2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
1
4
0
0
1
LLENGUATGES ARTÍSTICS
1
2
2
1
4
0
0
2
ICONOGRAFIA
1
2
2
1
4
0
0
3
TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
1
2
2
1
4
0
0
4
SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
1
2
2
1
4
0
0
5
SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
1
2
2
1
4
0
0
6
SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
1
2
2
1
4
0
0
7
GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
1
2
2
1
4
0
0
8
GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
1
2
2
1
4
0
0
9
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
1
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
1
4
0
1
1
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
1
4
0
1
2
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
1
2
2
1
4
1
0
1
ART DEL PRÒXIM ORIENT
1
2
2
1
4
1
0
2
ART CLÀSSIC
1
2
2
1
4
1
0
3
ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
1
2
2
1
4
1
0
4
ART GÒTIC
1
2
2
1
4
1
0
5
SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
1
2
2
1
4
1
0
6
ART DEL RENAIXEMENT
1
2
2
1
4
1
0
7
ART DEL BARROC
1
2
2
1
4
1
0
8
HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
1
2
2
1
4
1
1
2
TEORIA DE L'ART
1
2
2
1
4
1
1
4
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
1
2
2
1
4
1
0
9
ART DEL SEGLE XIX
1
2
2
1
4
1
1
0
ART I MULTICULTURALITAT
1
2
2
1
4
1
1
1
ART DEL SEGLE XX
1
2
2
1
4
1
1
3
LITERATURA ARTÍSTICA
1
2
2
1
4
1
1
5
ART CATALÀ MEDIEVAL
1
2
2
1
4
1
1
6
ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
1
2
2
1
4
1
1
7
HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
1
2
2
1
4
1
1
8
HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
1
2
2
1
4
1
1
9
MUSEOLOGIA I
1
2
2
1
4
1
2
0
HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
1
2
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
1
4
2
1
5
ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
1
2
2
1
4
2
1
8
CRÍTICA DE L'ART
1
2
2
1
4
2
2
0
INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
1
2
2
1
4
2
2
1
PATRIMONI I SOCIETAT
1
2
2
1
4
2
2
4
MITOLOGIA
1
2
2
1
4
2
3
2
ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
1
2
2
1
4
2
4
1
ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
1
2
2
1
4
2
4
2
ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
1
2
2
1
4
2
4
3
ARQUEOLOGIA I ART GRECS
1
2
2
1
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
A1Conèixer les coordenades espai-temps (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions
culturals de la història i de la història de l’art.
RA1Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214224/MITOLOGIA
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214224/MITOLOGIA
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214224/MITOLOGIA
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214224/MITOLOGIA
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214224/MITOLOGIA
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214224/MITOLOGIA
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Coneix l'estructura diacrònica de la història.
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214224/MITOLOGIA
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214224/MITOLOGIA
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214224/MITOLOGIA
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A2Aplicar la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis
integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita,
plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesi, formulació ordenada de conclusions.
RA1Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214224/MITOLOGIA
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214224/MITOLOGIA
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214224/MITOLOGIA
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A3Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i
gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
RA1Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214224/MITOLOGIA
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214224/MITOLOGIA
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214224/MITOLOGIA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214224/MITOLOGIA
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214224/MITOLOGIA
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214224/MITOLOGIA
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214224/MITOLOGIA
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214224/MITOLOGIA
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214224/MITOLOGIA
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214104/ART GÒTIC
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214107/ART DEL BARROC
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214224/MITOLOGIA
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A4Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques:
arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
RA1Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214224/MITOLOGIA
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214224/MITOLOGIA
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214224/MITOLOGIA
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214224/MITOLOGIA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214224/MITOLOGIA
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214224/MITOLOGIA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214224/MITOLOGIA
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214224/MITOLOGIA
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214224/MITOLOGIA
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214104/ART GÒTIC
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214107/ART DEL BARROC
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214224/MITOLOGIA
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214104/ART GÒTIC
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214107/ART DEL BARROC
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214224/MITOLOGIA
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214104/ART GÒTIC
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214107/ART DEL BARROC
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214224/MITOLOGIA
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214104/ART GÒTIC
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214107/ART DEL BARROC
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214224/MITOLOGIA
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A5Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
RA1Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214224/MITOLOGIA
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214224/MITOLOGIA
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214224/MITOLOGIA
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214224/MITOLOGIA
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214224/MITOLOGIA
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214224/MITOLOGIA
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214224/MITOLOGIA
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214224/MITOLOGIA
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214224/MITOLOGIA
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214104/ART GÒTIC
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214107/ART DEL BARROC
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214224/MITOLOGIA
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214102/ART CLÀSSIC
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214104/ART GÒTIC
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214107/ART DEL BARROC
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214224/MITOLOGIA
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214104/ART GÒTIC
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214107/ART DEL BARROC
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214224/MITOLOGIA
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Adquireix coneixements literaris i culturals.
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214104/ART GÒTIC
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214107/ART DEL BARROC
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214224/MITOLOGIA
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214104/ART GÒTIC
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214107/ART DEL BARROC
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214224/MITOLOGIA
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214104/ART GÒTIC
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214107/ART DEL BARROC
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214224/MITOLOGIA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA16Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214104/ART GÒTIC
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214107/ART DEL BARROC
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214224/MITOLOGIA
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A6Aplicar els coneixements i aspectes bàsics de la museologia i la museografia.
RA1Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214224/MITOLOGIA
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214224/MITOLOGIA
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214224/MITOLOGIA
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214224/MITOLOGIA
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A7Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica.
RA1Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214224/MITOLOGIA
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214224/MITOLOGIA
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214224/MITOLOGIA
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214224/MITOLOGIA
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Coneix el pensament del segle XX.
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214224/MITOLOGIA
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214224/MITOLOGIA
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214224/MITOLOGIA
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A8Conèixer i comprendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits
culturals i geogràfics on s’integren.
RA1Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214224/MITOLOGIA
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214224/MITOLOGIA
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214224/MITOLOGIA
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214224/MITOLOGIA
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214224/MITOLOGIA
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214224/MITOLOGIA
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214224/MITOLOGIA
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214224/MITOLOGIA
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214224/MITOLOGIA
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214104/ART GÒTIC
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214107/ART DEL BARROC
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214224/MITOLOGIA
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214104/ART GÒTIC
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214107/ART DEL BARROC
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214224/MITOLOGIA
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214104/ART GÒTIC
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214107/ART DEL BARROC
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214224/MITOLOGIA
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214104/ART GÒTIC
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214107/ART DEL BARROC
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214224/MITOLOGIA
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A9Gestionar els mitjans instrumentals aplicats a la història de l’art.
RA1Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214224/MITOLOGIA
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214224/MITOLOGIA
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214224/MITOLOGIA
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B1Aprendre a aprendre
RA1Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214224/MITOLOGIA
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214224/MITOLOGIA
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214224/MITOLOGIA
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214224/MITOLOGIA
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214215/ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214218/CRÍTICA DE L'ART
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214224/MITOLOGIA
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214232/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214241/ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214242/ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214243/ARQUEOLOGIA I ART GRECS
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva
RA1Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
  &