2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A5 Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
Type B Code Competences Transversal
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals
Type C Code Competences Nuclear
 C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals