2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
9
0
4
0
0
1
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
1
1
9
0
4
0
0
2
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
1
1
9
0
4
0
0
3
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
1
1
9
0
4
0
0
4
HABILITATS COMUNICATIVES
1
1
9
0
4
0
0
5
ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
1
1
9
0
4
0
0
8
L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
1
1
9
0
4
0
0
6
ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
1
1
9
0
4
0
0
7
INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
1
1
9
0
4
0
0
9
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
1
1
9
0
4
1
0
1
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
1
1
9
0
4
1
0
2
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
1
1
9
0
4
1
0
3
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
1
1
9
0
4
4
0
1
PRACTICUM I
1
1
9
0
4
2
0
1
CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
1
1
9
0
4
2
0
2
CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei1Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
RA1Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical,
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA8Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA9Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA10Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA11Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904401/PRACTICUM I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA12Coneix i valora críticament el currículum.
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904401/PRACTICUM I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA13Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904401/PRACTICUM I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA14Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA15Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA16Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA17Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904401/PRACTICUM I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA18Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA19Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904401/PRACTICUM I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA20Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904401/PRACTICUM I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA21Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904401/PRACTICUM I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora
i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Coneix els models educatius i les seves metodologies.
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA8Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904401/PRACTICUM I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA9Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904401/PRACTICUM I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA10Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA11Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904401/PRACTICUM I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA12Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904401/PRACTICUM I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA13Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904401/PRACTICUM I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA14Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904401/PRACTICUM I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA15Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904401/PRACTICUM I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA15 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA16Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904401/PRACTICUM I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA16 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA17Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904401/PRACTICUM I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA17 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA18Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA18 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA19Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA19 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA20Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904401/PRACTICUM I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA20 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA21Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904401/PRACTICUM I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA21 - Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA22Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA22 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA23Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA23 - Coneix el fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA24Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA24 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA25Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904401/PRACTICUM I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA25 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA26Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA26 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA27Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA27 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA28Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904401/PRACTICUM I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA28 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA29Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904401/PRACTICUM I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA29 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA30Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904401/PRACTICUM I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA30 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA31Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904401/PRACTICUM I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA31 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació infantil
i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA32Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904401/PRACTICUM I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA32 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als
drets humans.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA8Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904401/PRACTICUM I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA9Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904401/PRACTICUM I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA10Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904401/PRACTICUM I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA11Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA12Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904401/PRACTICUM I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA13Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904401/PRACTICUM I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA14Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA15Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904401/PRACTICUM I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA16Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA17Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904401/PRACTICUM I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA18Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904401/PRACTICUM I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA19Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA20Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904401/PRACTICUM I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA21Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904401/PRACTICUM I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA22Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904401/PRACTICUM I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA23Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904401/PRACTICUM I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei4Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre
ells.
RA1Observa i analitza els contextos educatius.
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA8Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei5Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i
la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els
valors en la primera infància.
RA1Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Valora la importància del treball en equip
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei6Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles
disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions
d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per
escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
RA1Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Identifica els processos anormals del desenvolupament.
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Identifica dificultats d'aprenentatge.
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA8Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904401/PRACTICUM I
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA9Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA10Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904401/PRACTICUM I
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA11Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904401/PRACTICUM I
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA12Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA13Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904401/PRACTICUM I
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Domina les normes d'ús de la llengua oral i escrita.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA14Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904401/PRACTICUM I
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua corresponents a l'etapa.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA15Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904401/PRACTICUM I
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA15 - Coneix els processos d'aprenentatge de lectura i escriptura.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA16Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904401/PRACTICUM I
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA16 - Coneix els models d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA17Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904401/PRACTICUM I
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA17 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua escrita corresponents a l'etapa.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA18Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA19Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA19 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA20Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904401/PRACTICUM I
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA20 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA21Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904401/PRACTICUM I
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA21 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA22Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA23Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904401/PRACTICUM I
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA23 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA24Demostra pensament crític i creatiu.
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904401/PRACTICUM I
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA24 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA25Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA25 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA26Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA26 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA27Coneix la literatura infantil
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904401/PRACTICUM I
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA27 - Coneix la literatura infantil

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA28Domina les tècniques d'expressió oral.
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904401/PRACTICUM I
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA28 - Domina les tècniques d'expressió oral.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei7Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en
particular, de la televisió en la primera infància.
RA1Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Proposa experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a diferents capacitats dels alumnes.
Conèixer i saber utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació. Utilitza la
metodologia científica per a disssenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del currículum de l'Educació Infantil, tot
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA8Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904401/PRACTICUM I
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA9Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904401/PRACTICUM I
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Coneix i sap utilitzar les TIC com a recursos didàctics.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA10Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904401/PRACTICUM I
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Comprendre les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei8Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i
les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de
construcció de la personalitat en la primera infància.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA8Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904401/PRACTICUM I
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA9Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA10Demostra pensament crític i creatiu.
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904401/PRACTICUM I
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA11Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA12Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA13Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904401/PRACTICUM I
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA14Identifica les activitats psicomotrius
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904401/PRACTICUM I
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Identifica les activitats psicomotrius

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA15Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904401/PRACTICUM I
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA15 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei9Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn
el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i
adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
RA1Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA8Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904401/PRACTICUM I
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA9Demostra pensament crític i creatiu.
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904401/PRACTICUM I
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA10Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA11Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA12Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904401/PRACTICUM I
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA13Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904401/PRACTICUM I
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei10Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i
dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el
conjunt de les famílies.
RA1Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Demostra pensament crític i creatiu.
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei11Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
RA1Observa i analitza els contextos educatius.
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA8Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904401/PRACTICUM I
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l’experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques del curriculum de l’educació infantil,
utilitzant el pensament crític, lògic i creatiu.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA9Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904401/PRACTICUM I
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i i sap justifica-les.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA10Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904401/PRACTICUM I
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Reflexiona i analitza sobre propostes didàctiques elaborades per altres i sobre les pràctiques
d’aula amb el fi d’innovar i optimitzar la labor.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA11Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904401/PRACTICUM I
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA12Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904401/PRACTICUM I
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA13Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904401/PRACTICUM I
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA14Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA15Demostra pensament crític i creatiu.
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904401/PRACTICUM I
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA15 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA16Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904401/PRACTICUM I
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA16 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA17Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904401/PRACTICUM I
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA17 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA18Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904401/PRACTICUM I
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA18 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA19Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904401/PRACTICUM I
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA19 - Comprèn els conceptes de l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA20Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904401/PRACTICUM I
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA20 - Comprèn i avalua les diverses metodologies d'un idioma com a llengua estrangera.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA21Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904401/PRACTICUM I
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA21 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de la música en l'educació
infantil.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA22Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA22 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA23Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904401/PRACTICUM I
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA23 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA24Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904401/PRACTICUM I
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA24 - Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA25Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA25 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aei12Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les
competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació infantil i als seus professionals.
Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
RA1Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del
nen.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6Demostra pensament crític i creatiu.
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Demostra pensament crític i creatiu.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA8Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904401/PRACTICUM I
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA9Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904401/PRACTICUM I
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
MIei1Conèixer les principals corrents didàctiques de l’ensenyament de les llengües estrangeres i la
seva aplicació a l’aula d’educació infantil.
RA1Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
MIei2Comprendre els components i les diferents metodologies del procés ensenyament-aprenentatge d’un
idioma com a llengua estrangera en educació infantil.
RA1Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Comprèn els conceptes de l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
MIei3Ser capaç de planificar, avaluar i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un
idioma com a llengua estrangera en educació infantil
RA1Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Comprèn i avalua les diferents metodologies d’un idioma com la llengua estrangera.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Dissenyar unitats didàctiques i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma
com a llengua estrangera.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Duu a terme activitats grupals/individuals, tenint en compte aquells continguts apresos i aplica
principis d’innovació.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
MIei4Utilitzar les habilitats docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a
llengua estrangera en educació infantil.
RA1Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Desenvolupa les destreses docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge de un idioma com a
llengua estrangera.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Dissenya unitats didàctiques i desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a
llengua estrangera.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Prepara activitats estretament relacionades amb aspectes culturals de la llengua anglesa,
adaptant-les a l’aula a l’hora de programar les sessions.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
Aep1Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre
elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments
d'ensenyament i aprenentatge respectius.
RA1Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904401/PRACTICUM I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA2Coneix i valora críticament el currículum.
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904401/PRACTICUM I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA3Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904401/PRACTICUM I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA4Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904401/PRACTICUM I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA5Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904401/PRACTICUM I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA6 Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904401/PRACTICUM I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA7Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904401/PRACTICUM I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA8Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904401/PRACTICUM I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA9Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904401/PRACTICUM I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA10Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904401/PRACTICUM I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA11Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904401/PRACTICUM I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA12Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904401/PRACTICUM I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA13Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904401/PRACTICUM I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA14Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904401/PRACTICUM I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11904202/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
 RA15Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11904006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11904007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11904009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11904101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11904102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma efica