2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
First YearSecond YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
2
2
0
4
0
0
1
1
2
2
0
4
0
0
2
1
2
2
0
4
0
0
3
1
2
2
0
4
0
0
4
1
2
2
0
4
0
0
5
1
2
2
0
4
0
0
6
1
2
2
0
4
0
0
7
1
2
2
0
4
0
0
8
1
2
2
0
4
0
0
9
1
2
2
0
4
0
1
0
1
2
2
0
4
0
1
1
1
2
2
0
4
0
1
2
1
2
2
0
4
1
0
1
1
2
2
0
4
1
0
2
1
2
2
0
4
1
0
3
1
2
2
0
4
1
0
4
1
2
2
0
4
1
0
5
1
2
2
0
4
1
0
6
1
2
2
0
4
1
0
7
1
2
2
0
4
1
0
9
1
2
2
0
4
1
1
0
1
2
2
0
4
1
1
1
1
2
2
0
4
1
1
2
1
2
2
0
4
1
0
8
1
2
2
0
4
1
1
3
1
2
2
0
4
1
1
4
1
2
2
0
4
1
1
6
1
2
2
0
4
1
1
7
1
2
2
0
4
1
1
8
1
2
2
0
4
1
1
5
1
2
2
0
4
1
1
9
1
2
2
0
4
3
0
1
1
2
2
0
4
2
0
1
1
2
2
0
4
2
0
2
1
2
2
0
4
2
0
3
1
2
2
0
4
2
0
4
1
2
2
0
4
2
0
5
1
2
2
0
4
2
0
6
1
2
2
0
4
2
0
8
1
2
2
0
4
2
2
3
1
2
2
0
4
2
2
4
1
2
2
0
4
2
2
5
1
2
2
0
4
2
3
6
1
2
2
0
4
2
3
9
1
2
2
0
4
2
4
2
1
2
2
0
4
2
4
4
1
2
2
0
4
2
4
5
1
2
2
0
4
2
5
6
1
2
2
0
4
2
5
7
1
2
2
0
4
5
0
1
A1Conèixer, analitzar i transmetre la història general i la història pròpia del territori.
LO1Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204108/PREHISTORY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204113/ARCHIVISTICS
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204119/MUSEOLOGY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204225/PALEOGRAPHY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat, centrada en les organitzacions socials i les seves manifestacions culturals amb
la finalitat que pugui contextualizar la posterior formació en història i matèries afins que

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO2Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204106/MODERN HISTORY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204111/ARCHAOLOGY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204108/PREHISTORY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204113/ARCHIVISTICS
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204119/MUSEOLOGY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204225/PALEOGRAPHY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO2 - Utilitza informació i especialment de caràcter bibliogràfic

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO3Coneix la història evolutiva humana
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204106/MODERN HISTORY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204108/PREHISTORY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204113/ARCHIVISTICS
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204119/MUSEOLOGY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204225/PALEOGRAPHY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO3 - Coneix la història evolutiva humana

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO4Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204106/MODERN HISTORY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204111/ARCHAOLOGY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204108/PREHISTORY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204113/ARCHIVISTICS
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204119/MUSEOLOGY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204225/PALEOGRAPHY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO4 - Coneix plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO5Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204106/MODERN HISTORY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204111/ARCHAOLOGY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204108/PREHISTORY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204113/ARCHIVISTICS
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204119/MUSEOLOGY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204225/PALEOGRAPHY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO5 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO6Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204108/PREHISTORY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204113/ARCHIVISTICS
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204119/MUSEOLOGY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204225/PALEOGRAPHY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO6 - Coneix els diversos models d'estructura política, econòmica i social existents en aquest període
de la història

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO7Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204106/MODERN HISTORY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204111/ARCHAOLOGY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204108/PREHISTORY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204113/ARCHIVISTICS
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204119/MUSEOLOGY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204225/PALEOGRAPHY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO7 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana amb
els seus antecedents i les seves conseqüències

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO8Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204108/PREHISTORY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204113/ARCHIVISTICS
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204119/MUSEOLOGY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204225/PALEOGRAPHY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO8 - Coneix les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO9Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204108/PREHISTORY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204113/ARCHIVISTICS
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204119/MUSEOLOGY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204225/PALEOGRAPHY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO9 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO10Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204108/PREHISTORY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204113/ARCHIVISTICS
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204119/MUSEOLOGY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204225/PALEOGRAPHY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO10 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO11Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204108/PREHISTORY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204113/ARCHIVISTICS
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204119/MUSEOLOGY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204225/PALEOGRAPHY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO11 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l’època contemporània

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO12Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204106/MODERN HISTORY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204111/ARCHAOLOGY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204108/PREHISTORY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204113/ARCHIVISTICS
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204119/MUSEOLOGY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204225/PALEOGRAPHY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO12 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, i sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals categories
de la historiografia

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO13Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204106/MODERN HISTORY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204111/ARCHAOLOGY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204108/PREHISTORY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204113/ARCHIVISTICS
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204119/MUSEOLOGY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204225/PALEOGRAPHY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO13 - Sap gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina de forma oral i escrita

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO14Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204106/MODERN HISTORY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204111/ARCHAOLOGY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204108/PREHISTORY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204113/ARCHIVISTICS
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204119/MUSEOLOGY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204225/PALEOGRAPHY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO14 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i analitza críticament els
desenvolupaments

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO15Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204106/MODERN HISTORY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204111/ARCHAOLOGY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204108/PREHISTORY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204113/ARCHIVISTICS
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204119/MUSEOLOGY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204225/PALEOGRAPHY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO15 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva
comparativa el conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO16Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204106/MODERN HISTORY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204111/ARCHAOLOGY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204108/PREHISTORY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204113/ARCHIVISTICS
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204119/MUSEOLOGY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204225/PALEOGRAPHY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO16 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art
europeu produït en els segles que es tracten

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO17Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204108/PREHISTORY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204113/ARCHIVISTICS
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204119/MUSEOLOGY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204225/PALEOGRAPHY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO17 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO18Entén la formació de les nacions llatinoamericanes
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204106/MODERN HISTORY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204111/ARCHAOLOGY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204108/PREHISTORY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204113/ARCHIVISTICS
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204119/MUSEOLOGY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204225/PALEOGRAPHY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO18 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO19Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204106/MODERN HISTORY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204111/ARCHAOLOGY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204108/PREHISTORY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204113/ARCHIVISTICS
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204119/MUSEOLOGY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204225/PALEOGRAPHY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO19 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO20Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204108/PREHISTORY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204119/MUSEOLOGY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204225/PALEOGRAPHY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO20 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO21Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204106/MODERN HISTORY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204111/ARCHAOLOGY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204108/PREHISTORY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204113/ARCHIVISTICS
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204119/MUSEOLOGY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204225/PALEOGRAPHY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO21 - Coneix les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb altres
elements culturals

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO22Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204106/MODERN HISTORY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204111/ARCHAOLOGY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204108/PREHISTORY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204113/ARCHIVISTICS
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204119/MUSEOLOGY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204225/PALEOGRAPHY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO22 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO23Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204106/MODERN HISTORY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204111/ARCHAOLOGY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204108/PREHISTORY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204113/ARCHIVISTICS
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204119/MUSEOLOGY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204225/PALEOGRAPHY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO23 - Relaciona els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO24Coneix la història de l'entorn proper local i regional
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204106/MODERN HISTORY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204111/ARCHAOLOGY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204108/PREHISTORY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204113/ARCHIVISTICS
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204119/MUSEOLOGY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204225/PALEOGRAPHY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO24 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO25Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204002/ICONOGRAPHY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204106/MODERN HISTORY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204111/ARCHAOLOGY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204108/PREHISTORY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204113/ARCHIVISTICS
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204119/MUSEOLOGY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204225/PALEOGRAPHY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO25 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o generals

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO26Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204002/ICONOGRAPHY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204106/MODERN HISTORY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204111/ARCHAOLOGY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204108/PREHISTORY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204113/ARCHIVISTICS
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204119/MUSEOLOGY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204225/PALEOGRAPHY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO26 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específiques per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO27Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204106/MODERN HISTORY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204108/PREHISTORY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204119/MUSEOLOGY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204225/PALEOGRAPHY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO27 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO28Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204002/ICONOGRAPHY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204106/MODERN HISTORY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204111/ARCHAOLOGY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204108/PREHISTORY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204113/ARCHIVISTICS
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204119/MUSEOLOGY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204225/PALEOGRAPHY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO28 - Participa en seminaris relatius a temes després d'haver realitzat lectures

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO29Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204002/ICONOGRAPHY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204106/MODERN HISTORY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204111/ARCHAOLOGY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204108/PREHISTORY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204113/ARCHIVISTICS
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204119/MUSEOLOGY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204225/PALEOGRAPHY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO29 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals)

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO30Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204002/ICONOGRAPHY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204106/MODERN HISTORY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204111/ARCHAOLOGY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204108/PREHISTORY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204113/ARCHIVISTICS
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204119/MUSEOLOGY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204225/PALEOGRAPHY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO30 - Coneix i comprèn l'evolució històrica d'Espanya o d'Europa

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO31Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204002/ICONOGRAPHY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204106/MODERN HISTORY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204111/ARCHAOLOGY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204108/PREHISTORY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204113/ARCHIVISTICS
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204119/MUSEOLOGY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204225/PALEOGRAPHY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO31 - Realitza un petit treball d'investigació a partir de fonts inèdites

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO32Utilitza la bibliografia específica
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204002/ICONOGRAPHY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204106/MODERN HISTORY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204111/ARCHAOLOGY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204108/PREHISTORY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204113/ARCHIVISTICS
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204119/MUSEOLOGY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204225/PALEOGRAPHY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO32 - Utilitza la bibliografia específica

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO33Presenta un estudi individualment o col·lectivament
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204002/ICONOGRAPHY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204106/MODERN HISTORY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204111/ARCHAOLOGY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204108/PREHISTORY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204113/ARCHIVISTICS
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204119/MUSEOLOGY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204225/PALEOGRAPHY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO33 - Presenta un estudi individualment o col·lectivament

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO34Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204002/ICONOGRAPHY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204106/MODERN HISTORY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204111/ARCHAOLOGY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204108/PREHISTORY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204113/ARCHIVISTICS
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204119/MUSEOLOGY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204225/PALEOGRAPHY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO34 - Analitza de forma crítica la historiografia o les fonts sobre un afer

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO35Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204002/ICONOGRAPHY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204106/MODERN HISTORY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204111/ARCHAOLOGY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204108/PREHISTORY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204113/ARCHIVISTICS
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204119/MUSEOLOGY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204225/PALEOGRAPHY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO35 - Les competències i els resultats d'aprenentatge assolits dependran de les característiques de les
pràctiques i del lloc de treball on es realitzin

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO36Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204002/ICONOGRAPHY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204106/MODERN HISTORY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204111/ARCHAOLOGY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204108/PREHISTORY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204113/ARCHIVISTICS
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204119/MUSEOLOGY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204225/PALEOGRAPHY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO36 - Coneix els conceptes principals i dinàmiques de la història general o universal

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO37Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204106/MODERN HISTORY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204108/PREHISTORY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204119/MUSEOLOGY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204225/PALEOGRAPHY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO37 - Comprèn la investigació des de les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO38Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204002/ICONOGRAPHY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204106/MODERN HISTORY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204111/ARCHAOLOGY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204108/PREHISTORY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204113/ARCHIVISTICS
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204119/MUSEOLOGY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204225/PALEOGRAPHY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO38 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO39Avalua el procés de construcció del coneixement
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204002/ICONOGRAPHY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204106/MODERN HISTORY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204111/ARCHAOLOGY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204108/PREHISTORY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204113/ARCHIVISTICS
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204119/MUSEOLOGY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204225/PALEOGRAPHY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO39 - Avalua el procés de construcció del coneixement

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO40Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204106/MODERN HISTORY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204108/PREHISTORY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204113/ARCHIVISTICS
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204119/MUSEOLOGY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204225/PALEOGRAPHY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO40 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de fonts històriques

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO41Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204002/ICONOGRAPHY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204106/MODERN HISTORY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204111/ARCHAOLOGY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204108/PREHISTORY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204113/ARCHIVISTICS
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204119/MUSEOLOGY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204225/PALEOGRAPHY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO41 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO42Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204002/ICONOGRAPHY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204106/MODERN HISTORY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204111/ARCHAOLOGY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204108/PREHISTORY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204113/ARCHIVISTICS
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204119/MUSEOLOGY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204225/PALEOGRAPHY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO42 - Analitza i planteja la crítica de textos variats o de fonts històriques tenint en compte el
context referencial històric, territorial i historiogràfic

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO43Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204002/ICONOGRAPHY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204106/MODERN HISTORY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204111/ARCHAOLOGY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204108/PREHISTORY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204113/ARCHIVISTICS
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204119/MUSEOLOGY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204225/PALEOGRAPHY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO43 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO44Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204002/ICONOGRAPHY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204106/MODERN HISTORY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204111/ARCHAOLOGY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204108/PREHISTORY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204113/ARCHIVISTICS
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204119/MUSEOLOGY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204225/PALEOGRAPHY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO44 - Realitza memòries, monografies i informes sobre temes concrets

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO45Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204108/PREHISTORY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204119/MUSEOLOGY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204225/PALEOGRAPHY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO45 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claretat i rigor. A més sap
relacionar els temes tractats amb l'actualitat

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO46Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204002/ICONOGRAPHY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204106/MODERN HISTORY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204111/ARCHAOLOGY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204108/PREHISTORY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204113/ARCHIVISTICS
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204119/MUSEOLOGY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204225/PALEOGRAPHY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO46 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i aplicar-la
a l'estudi i investigació

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO47Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204002/ICONOGRAPHY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204106/MODERN HISTORY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204111/ARCHAOLOGY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204108/PREHISTORY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204113/ARCHIVISTICS
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204119/MUSEOLOGY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204225/PALEOGRAPHY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO47 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat -museus, exposicions,
entre d'altres-

12204501/WORK PLACEMENT I
A2Conèixer i analitzar l’estructura diacrònica de la història.
LO1Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204108/PREHISTORY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204113/ARCHIVISTICS
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204119/MUSEOLOGY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204225/PALEOGRAPHY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO1 - Exposa de forma escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO2Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204106/MODERN HISTORY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204111/ARCHAOLOGY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204108/PREHISTORY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204113/ARCHIVISTICS
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204119/MUSEOLOGY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204225/PALEOGRAPHY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO2 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO3Coneix l'estructura diacrònica de la història
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204108/PREHISTORY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204113/ARCHIVISTICS
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204119/MUSEOLOGY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204225/PALEOGRAPHY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO3 - Coneix l'estructura diacrònica de la història

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO4Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204106/MODERN HISTORY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204111/ARCHAOLOGY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204108/PREHISTORY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204113/ARCHIVISTICS
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204119/MUSEOLOGY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204225/PALEOGRAPHY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO4 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de l’edat mitjana
entre si i amb els seus antecedents i conseqüents

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO5Analitza les formes de govern en funció dels estats
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204106/MODERN HISTORY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204111/ARCHAOLOGY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204108/PREHISTORY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204113/ARCHIVISTICS
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204119/MUSEOLOGY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204225/PALEOGRAPHY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO5 - Analitza les formes de govern en funció dels estats

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO6Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204106/MODERN HISTORY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204111/ARCHAOLOGY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204108/PREHISTORY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204113/ARCHIVISTICS
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204119/MUSEOLOGY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204225/PALEOGRAPHY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO6 - Compara la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO7Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204108/PREHISTORY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204113/ARCHIVISTICS
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204119/MUSEOLOGY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204225/PALEOGRAPHY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO8Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204108/PREHISTORY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204113/ARCHIVISTICS
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204119/MUSEOLOGY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204225/PALEOGRAPHY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO8 - Sap analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO9Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204108/PREHISTORY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204113/ARCHIVISTICS
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204119/MUSEOLOGY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204225/PALEOGRAPHY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitat a
l'època contemporània

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO10Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204106/MODERN HISTORY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204111/ARCHAOLOGY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204108/PREHISTORY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204113/ARCHIVISTICS
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204119/MUSEOLOGY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204225/PALEOGRAPHY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO10 - Demostra que posseeix un coneixement bàsic de les metodologies, les teories, les tècniques i els
instruments d'investigació, així com sap utilitzar els conceptes fonamentals i les principals
categories de la historiografia

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO11Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204106/MODERN HISTORY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204111/ARCHAOLOGY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204108/PREHISTORY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204113/ARCHIVISTICS
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204119/MUSEOLOGY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204225/PALEOGRAPHY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO11 - Sap transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, tant a
un públic especialitzat com no especialitzat. Demostra que es poden utilitzar els principals fets
de la història universal i de la història d’Europa per gestionar en perspectiva comparativa el
conjunt dels fets, estimulant la reflexió sobre aquests fets

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO12Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204108/PREHISTORY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204113/ARCHIVISTICS
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204119/MUSEOLOGY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204225/PALEOGRAPHY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO12 - Entén els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO13Entén la formació de les nacions llatinoamericanes
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204106/MODERN HISTORY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204111/ARCHAOLOGY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204108/PREHISTORY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204113/ARCHIVISTICS
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204119/MUSEOLOGY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204225/PALEOGRAPHY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO13 - Entén la formació de les nacions llatinoamericanes

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO14Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204106/MODERN HISTORY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204111/ARCHAOLOGY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204108/PREHISTORY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204113/ARCHIVISTICS
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204119/MUSEOLOGY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204225/PALEOGRAPHY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO14 - Entén els factors clau de les societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
etnicoracial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO15Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204106/MODERN HISTORY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204111/ARCHAOLOGY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204108/PREHISTORY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204113/ARCHIVISTICS
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204119/MUSEOLOGY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204225/PALEOGRAPHY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO15 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO16Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204106/MODERN HISTORY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204111/ARCHAOLOGY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204108/PREHISTORY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204113/ARCHIVISTICS
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204119/MUSEOLOGY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204225/PALEOGRAPHY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO16 - Es familiaritza amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, centrant-se
especialment en les últimes tendències interpretatives

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO17S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204002/ICONOGRAPHY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204106/MODERN HISTORY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204111/ARCHAOLOGY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204108/PREHISTORY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204113/ARCHIVISTICS
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204119/MUSEOLOGY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204225/PALEOGRAPHY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO17 - S'aproxima al treball de camp arqueològic, en particular a l’excavació científica

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO18Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204106/MODERN HISTORY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204111/ARCHAOLOGY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204108/PREHISTORY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204113/ARCHIVISTICS
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204119/MUSEOLOGY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204225/PALEOGRAPHY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO18 - Coneix l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO19Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204108/PREHISTORY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204119/MUSEOLOGY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204225/PALEOGRAPHY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO19 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món grec
durant l’antiguitat

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO20Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204106/MODERN HISTORY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204111/ARCHAOLOGY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204108/PREHISTORY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204113/ARCHIVISTICS
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204119/MUSEOLOGY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204225/PALEOGRAPHY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO20 - Coneix el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO21Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204108/PREHISTORY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204119/MUSEOLOGY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204225/PALEOGRAPHY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO21 - Entén el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO22Coneix la història de l'entorn proper local i regional
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204106/MODERN HISTORY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204111/ARCHAOLOGY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204108/PREHISTORY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204113/ARCHIVISTICS
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204119/MUSEOLOGY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204225/PALEOGRAPHY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO22 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO23Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204106/MODERN HISTORY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204111/ARCHAOLOGY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204108/PREHISTORY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204113/ARCHIVISTICS
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204119/MUSEOLOGY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204225/PALEOGRAPHY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204256/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF ROME
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204257/HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF GREECE
    LO23 - Aprèn a manejar fonts i bibliografia específica per realitzar treballs amb plantejament de noves
hipòtesis o almenys de discussió

12204501/WORK PLACEMENT I
 LO24Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204106/MODERN HISTORY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204110/THE CURRENT WORLD
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204108/PREHISTORY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204113/ARCHIVISTICS
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204114/HISTORICAL METHODOLOGY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204116/MEDIEVAL HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204117/MODERN HISTORY OF THE CROWN OF ARAGON
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204118/CONTEMPORANY HISTORY OF CATALONIA
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204115/HISTORIOGRAFY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204119/MUSEOLOGY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204301/BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204201/PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204202/ANCIENT HISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204203/MEDIEVAL HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204204/MODERN HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204205/CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204206/HISTORY OF POLITICAL STRUCTURES
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204208/HISTORY OF EUROPE
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204223/HISTORY OF LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204224/MEDITERRANEAN PROTOHISTORY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204225/PALEOGRAPHY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204236/HISTORY OF THE UNITED STATES
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204239/FRANCOISM AND THE TRANSITION TO DEMOCRACY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204242/SOCIAL HISTORY ( 19-20TH CENTURIES )
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204244/CONTEMPORARY HISTORY OF WOMEN
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12204245/CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
    LO24 - Aprèn a explicar el medi proper a partir del coneixement del passat

12