2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12204007 GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I 1Q
Formació bàsica 6
12204001 LLENGUATGES ARTÍSTICS 1Q
Formació bàsica 6
12204004 SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT 1Q
Formació bàsica 6
12204005 SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA 1Q
Formació bàsica 6
12204003 TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ 1Q
Formació bàsica 6
12204010 ANTROPOLOGIA CULTURAL 2Q
Formació bàsica 6
12204012 FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA 2Q
Formació bàsica 6
12204008 GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II 2Q
Formació bàsica 6
12204002 ICONOGRAFIA 2Q
Formació bàsica 6
12204011 LITERATURA I SOCIETAT 2Q
Formació bàsica 6
12204009 PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL 2Q
Formació bàsica 6
12204006 SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12204111 ARQUEOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
12204102 EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA 1Q
Obligatòria 6
12204104 HISTÒRIA ANTIGA 1Q
Obligatòria 6
12204105 HISTÒRIA MEDIEVAL 1Q
Obligatòria 6
12204103 SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT 1Q
Obligatòria 6
12204107 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 2Q
Obligatòria 6
12204109 HISTÒRIA D'AMÈRICA 2Q
Obligatòria 6
12204101 HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS 2Q
Obligatòria 6
12204106 HISTÒRIA MODERNA 2Q
Obligatòria 6
12204112 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12204116 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ 1Q
Obligatòria 6
12204114 METODOLOGIA HISTÒRICA 1Q
Obligatòria 6
12204108 PREHISTÒRIA 1Q
Obligatòria 6
12204113 ARXIVÍSTICA 2Q
Obligatòria 6
12204118 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12204115 HISTORIOGRAFIA 1Q
Obligatòria 6
12204110 MÓN ACTUAL 1Q
Obligatòria 6
12204119 MUSEOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
12204117 HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ 2Q
Obligatòria 6
12204301 TREBALL DE FI DE GRAU AN conv. única
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12204209 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT 1Q
2Q
Optativa 3
12204208 HISTÒRIA D'EUROPA 1Q
Optativa 6
12204203 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA 1Q
Optativa 6
12204204 HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA 1Q
Optativa 6
12204245 CONFLICTES DEL SEGLE XX 2Q
Optativa 6
12204239 FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA 2Q
Optativa 6
12204202 HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 2Q
Optativa 6
12204205 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA 2Q
Optativa 6
12204223 HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA 2Q
Optativa 6
12204236 HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS 2Q
Optativa 6
12204257 HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA 2Q
Optativa 6
12204256 HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA 2Q
Optativa 6
12204242 HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX) 2Q
Optativa 6
12204258 ORÍGENS DE LA HUMANITAT 2Q
Optativa 6
12204225 PALEOGRAFIA 2Q
Optativa 6
12204224 PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA 2Q
Optativa 6
12204235 SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ 2Q
Optativa 6
12204501 PRÀCTIQUES EXTERNES I AN
Pràctiques Externes optatives 6