2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
 A2 Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
 A5 Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles tractats
Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern
 A6 Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles tractats
 A7 Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
 A8 Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles que tractem
 A16 Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles tractats
 A17 Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce grammatically correct oral texts.
Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation