2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
0
4
0
0
1
LLENGUATGES ARTÍSTICS
1
2
2
0
4
0
0
2
ICONOGRAFIA
1
2
2
0
4
0
0
3
TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
1
2
2
0
4
0
0
4
SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
1
2
2
0
4
0
0
5
SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
1
2
2
0
4
0
0
6
SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
1
2
2
0
4
0
0
7
GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
1
2
2
0
4
0
0
8
GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
1
2
2
0
4
0
0
9
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
0
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
0
4
0
1
1
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
0
4
0
1
2
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
1
2
2
0
4
1
0
1
HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
1
2
2
0
4
1
0
2
EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
1
2
2
0
4
1
0
3
SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
1
2
2
0
4
1
0
4
HISTÒRIA ANTIGA
1
2
2
0
4
1
0
5
HISTÒRIA MEDIEVAL
1
2
2
0
4
1
0
6
HISTÒRIA MODERNA
1
2
2
0
4
1
0
7
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
1
2
2
0
4
1
0
9
HISTÒRIA D'AMÈRICA
1
2
2
0
4
1
1
1
ARQUEOLOGIA
1
2
2
0
4
1
1
2
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
1
2
2
0
4
1
0
8
PREHISTÒRIA
1
2
2
0
4
1
1
3
ARXIVÍSTICA
1
2
2
0
4
1
1
4
METODOLOGIA HISTÒRICA
1
2
2
0
4
1
1
6
HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
1
2
2
0
4
1
1
7
HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
1
2
2
0
4
1
1
8
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
1
2
2
0
4
2
0
1
PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
1
2
2
0
4
2
0
2
HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
1
2
2
0
4
2
0
3
HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
1
2
2
0
4
2
0
4
HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
1
2
2
0
4
2
0
5
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
1
2
2
0
4
2
0
6
HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
1
2
2
0
4
2
0
8
HISTÒRIA D'EUROPA
1
2
2
0
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
1
2
2
0
4
5
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
A1Conèixer, analitzar i transmetre la història general i la història pròpia del territori
RA1Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204108/PREHISTÒRIA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204108/PREHISTÒRIA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204108/PREHISTÒRIA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204108/PREHISTÒRIA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204108/PREHISTÒRIA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Coneixement de la història evolutiva humana
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204108/PREHISTÒRIA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204108/PREHISTÒRIA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204108/PREHISTÒRIA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204108/PREHISTÒRIA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204108/PREHISTÒRIA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204002/ICONOGRAFIA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204108/PREHISTÒRIA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204002/ICONOGRAFIA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204108/PREHISTÒRIA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204002/ICONOGRAFIA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204108/PREHISTÒRIA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204002/ICONOGRAFIA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204108/PREHISTÒRIA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204002/ICONOGRAFIA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204108/PREHISTÒRIA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204002/ICONOGRAFIA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204108/PREHISTÒRIA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA21Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204002/ICONOGRAFIA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204108/PREHISTÒRIA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA22Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAFIA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204108/PREHISTÒRIA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA23Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204002/ICONOGRAFIA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204108/PREHISTÒRIA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA24Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204002/ICONOGRAFIA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204108/PREHISTÒRIA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA25Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204002/ICONOGRAFIA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204108/PREHISTÒRIA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA26Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204002/ICONOGRAFIA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204108/PREHISTÒRIA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA27Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204002/ICONOGRAFIA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204108/PREHISTÒRIA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA28Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA29Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204002/ICONOGRAFIA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204108/PREHISTÒRIA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA30Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204002/ICONOGRAFIA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204108/PREHISTÒRIA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA31Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204002/ICONOGRAFIA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204108/PREHISTÒRIA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA32Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204002/ICONOGRAFIA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204108/PREHISTÒRIA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA33Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204002/ICONOGRAFIA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204108/PREHISTÒRIA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA34Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA35Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA36Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204002/ICONOGRAFIA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204108/PREHISTÒRIA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA37Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204002/ICONOGRAFIA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204108/PREHISTÒRIA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA38Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204002/ICONOGRAFIA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204108/PREHISTÒRIA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA39Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA40Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204002/ICONOGRAFIA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204108/PREHISTÒRIA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA41Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204002/ICONOGRAFIA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204108/PREHISTÒRIA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA42Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204002/ICONOGRAFIA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204108/PREHISTÒRIA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA43Conèixer la història de l'entorn proper local i regional
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204002/ICONOGRAFIA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204108/PREHISTÒRIA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA44Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204002/ICONOGRAFIA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204108/PREHISTÒRIA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA45Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204002/ICONOGRAFIA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204108/PREHISTÒRIA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA46Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA47Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204002/ICONOGRAFIA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204108/PREHISTÒRIA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA48Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204002/ICONOGRAFIA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204108/PREHISTÒRIA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA49Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204002/ICONOGRAFIA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204108/PREHISTÒRIA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA50Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204002/ICONOGRAFIA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204108/PREHISTÒRIA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA51Utilitzar la bibliografia específica
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204002/ICONOGRAFIA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204108/PREHISTÒRIA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA52Presentar un estudi individualment o col·lectivament
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204002/ICONOGRAFIA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204108/PREHISTÒRIA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA53Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204002/ICONOGRAFIA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204108/PREHISTÒRIA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA54Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204002/ICONOGRAFIA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204108/PREHISTÒRIA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA55Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204002/ICONOGRAFIA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204108/PREHISTÒRIA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
A2Conèixer i analitzar l’estructura diacrònica de la història
RA1Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204108/PREHISTÒRIA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204108/PREHISTÒRIA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204108/PREHISTÒRIA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204108/PREHISTÒRIA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204108/PREHISTÒRIA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204108/PREHISTÒRIA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204108/PREHISTÒRIA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204108/PREHISTÒRIA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204108/PREHISTÒRIA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Conèixer l'estructura diacrònica de la història
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204108/PREHISTÒRIA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204002/ICONOGRAFIA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204108/PREHISTÒRIA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Analitzar les formes de govern en funció dels estats
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204002/ICONOGRAFIA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204108/PREHISTÒRIA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204002/ICONOGRAFIA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204108/PREHISTÒRIA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204002/ICONOGRAFIA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204108/PREHISTÒRIA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAFIA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204108/PREHISTÒRIA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204002/ICONOGRAFIA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204108/PREHISTÒRIA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA21Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204002/ICONOGRAFIA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204108/PREHISTÒRIA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA22Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204002/ICONOGRAFIA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204108/PREHISTÒRIA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA23Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA24Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204002/ICONOGRAFIA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204108/PREHISTÒRIA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA25Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204002/ICONOGRAFIA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204108/PREHISTÒRIA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA26Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204002/ICONOGRAFIA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204108/PREHISTÒRIA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA27Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204002/ICONOGRAFIA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204108/PREHISTÒRIA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA28Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204002/ICONOGRAFIA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204108/PREHISTÒRIA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA29Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204002/ICONOGRAFIA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204108/PREHISTÒRIA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA30Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204002/ICONOGRAFIA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204108/PREHISTÒRIA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA31Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA32Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204002/ICONOGRAFIA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204108/PREHISTÒRIA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA33Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA34Conèixer la història de l'entorn proper local i regional
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204002/ICONOGRAFIA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204108/PREHISTÒRIA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA35Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204002/ICONOGRAFIA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204108/PREHISTÒRIA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA36Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA37Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204002/ICONOGRAFIA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204108/PREHISTÒRIA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA38Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204002/ICONOGRAFIA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204108/PREHISTÒRIA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA39Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204002/ICONOGRAFIA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204108/PREHISTÒRIA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA40Utilitzar la bibliografia específica
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204002/ICONOGRAFIA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204108/PREHISTÒRIA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA41Presentar un estudi individualment o col·lectivament
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204002/ICONOGRAFIA
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204106/HISTÒRIA M