2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
0
4
0
0
1
LLENGUATGES ARTÍSTICS
1
2
2
0
4
0
0
2
ICONOGRAFIA
1
2
2
0
4
0
0
3
TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
1
2
2
0
4
0
0
4
SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
1
2
2
0
4
0
0
5
SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
1
2
2
0
4
0
0
6
SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
1
2
2
0
4
0
0
7
GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
1
2
2
0
4
0
0
8
GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
1
2
2
0
4
0
0
9
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
0
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
0
4
0
1
1
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
0
4
0
1
2
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
1
2
2
0
4
1
0
1
HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
1
2
2
0
4
1
0
2
EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
1
2
2
0
4
1
0
3
SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
1
2
2
0
4
1
0
4
HISTÒRIA ANTIGA
1
2
2
0
4
1
0
5
HISTÒRIA MEDIEVAL
1
2
2
0
4
1
0
6
HISTÒRIA MODERNA
1
2
2
0
4
1
0
7
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
1
2
2
0
4
1
0
9
HISTÒRIA D'AMÈRICA
1
2
2
0
4
1
1
0
MÓN ACTUAL
1
2
2
0
4
1
1
1
ARQUEOLOGIA
1
2
2
0
4
1
1
2
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
1
2
2
0
4
1
0
8
PREHISTÒRIA
1
2
2
0
4
1
1
3
ARXIVÍSTICA
1
2
2
0
4
1
1
4
METODOLOGIA HISTÒRICA
1
2
2
0
4
1
1
6
HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
1
2
2
0
4
1
1
7
HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
1
2
2
0
4
1
1
8
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
1
2
2
0
4
1
1
5
HISTORIOGRAFIA
1
2
2
0
4
1
1
9
MUSEOLOGIA
1
2
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
0
4
2
0
1
PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
1
2
2
0
4
2
0
2
HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
1
2
2
0
4
2
0
3
HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
1
2
2
0
4
2
0
4
HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
1
2
2
0
4
2
0
5
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
1
2
2
0
4
2
0
6
HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
1
2
2
0
4
2
0
8
HISTÒRIA D'EUROPA
1
2
2
0
4
2
2
3
HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
1
2
2
0
4
2
2
4
PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
1
2
2
0
4
2
2
5
PALEOGRAFIA
1
2
2
0
4
2
3
6
HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
1
2
2
0
4
2
3
9
FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
1
2
2
0
4
2
4
2
HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
1
2
2
0
4
2
4
4
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
1
2
2
0
4
2
4
5
CONFLICTES DEL SEGLE XX
1
2
2
0
4
2
5
6
HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
1
2
2
0
4
2
5
7
HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
1
2
2
0
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
A1Conèixer, analitzar i transmetre la història general i la història pròpia del territori.
RA1Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix la història evolutiva humana
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Coneix la història evolutiva humana

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204110/MÓN ACTUAL
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204108/PREHISTÒRIA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204119/MUSEOLOGIA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204225/PALEOGRAFIA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204110/MÓN ACTUAL
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204108/PREHISTÒRIA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204119/MUSEOLOGIA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204225/PALEOGRAFIA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204110/MÓN ACTUAL
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204108/PREHISTÒRIA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204119/MUSEOLOGIA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204225/PALEOGRAFIA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204110/MÓN ACTUAL
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204108/PREHISTÒRIA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204119/MUSEOLOGIA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204225/PALEOGRAFIA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204110/MÓN ACTUAL
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204108/PREHISTÒRIA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204119/MUSEOLOGIA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204225/PALEOGRAFIA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA10Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204110/MÓN ACTUAL
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204108/PREHISTÒRIA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204119/MUSEOLOGIA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204225/PALEOGRAFIA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA11Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204110/MÓN ACTUAL
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204108/PREHISTÒRIA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204119/MUSEOLOGIA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204225/PALEOGRAFIA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA12Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204110/MÓN ACTUAL
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204108/PREHISTÒRIA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204119/MUSEOLOGIA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204225/PALEOGRAFIA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA13Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204110/MÓN ACTUAL
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204108/PREHISTÒRIA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204119/MUSEOLOGIA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204225/PALEOGRAFIA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA14Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204110/MÓN ACTUAL
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204108/PREHISTÒRIA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204119/MUSEOLOGIA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204225/PALEOGRAFIA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA15Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204002/ICONOGRAFIA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204110/MÓN ACTUAL
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204108/PREHISTÒRIA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204119/MUSEOLOGIA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204225/PALEOGRAFIA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA16Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204002/ICONOGRAFIA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204110/MÓN ACTUAL
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204108/PREHISTÒRIA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204119/MUSEOLOGIA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204225/PALEOGRAFIA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA17Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204002/ICONOGRAFIA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204110/MÓN ACTUAL
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204108/PREHISTÒRIA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204119/MUSEOLOGIA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204225/PALEOGRAFIA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA18Entén la formació de les nacions llatinoamericanes
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204002/ICONOGRAFIA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204110/MÓN ACTUAL
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204108/PREHISTÒRIA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204119/MUSEOLOGIA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204225/PALEOGRAFIA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA19Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204002/ICONOGRAFIA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204110/MÓN ACTUAL
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204108/PREHISTÒRIA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204119/MUSEOLOGIA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204225/PALEOGRAFIA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA20Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204110/MÓN ACTUAL
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204119/MUSEOLOGIA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204225/PALEOGRAFIA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA21Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204002/ICONOGRAFIA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204110/MÓN ACTUAL
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204108/PREHISTÒRIA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204119/MUSEOLOGIA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204225/PALEOGRAFIA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA22Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204002/ICONOGRAFIA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204110/MÓN ACTUAL
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204108/PREHISTÒRIA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204119/MUSEOLOGIA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204225/PALEOGRAFIA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA23Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204002/ICONOGRAFIA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204110/MÓN ACTUAL
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204108/PREHISTÒRIA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204119/MUSEOLOGIA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204225/PALEOGRAFIA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA24Coneix la història de l'entorn proper local i regional
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204002/ICONOGRAFIA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204110/MÓN ACTUAL
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204108/PREHISTÒRIA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204119/MUSEOLOGIA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204225/PALEOGRAFIA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA25Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204002/ICONOGRAFIA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204110/MÓN ACTUAL
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204108/PREHISTÒRIA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204119/MUSEOLOGIA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204225/PALEOGRAFIA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA26Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204002/ICONOGRAFIA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204110/MÓN ACTUAL
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204108/PREHISTÒRIA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204119/MUSEOLOGIA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204225/PALEOGRAFIA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA27Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204110/MÓN ACTUAL
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204119/MUSEOLOGIA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204225/PALEOGRAFIA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA28Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204002/ICONOGRAFIA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204110/MÓN ACTUAL
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204108/PREHISTÒRIA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204119/MUSEOLOGIA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204225/PALEOGRAFIA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA29Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204002/ICONOGRAFIA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204110/MÓN ACTUAL
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204108/PREHISTÒRIA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204119/MUSEOLOGIA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204225/PALEOGRAFIA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA30Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204002/ICONOGRAFIA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204110/MÓN ACTUAL
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204108/PREHISTÒRIA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204119/MUSEOLOGIA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204225/PALEOGRAFIA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA31Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204002/ICONOGRAFIA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204110/MÓN ACTUAL
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204108/PREHISTÒRIA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204119/MUSEOLOGIA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204225/PALEOGRAFIA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA32Utilitza la bibliografia específica
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204002/ICONOGRAFIA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204110/MÓN ACTUAL
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204108/PREHISTÒRIA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204119/MUSEOLOGIA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204225/PALEOGRAFIA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA32 - Utilitza la bibliografia específica

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA33Presenta un estudi individualment o col·lectivament
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204002/ICONOGRAFIA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204110/MÓN ACTUAL
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204108/PREHISTÒRIA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204119/MUSEOLOGIA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204225/PALEOGRAFIA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA34Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204002/ICONOGRAFIA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204110/MÓN ACTUAL
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204108/PREHISTÒRIA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204119/MUSEOLOGIA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204225/PALEOGRAFIA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA35Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204002/ICONOGRAFIA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204110/MÓN ACTUAL
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204108/PREHISTÒRIA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204119/MUSEOLOGIA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204225/PALEOGRAFIA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA36Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204002/ICONOGRAFIA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204110/MÓN ACTUAL
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204108/PREHISTÒRIA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204119/MUSEOLOGIA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204225/PALEOGRAFIA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA37Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204110/MÓN ACTUAL
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204119/MUSEOLOGIA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204225/PALEOGRAFIA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA38Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204002/ICONOGRAFIA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204110/MÓN ACTUAL
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204108/PREHISTÒRIA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204119/MUSEOLOGIA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204225/PALEOGRAFIA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA39Avalua el procés de construcció del coneixement
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204002/ICONOGRAFIA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204110/MÓN ACTUAL
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204108/PREHISTÒRIA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204119/MUSEOLOGIA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204225/PALEOGRAFIA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA40Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204002/ICONOGRAFIA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204110/MÓN ACTUAL
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204108/PREHISTÒRIA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204119/MUSEOLOGIA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204225/PALEOGRAFIA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA41Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204002/ICONOGRAFIA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204110/MÓN ACTUAL
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204108/PREHISTÒRIA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204119/MUSEOLOGIA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204225/PALEOGRAFIA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA42Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204002/ICONOGRAFIA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204110/MÓN ACTUAL
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204108/PREHISTÒRIA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204119/MUSEOLOGIA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204225/PALEOGRAFIA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA43Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204002/ICONOGRAFIA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204110/MÓN ACTUAL
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204108/PREHISTÒRIA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204119/MUSEOLOGIA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204225/PALEOGRAFIA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA44Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204002/ICONOGRAFIA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204110/MÓN ACTUAL
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204108/PREHISTÒRIA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204119/MUSEOLOGIA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204225/PALEOGRAFIA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA45Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204110/MÓN ACTUAL
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204119/MUSEOLOGIA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204225/PALEOGRAFIA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA46Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204002/ICONOGRAFIA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204110/MÓN ACTUAL
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204108/PREHISTÒRIA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204119/MUSEOLOGIA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204225/PALEOGRAFIA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA47Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204002/ICONOGRAFIA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204110/MÓN ACTUAL
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204108/PREHISTÒRIA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204119/MUSEOLOGIA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204225/PALEOGRAFIA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A2Conèixer i analitzar l’estructura diacrònica de la història.
RA1Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix l'estructura diacrònica de la història
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Analitza les formes de govern en funció dels estats
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204110/MÓN ACTUAL
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204108/PREHISTÒRIA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204119/MUSEOLOGIA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204225/PALEOGRAFIA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204110/MÓN ACTUAL
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204108/PREHISTÒRIA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204119/MUSEOLOGIA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204225/PALEOGRAFIA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204110/MÓN ACTUAL
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204108/PREHISTÒRIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204119/MUSEOLOGIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204225/PALEOGRAFIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204110/MÓN ACTUAL
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204108/PREHISTÒRIA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204119/MUSEOLOGIA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204225/PALEOGRAFIA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204110/MÓN ACTUAL
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204108/PREHISTÒRIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204119/MUSEOLOGIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204225/PALEOGRAFIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA10Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204110/MÓN ACTUAL
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204108/PREHISTÒRIA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204119/MUSEOLOGIA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204225/PALEOGRAFIA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA11Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204110/MÓN ACTUAL
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204108/PREHISTÒRIA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204119/MUSEOLOGIA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204225/PALEOGRAFIA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA12Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204110/MÓN ACTUAL
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204108/PREHISTÒRIA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204119/MUSEOLOGIA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204225/PALEOGRAFIA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA13Entén la formació de les nacions llatinoamericanes
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204110/MÓN ACTUAL
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204108/PREHISTÒRIA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204119/MUSEOLOGIA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204225/PALEOGRAFIA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA14Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204110/MÓN ACTUAL
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204108/PREHISTÒRIA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204119/MUSEOLOGIA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204225/PALEOGRAFIA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA15Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204002/ICONOGRAFIA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204110/MÓN ACTUAL
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204108/PREHISTÒRIA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204119/MUSEOLOGIA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204225/PALEOGRAFIA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA16Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204002/ICONOGRAFIA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204110/MÓN ACTUAL
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204108/PREHISTÒRIA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204119/MUSEOLOGIA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204225/PALEOGRAFIA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA17S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204002/ICONOGRAFIA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204110/MÓN ACTUAL
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204108/PREHISTÒRIA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204119/MUSEOLOGIA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204225/PALEOGRAFIA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA18Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204002/ICONOGRAFIA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204110/MÓN ACTUAL
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204108/PREHISTÒRIA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204119/MUSEOLOGIA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204225/PALEOGRAFIA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA19Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204110/MÓN ACTUAL
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204119/MUSEOLOGIA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204225/PALEOGRAFIA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA20Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204002/ICONOGRAFIA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204110/MÓN ACTUAL
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204108/PREHISTÒRIA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204119/MUSEOLOGIA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204225/PALEOGRAFIA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA21Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204110/MÓN ACTUAL
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204108/PREHISTÒRIA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204119/MUSEOLOGIA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204225/PALEOGRAFIA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA22Coneix la història de l'entorn proper local i regional
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204002/ICONOGRAFIA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204110/MÓN ACTUAL
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204108/PREHISTÒRIA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204119/MUSEOLOGIA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204225/PALEOGRAFIA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA23Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204002/ICONOGRAFIA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204110/MÓN ACTUAL
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204108/PREHISTÒRIA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204119/MUSEOLOGIA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204203/HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204206/HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204223/HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204225/PALEOGRAFIA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204242/HISTÒRIA SOCIAL ( SEGLES XIX-XX )
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204244/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA24Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204002/ICONOGRAFIA
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204110/MÓN ACTUAL