2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació general del temari, del treballs a desenvolupar i del sistema d'avaluació
Presentations / oral communications Exposició d'un treball realitzat en equip integrat per dos alumnes sobre artistes no treballats a classe, d'acord amb una llista de noms que presentarà el professor.
Lecture
Explicació amb imatges de les obres d'art seleccionades per cadascun dels temes del programa
Debates Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Fieldwork/excursions Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.
Personal attention El professor atendrà els dubtes i qüestions relacionades amb l'assignatura.