2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  LLENGUATGES ARTÍSTICS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
6 0 6
 
Sessió Magistral
A14
C3
23 0 23
Debats
B6
13 0 13
Pràctiques de camp/sortides
B5
16 0 16
 
Atenció personalitzada
11 0 11
 
Proves de desenvolupament
A14
A15
14 0 14
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat