2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in History the History of Art
 Subjects
  PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY Code 12214009
Study programme
Bachelor's Degree in History the History of Art
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department History and History of Art
Coordinator
ROCA VERNET, JORDI
E-mail jordi.rocav@urv.cat
Lecturers
ROCA VERNET, JORDI
Web
General description L’assignatura pretén desenvolupar en l’alumne l’anàlisi i la interpretació dels fenòmens històrics globals i alhora treballar competències que els permetin fer una anàlisi crítica de quina memòria col·lectiva s’ha fet sobre aquells fenòmens històrics. L’objectiu principal és historiar com la memòria col·lectiva i la història han abordat l’estudi d’aquells problemes que la societat actual ha considerat fonamentals en la formació de la seva identitat col·lectiva, per la qual cosa s’abordarà temes com els conflictes racials, la democratització, la contracultura, etc.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.