2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12214007 GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I Primer
Formació bàsica 6
12214001 LLENGUATGES ARTÍSTICS Primer
Formació bàsica 6
12214004 SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT Primer
Formació bàsica 6
12214005 SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA Primer
Formació bàsica 6
12214003 TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ Primer
Formació bàsica 6
12214010 ANTROPOLOGIA CULTURAL Segon
Formació bàsica 6
12214012 FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA Segon
Formació bàsica 6
12214008 GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II Segon
Formació bàsica 6
12214002 ICONOGRAFIA Segon
Formació bàsica 6
12214011 LITERATURA I SOCIETAT Segon
Formació bàsica 6
12214009 PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL Segon
Formació bàsica 6
12214006 SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12214103 ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC Primer
Obligatòria 6
12214102 ART CLÀSSIC Primer
Obligatòria 6
12214101 ART DEL PRÒXIM ORIENT Primer
Obligatòria 6
12214104 ART GÒTIC Primer
Obligatòria 6
12214105 SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT Primer
Obligatòria 6
12214107 ART DEL BARROC Segon
Obligatòria 6
12214106 ART DEL RENAIXEMENT Segon
Obligatòria 6
12214108 HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS Segon
Obligatòria 6
12214114 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES Segon
Obligatòria 6
12214112 TEORIA DE L'ART Segon
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12214115 ART CATALÀ MEDIEVAL Primer
Obligatòria 6
12214109 ART DEL SEGLE XIX Primer
Obligatòria 6
12214120 HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE Primer
Obligatòria 6
12214117 HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES Primer
Obligatòria 6
12214118 HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI Primer
Obligatòria 6
12214116 ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI Segon
Obligatòria 6
12214111 ART DEL SEGLE XX Segon
Obligatòria 6
12214110 ART I MULTICULTURALITAT Segon
Obligatòria 6
12214113 LITERATURA ARTÍSTICA Segon
Obligatòria 6
12214119 MUSEOLOGIA I Segon
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12214301 TREBALL DE FI DE GRAU Únic anual
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12214232 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Primer
Segon
Optativa 3
12214220 INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI Primer
Optativa 6
12214223 ITINERARIS PATRIMONIALS Primer
Optativa 6
12214222 MUSEOLOGIA II Primer
Optativa 6
12214221 PATRIMONI I SOCIETAT Primer
Optativa 6
12214235 RÈGIM JURÍDIC DEL PATRIMONI CULTURAL Primer
Optativa 6
12214206 ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES Primer
Optativa 6
12214231 ANÀLISI SIMBÒLIC Segon
Optativa 6
12214215 ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA Segon
Optativa 6
12214212 ART MEDIEVAL A ESPANYA Segon
Optativa 6
12214218 CRÍTICA DE L'ART Segon
Optativa 6
12214217 HISTÒRIA DEL CINEMA A ESPANYA Segon
Optativa 6
12214501 PRÀCTIQUES EXTERNES Segon
Pràctiques Externes optatives 12