2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART
 Subjects
  PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A19 Conèixer la relació interdisciplinària de les humanitats: filosofia, llengües antigues, lingüística, semiòtica, història del teatre i la literatura, història de la música, mitologia clàssica, història de les grans religions, sociologia i antropologia
 A35 Conèixer i usar mètodes i tècniques d’altres ciències humanes
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear
 C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals