2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’art
 A2 Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal
 A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història
 A6 Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art
 A7 Interpretar les imatges (coneixements bàsics d'iconografia)
 A8 Aplicar les diferents metodologies d’aproximació a la història de l’art i de la seva contingència històrica (historiografia de l’art)
 A16 Conèixer els diferents períodes de la història universal
 A17 Conèixer a trets generals la geografia regional i humana
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV