2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  PATRIMONI I SOCIETAT
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).
Pràctiques de camp/sortides Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.