2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Grau en Història de l'Art
 Assignatures
  PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL Codi 12214009
Ensenyament
Grau en Història de l'Art
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
Adreça electrònica josep.sanchez@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
Web
Descripció general