2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Grau en Història de l'Art
 Subjects
  FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA Code 12214012
Study programme
Grau en Història de l'Art
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Troncal First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinator
CUBELLS BARTOLOMÉ, MARIA RAMON
E-mail mariaramon.cubells@urv.cat
Lecturers
CUBELLS BARTOLOMÉ, MARIA RAMON
Web
General description Aquesta assignatura vol aportar a l'estudiant una visió genètica i estructural dels principals corrents de pensament contemporani amb especial atenció a les figures més rellevants.