2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / oral communications
A4
C4
Exposició d'un treball realitzat en equip integrat per dos alumnes sobre artistes no treballats a classe, d'acord amb una llista de noms que presentarà el professor. Assistència obligatòria,


20 %
Extended-answer tests
A1
2 Proves de desenvolupament

1. Analitzar quatre obres
2. Desenvolupar un tema . Dues propostes per escollir una
Les preguntes faran referència als continguts
treballats a les sessions magistrals fins una setmana abans de l'examen.80 %
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria és una prova total de l'assignatura . Està dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada