2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. L'art neoclàssic
1.1. Introducció
1.2.Pintura. David
1.3. L'arquitectura neoclàssica
1.4. L'escultura neoclàssica

Tema 2. El Romanticisme
2.1.La pintura preromàntica: Henry Fuseli i William Blake
2.2.La Pintura romàntica en Anglaterra. John Constable i William Turner
2.3. El Romanticisme Alemany Caspar David Friedrich
2.4. La Pintura romàntica francesa: Théodore Gericault, Eugène Delacroix
2.5.L'Escultura romàntica: François Rude
2.6. L'Arquitectura romàntica
Tema 3. L’Arquitectura a la segona meitat del Segle XIX
3.1.Revolució industrial i arquitectura: Els nous materials. Les grans exposicions Universals
3.2. El Moviment per a la Reforma de les Arts Aplicades: John Ruskin i William Morris
3.3. L’Urbanisme: El plan Haussman
3.4. L’Escola de Chicago
Tema 4 L’època del realisme
4.1.Jean F. Millet, Honoré Daumier i Gustave Courbet
4.2. Cami cap l'Impressionisme, Corot i l’Escola de Barbizon
Tema 5. L'escultura a la segona meitat del segle XIX 5.1. Jean-Baptiste Carpeaux
5.2. Auguste Rodin
5.3. Constantin Meunier
Tema 6. L’Impressionisme
6.1. Introducció. La Fotografia i l'Estampa japonesa
6.2. Els primers impressionistes: Eugè Boudin i Johann-Barthold Jongkind
6.3. Eduard Manet. i la modernitat
6.4. Claude Monet, el naixement d'una nova tendència
6.5 Alfred Sisley i Caille Pissaro, pintors del paisatge
6.6. Renoir i 'alegria de viure
6.7. Degas i la dona
Tema 7. El Postimpressionisme
7.1. Paul Cezanne
7.2. Paul Gauguin
7.3. Vincent Van Gogh
7.4 Tolousse Lautrec
7.5 Georges Seurat i Paul Signac
Tema N.8 El Modernisme a Europa

8.1. Introducció
8.2. Bruselas: Victor Horta, Henry Van de Velde, Georges Minne, Jan Toorop
8.3. Nancy:.Emille Gallë
8.4. Glasgow: Charles Rennie Mackintosh
8.5. Viena: Otto Wagner, Joseph Maria olbrich, Adolf Loos, Josef Hoffmann i Gustav Klimt