2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
First YearSecond YearThird YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
2
2
0
4
0
0
1
1
2
2
0
4
0
0
2
1
2
2
0
4
0
0
3
1
2
2
0
4
0
0
4
1
2
2
0
4
0
0
5
1
2
2
0
4
0
0
6
1
2
2
0
4
0
0
7
1
2
2
0
4
0
0
8
1
2
2
0
4
0
0
9
1
2
2
0
4
0
1
0
1
2
2
0
4
0
1
1
1
2
2
0
4
0
1
2
1
2
2
0
4
1
0
1
1
2
2
0
4
1
0
2
1
2
2
0
4
1
0
3
1
2
2
0
4
1
0
4
1
2
2
0
4
1
0
5
1
2
2
0
4
1
0
6
1
2
2
0
4
1
0
7
1
2
2
0
4
1
0
9
1
2
2
0
4
1
1
1
1
2
2
0
4
1
1
2
1
2
2
0
4
1
0
8
1
2
2
0
4
1
1
3
1
2
2
0
4
1
1
4
1
2
2
0
4
1
1
6
1
2
2
0
4
1
1
7
1
2
2
0
4
1
1
8
1
2
2
0
4
2
0
1
1
2
2
0
4
2
0
2
1
2
2
0
4
2
0
3
1
2
2
0
4
2
0
4
1
2
2
0
4
2
0
5
1
2
2
0
4
2
0
6
1
2
2
0
4
2
0
8
1
2
2
0
4
5
0
1
1
2
2
0
4
5
0
2
A1Conèixer, analitzar i transmetre la història general i la història pròpia del territori
LO1Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204108/PREHISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204113/ARCHIVISTICS
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO2Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204106/MODERN HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204108/PREHISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204113/ARCHIVISTICS
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO3Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204106/MODERN HISTORY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204111/ARCHAOLOGY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204108/PREHISTORY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204113/ARCHIVISTICS
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO4Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204106/MODERN HISTORY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204111/ARCHAOLOGY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204108/PREHISTORY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204113/ARCHIVISTICS
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO5Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204108/PREHISTORY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204113/ARCHIVISTICS
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO6Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204108/PREHISTORY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204113/ARCHIVISTICS
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO7Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204106/MODERN HISTORY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204111/ARCHAOLOGY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204108/PREHISTORY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204113/ARCHIVISTICS
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat modern

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO8Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204106/MODERN HISTORY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204108/PREHISTORY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204113/ARCHIVISTICS
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO9Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204108/PREHISTORY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204113/ARCHIVISTICS
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'Església en la societat moderna

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO10Coneixement de la història evolutiva humana
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204106/MODERN HISTORY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204108/PREHISTORY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204113/ARCHIVISTICS
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO11Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204106/MODERN HISTORY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204111/ARCHAOLOGY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204108/PREHISTORY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204113/ARCHIVISTICS
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO12Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204108/PREHISTORY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204113/ARCHIVISTICS
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO13Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204108/PREHISTORY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204113/ARCHIVISTICS
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO14Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204106/MODERN HISTORY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204108/PREHISTORY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204113/ARCHIVISTICS
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO15Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204106/MODERN HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204111/ARCHAOLOGY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204108/PREHISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204113/ARCHIVISTICS
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO16Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204106/MODERN HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204111/ARCHAOLOGY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204108/PREHISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204113/ARCHIVISTICS
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO17Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204106/MODERN HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204111/ARCHAOLOGY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204108/PREHISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204113/ARCHIVISTICS
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO18Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204108/PREHISTORY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204113/ARCHIVISTICS
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO18 - Conèixer els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest
període de la història

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO19Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204106/MODERN HISTORY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204111/ARCHAOLOGY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204108/PREHISTORY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204113/ARCHIVISTICS
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO19 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO20Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204108/PREHISTORY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204113/ARCHIVISTICS
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO21Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204108/PREHISTORY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204113/ARCHIVISTICS
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO22Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204108/PREHISTORY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204113/ARCHIVISTICS
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO23Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204108/PREHISTORY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204113/ARCHIVISTICS
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO24Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204106/MODERN HISTORY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204111/ARCHAOLOGY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204108/PREHISTORY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204113/ARCHIVISTICS
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, i saber utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO25Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204002/ICONOGRAPHY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204106/MODERN HISTORY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204111/ARCHAOLOGY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204108/PREHISTORY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204113/ARCHIVISTICS
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO26Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204002/ICONOGRAPHY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204106/MODERN HISTORY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204111/ARCHAOLOGY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204108/PREHISTORY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204113/ARCHIVISTICS
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament els
desenvolupaments

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO27Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204002/ICONOGRAPHY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204106/MODERN HISTORY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204111/ARCHAOLOGY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204108/PREHISTORY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204113/ARCHIVISTICS
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO28Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204108/PREHISTORY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO29Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204002/ICONOGRAPHY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204106/MODERN HISTORY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204111/ARCHAOLOGY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204108/PREHISTORY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204113/ARCHIVISTICS
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO29 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: la seva evolució

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO30Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204108/PREHISTORY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204113/ARCHIVISTICS
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO31Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204002/ICONOGRAPHY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204106/MODERN HISTORY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204111/ARCHAOLOGY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204108/PREHISTORY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204113/ARCHIVISTICS
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO32Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204002/ICONOGRAPHY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204106/MODERN HISTORY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204111/ARCHAOLOGY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204108/PREHISTORY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204113/ARCHIVISTICS
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO32 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO33Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204002/ICONOGRAPHY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204106/MODERN HISTORY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204111/ARCHAOLOGY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204108/PREHISTORY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204113/ARCHIVISTICS
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO34Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204108/PREHISTORY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani Oriental i del Pròxim Orient
durant l'antiguitat

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO35Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204108/PREHISTORY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO35 - Conèixer l'evolució i l'organització política i social de les comunitats del Mediterrani
Oriental, Egipte i el Pròxim Orient durant l’antiguitat

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO36Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204002/ICONOGRAPHY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204106/MODERN HISTORY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204111/ARCHAOLOGY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204108/PREHISTORY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204113/ARCHIVISTICS
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO36 - Comprendre la vinculació entre religió i poder en les societats antigues

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO37Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204002/ICONOGRAPHY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204106/MODERN HISTORY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204111/ARCHAOLOGY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204108/PREHISTORY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204113/ARCHIVISTICS
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics del Mediterrani,
el Pròxim Orient i l'Orient Mitjà

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO38Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204002/ICONOGRAPHY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204106/MODERN HISTORY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204111/ARCHAOLOGY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204108/PREHISTORY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204113/ARCHIVISTICS
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere en les societats antigues

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO39Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204108/PREHISTORY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO40Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204002/ICONOGRAPHY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204106/MODERN HISTORY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204111/ARCHAOLOGY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204108/PREHISTORY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204113/ARCHIVISTICS
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO41Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204002/ICONOGRAPHY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204106/MODERN HISTORY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204111/ARCHAOLOGY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204108/PREHISTORY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204113/ARCHIVISTICS
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO42Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204002/ICONOGRAPHY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204106/MODERN HISTORY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204111/ARCHAOLOGY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204108/PREHISTORY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204113/ARCHIVISTICS
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO43Conèixer la història de l'entorn proper local i regional
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204002/ICONOGRAPHY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204106/MODERN HISTORY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204111/ARCHAOLOGY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204108/PREHISTORY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204113/ARCHIVISTICS
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO43 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO44Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204002/ICONOGRAPHY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204106/MODERN HISTORY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204111/ARCHAOLOGY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204108/PREHISTORY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204113/ARCHIVISTICS
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO44 - Analitzar de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO45Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204002/ICONOGRAPHY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204106/MODERN HISTORY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204111/ARCHAOLOGY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204108/PREHISTORY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204113/ARCHIVISTICS
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO45 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de
noves hipòtesis o almenys de discussió

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO46Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204106/MODERN HISTORY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204108/PREHISTORY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO46 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO47Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204002/ICONOGRAPHY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204106/MODERN HISTORY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204111/ARCHAOLOGY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204108/PREHISTORY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204113/ARCHIVISTICS
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO47 - Participar en seminaris relatius a temes despres d'haver realitzat lectures

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO48Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204002/ICONOGRAPHY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204106/MODERN HISTORY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204111/ARCHAOLOGY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204108/PREHISTORY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204113/ARCHIVISTICS
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO48 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO49Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204002/ICONOGRAPHY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204106/MODERN HISTORY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204111/ARCHAOLOGY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204108/PREHISTORY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204113/ARCHIVISTICS
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO49 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO50Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204002/ICONOGRAPHY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204106/MODERN HISTORY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204111/ARCHAOLOGY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204108/PREHISTORY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204113/ARCHIVISTICS
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO50 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO51Utilitzar la bibliografia específica
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204002/ICONOGRAPHY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204106/MODERN HISTORY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204111/ARCHAOLOGY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204108/PREHISTORY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204113/ARCHIVISTICS
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO51 - Utilitzar la bibliografia específica

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO52Presentar un estudi individualment o col·lectivament
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204002/ICONOGRAPHY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204106/MODERN HISTORY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204111/ARCHAOLOGY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204108/PREHISTORY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204113/ARCHIVISTICS
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO52 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO53Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204002/ICONOGRAPHY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204106/MODERN HISTORY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204111/ARCHAOLOGY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204108/PREHISTORY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204113/ARCHIVISTICS
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO53 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO54Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204002/ICONOGRAPHY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204106/MODERN HISTORY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204111/ARCHAOLOGY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204108/PREHISTORY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204113/ARCHIVISTICS
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO54 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO55Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204002/ICONOGRAPHY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204106/MODERN HISTORY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204111/ARCHAOLOGY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204108/PREHISTORY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204113/ARCHIVISTICS
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO55 - Conèixer els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204502/WORK EXPERIENCE II
A2Conèixer i analitzar l’estructura diacrònica de la història
LO1Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204108/PREHISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204113/ARCHIVISTICS
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des de l'edat mitjana

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO2Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204106/MODERN HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204108/PREHISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204113/ARCHIVISTICS
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO3Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204106/MODERN HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204111/ARCHAOLOGY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204108/PREHISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204113/ARCHIVISTICS
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que permet fer una aproximació a la
complexitat de la historiografia i descobrir tòpics del pensament històric

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO4Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204106/MODERN HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204111/ARCHAOLOGY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204108/PREHISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204113/ARCHIVISTICS
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO5Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204106/MODERN HISTORY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204111/ARCHAOLOGY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204108/PREHISTORY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204113/ARCHIVISTICS
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO6Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204108/PREHISTORY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204113/ARCHIVISTICS
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO7Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204108/PREHISTORY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204113/ARCHIVISTICS
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura en l'època moderna

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO8Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204108/PREHISTORY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204113/ARCHIVISTICS
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO9Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204108/PREHISTORY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204113/ARCHIVISTICS
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història contemporània

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO10Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204106/MODERN HISTORY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204108/PREHISTORY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204113/ARCHIVISTICS
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social existents en aquest període de la
història

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO11Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204106/MODERN HISTORY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204111/ARCHAOLOGY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204108/PREHISTORY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204113/ARCHIVISTICS
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
d'interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO12Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204106/MODERN HISTORY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204111/ARCHAOLOGY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204108/PREHISTORY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204113/ARCHIVISTICS
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes clau de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant un èmfasi especial
en la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO13Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204106/MODERN HISTORY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204111/ARCHAOLOGY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204108/PREHISTORY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204113/ARCHIVISTICS
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO14Conèixer l'estructura diacrònica de la història
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204108/PREHISTORY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204113/ARCHIVISTICS
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO14 - Conèixer l'estructura diacrònica de la història

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO15Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204106/MODERN HISTORY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204111/ARCHAOLOGY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204108/PREHISTORY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204113/ARCHIVISTICS
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO15 - Comparar les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO16Analitzar les formes de govern en funció dels estats
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204106/MODERN HISTORY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204111/ARCHAOLOGY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204108/PREHISTORY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204113/ARCHIVISTICS
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO17Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204106/MODERN HISTORY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204111/ARCHAOLOGY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204108/PREHISTORY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204113/ARCHIVISTICS
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO18Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204108/PREHISTORY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204113/ARCHIVISTICS
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO19Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204108/PREHISTORY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204113/ARCHIVISTICS
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO20Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204108/PREHISTORY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204113/ARCHIVISTICS
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO21Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204106/MODERN HISTORY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204111/ARCHAOLOGY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204108/PREHISTORY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204113/ARCHIVISTICS
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i
els instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories de la historiografia

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO22Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204106/MODERN HISTORY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204111/ARCHAOLOGY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204108/PREHISTORY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204113/ARCHIVISTICS
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO23Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204108/PREHISTORY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjan segle XX
fins a l'actualitat

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO24Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204108/PREHISTORY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204113/ARCHIVISTICS
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO25Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204002/ICONOGRAPHY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204106/MODERN HISTORY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204111/ARCHAOLOGY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204108/PREHISTORY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204113/ARCHIVISTICS
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO26Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204002/ICONOGRAPHY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204106/MODERN HISTORY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204111/ARCHAOLOGY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204108/PREHISTORY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204113/ARCHIVISTICS
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO26 - Entendre els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO27Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204002/ICONOGRAPHY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204106/MODERN HISTORY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204111/ARCHAOLOGY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204108/PREHISTORY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204113/ARCHIVISTICS
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO28Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204002/ICONOGRAPHY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204106/MODERN HISTORY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204111/ARCHAOLOGY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204108/PREHISTORY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204113/ARCHIVISTICS
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO29Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204002/ICONOGRAPHY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204106/MODERN HISTORY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204111/ARCHAOLOGY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204108/PREHISTORY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204113/ARCHIVISTICS
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO30Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204002/ICONOGRAPHY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204106/MODERN HISTORY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204111/ARCHAOLOGY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204108/PREHISTORY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204113/ARCHIVISTICS
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO31Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204108/PREHISTORY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO32Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204002/ICONOGRAPHY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204106/MODERN HISTORY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204111/ARCHAOLOGY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204108/PREHISTORY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204113/ARCHIVISTICS
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO33Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204108/PREHISTORY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO34Conèixer la història de l'entorn proper local i regional
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204002/ICONOGRAPHY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204106/MODERN HISTORY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204111/ARCHAOLOGY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204108/PREHISTORY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204113/ARCHIVISTICS
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO34 - Conèixer la història de l'entorn proper local i regional

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO35Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204002/ICONOGRAPHY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204106/MODERN HISTORY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204111/ARCHAOLOGY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204108/PREHISTORY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204113/ARCHIVISTICS
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO35 - Aprendre a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO36Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204106/MODERN HISTORY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204108/PREHISTORY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO36 - Aprendre a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO37Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204002/ICONOGRAPHY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204106/MODERN HISTORY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204111/ARCHAOLOGY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204108/PREHISTORY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204113/ARCHIVISTICS
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO37 - Iniciar la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO38Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204002/ICONOGRAPHY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204106/MODERN HISTORY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204111/ARCHAOLOGY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204108/PREHISTORY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204113/ARCHIVISTICS
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO38 - Conèixer i comprendre l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO39Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204002/ICONOGRAPHY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204106/MODERN HISTORY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204111/ARCHAOLOGY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204108/PREHISTORY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204113/ARCHIVISTICS
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO39 - Realitzar un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO40Utilitzar la bibliografia específica
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204002/ICONOGRAPHY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204106/MODERN HISTORY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204111/ARCHAOLOGY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204108/PREHISTORY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204113/ARCHIVISTICS
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO40 - Utilitzar la bibliografia específica

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO41Presentar un estudi individualment o col·lectivament
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204002/ICONOGRAPHY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204106/MODERN HISTORY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204111/ARCHAOLOGY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204108/PREHISTORY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204113/ARCHIVISTICS
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204501/WORK EXPERIENCE I
    LO41 - Presentar un estudi individualment o col·lectivament

12204502/WORK EXPERIENCE II
 LO42Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204002/ICONOGRAPHY
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO42 - Analitzar de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204104/ANCIENT HISTORY