2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Personalized attention
Description
A principi de curs s'informarà sobre com es portarà a terme l'atenció personalitzada (horaris, si serà presencial, per correu electrònic, Moodle...). Els grups de treball hauran de concertar un mínim de dues entrevistes amb el professor per tal de realitzar un seguiment del treball.