2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in History the History of Art
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació general del temari, del treballs a desenvolupar i del sistema d'avaluació
Presentations / expositions Exposició d'un treball realitzat en equip integrat per dos alumnes sobre artistes no treballats a classe, d'acord amb una llista de noms que presentarà el professor.
Lecture
Explicació amb imatges de les obres d'art seleccionades per cadascun dels temes del programa
Personal tuition El professor atendrà els dubtes i qüestions relacionades amb l'assignatura.