2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Història de l´Art (2001)
 Perfil