2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  INTERPRETATION OF HERITAGE
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A16
B3
L'alumne haurà d'elaborar una ruta patrimonial inèdita i exposar-la a classe (40% treball i 40% exposició) 80%
Field work/trips
A16
B4
Es visitaran diversos espais patrimonials 10%
Others  

Assistència a classe

10%
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria es farà un únic examen final amb un valor del 100%.