2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  PATRIMONI I SOCIETAT
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: programa, calendari d'activitats, bibliografia
Sessió Magistral Anàlisi del procès de gestació dels Itineraris Patrimonials i de les Rutes Culturals, de les diferents interpretacions dels mateixos segons l'Unesco i segons l'UE, i del principals Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals al món, a Europa, a Espanya i a Catalunya.
Presentacions / exposicions Els alumnes treballaran en grups reduïts tres exemples d'Itineraris Patrimonials
Pràctiques de camp/sortides Visita a un centre documental on es gestioni un Itinerari Patrimonial o una Ruta Cultural
Treballs Treball individual: cada alumne redactarà una proposta d'un Itinerari Patrimonial o d'una Ruta Cultural
Atenció personalitzada Els alumnes rebran una atenció personalitzada per part de la professora, bé mitjançant una entrevista personal al despatx, bé per mitjans telemàtics.