2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
   Contents
Topic Sub-topic
1. Conflictes polítics-militars i llur resolució. 1. Tipologia dels conflictes. 2. Els conflictes locals i els cregionals. 3. Els enfrontaments religiosos i econòmics. 4.La ONU i els organismes internacionals de pacificació.
2. Globalització i model socioeconòmnic 1. El capitalisme com a model de producció i desordre social. 2. Deute extern i explotació del 3r Món. 3. Limits del creixement i la dilapidació dels recursos naturals. 4. El model energètic: del petroli a les nuclears?
4. Emigració i multiculturalisme 1. La fugida cap als paisos del benestar i el sorgiment de societats multiculturals. 2. Drets humans i drets del emigrans. 3. Canvis en el paradigma europeu. 4. Les aportacions del emigrans en les societats d'acullida i els deures d'aquests.
3. Un nou marc familiar 1. La crisi de les relacions familiars tradicionals. 2. L'alliberament de la dona i la lluita d'un model alternatiu en el rol social. 3. Cap a la fi de la societat patriarcal: la violència de gènere i les desigualtats entre sexes. 4. Cap a una sexualitat lliure: els moviments homosexuals.
5. La construcció d'un futur millor. 1. Un nou marc de relacions internacionals. 2.Repensar la democràcia i la participació. 3. Universalitzar i compatibilitzar els drets humans i els drets econòmics 4. Aconseguir polítiques de sostenibilitat