2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Grado de Historia del Arte
 Asignaturas
  PATRIMONIO Y SOCIEDAD
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B4 Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B6 Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
 B8 Fa una estimació de l’eficàcia i l’eficiència de les accions, aprofitant els recursos que té a la seva disposició
Tipo C Código Resultados de aprendizaje