2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL Codi 12204104
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
DILOLI FONS, JORDI
Adreça electrònica jordi.diloli@urv.cat
elisabet.huntingford@urv.cat
Professors/es
DILOLI FONS, JORDI
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Amb aquesta assignatura es pretén que l’alumne conegui els processos de formació de les societats estatals mediterrànies i les diferents formes d’organització social, política i econòmica de les anomenades civilitzacions clàssiques: Grècia i Roma. Aquesta assignatura complementa la informació proporcionada a Història Antiga Universal I per tal d’oferir una panoràmica complerta sobre el desenvolupament de les societats històriques Mediterrànies i del Proper Orient, incidint en cada un dels blocs culturals de forma diacrònica però relacionant-los sincrònicament.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent