2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
1
4
0
0
1
LLENGUATGES ARTÍSTICS
1
2
2
1
4
0
0
2
ICONOGRAFIA
1
2
2
1
4
0
0
3
TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
1
2
2
1
4
0
0
4
SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
1
2
2
1
4
0
0
5
SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
1
2
2
1
4
0
0
6
SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
1
2
2
1
4
0
0
7
GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
1
2
2
1
4
0
0
8
GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
1
2
2
1
4
0
0
9
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
1
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
1
4
0
1
1
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
1
4
0
1
2
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
1
2
2
1
4
1
0
1
ART DEL PRÒXIM ORIENT
1
2
2
1
4
1
0
2
ART CLÀSSIC
1
2
2
1
4
1
0
3
ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
1
2
2
1
4
1
0
4
ART GÒTIC
1
2
2
1
4
1
0
5
SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
1
2
2
1
4
1
0
6
ART DEL RENAIXEMENT
1
2
2
1
4
1
0
7
ART DEL BARROC
1
2
2
1
4
1
0
8
HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
1
2
2
1
4
1
1
2
TEORIA DE L'ART
1
2
2
1
4
1
1
4
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
1
2
2
1
4
1
0
9
ART DEL SEGLE XIX
1
2
2
1
4
1
1
0
ART I MULTICULTURALITAT
1
2
2
1
4
1
1
1
ART DEL SEGLE XX
1
2
2
1
4
1
1
3
LITERATURA ARTÍSTICA
1
2
2
1
4
1
1
5
ART CATALÀ MEDIEVAL
1
2
2
1
4
1
1
6
ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
1
2
2
1
4
1
1
7
HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
1
2
2
1
4
1
1
8
HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
1
2
2
1
4
1
1
9
MUSEOLOGIA I
1
2
2
1
4
1
2
0
HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
A1Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les interrelacions
geogràfiques i culturals de la història de l’art
RA1Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA2Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA3Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA4Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA5Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA6Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA7Distingir els estils artístics de l’art clàssic
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA8Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA9Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA10Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/ART CLÀSSIC
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/ART GÒTIC
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/ART DEL BARROC
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA11Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/ART CLÀSSIC
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/ART GÒTIC
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/ART DEL BARROC
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA12Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214102/ART CLÀSSIC
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214104/ART GÒTIC
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214107/ART DEL BARROC
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA13Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214102/ART CLÀSSIC
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214104/ART GÒTIC
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214107/ART DEL BARROC
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents en tots els àmbits des del naixement

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA14Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214102/ART CLÀSSIC
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214104/ART GÒTIC
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214107/ART DEL BARROC
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA15Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA16Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA17Estudi de l’evolució artística de l’època
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAFIA
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/ART CLÀSSIC
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/ART GÒTIC
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/ART DEL BARROC
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA18Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214002/ICONOGRAFIA
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214102/ART CLÀSSIC
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214104/ART GÒTIC
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214107/ART DEL BARROC
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA18 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA19Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214104/ART GÒTIC
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214107/ART DEL BARROC
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA19 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA20Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA21Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/ART GÒTIC
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/ART DEL BARROC
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA21 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA22Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214102/ART CLÀSSIC
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214104/ART GÒTIC
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214107/ART DEL BARROC
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA22 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA23Aprendre a analitzar textos
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214002/ICONOGRAFIA
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214102/ART CLÀSSIC
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214104/ART GÒTIC
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214107/ART DEL BARROC
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA24Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214002/ICONOGRAFIA
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214102/ART CLÀSSIC
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214104/ART GÒTIC
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214107/ART DEL BARROC
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA25Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAFIA
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/ART CLÀSSIC
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/ART GÒTIC
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/ART DEL BARROC
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA25 - Elaborar sistemàticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA26Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214102/ART CLÀSSIC
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214104/ART GÒTIC
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214107/ART DEL BARROC
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA26 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA27Realització de comentaris de textos i assajos
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214002/ICONOGRAFIA
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214102/ART CLÀSSIC
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214104/ART GÒTIC
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214107/ART DEL BARROC
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA27 - Realització de comentaris de textos i assajos

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA28Comprensió de la història del patrimoni
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA28 - Comprensió de la història del patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA29Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA29 - Coneixement del diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA30Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214002/ICONOGRAFIA
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214102/ART CLÀSSIC
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214104/ART GÒTIC
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214107/ART DEL BARROC
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA30 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA31Visió de conjunt del pensament estètic
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214104/ART GÒTIC
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214107/ART DEL BARROC
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA31 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA32Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214104/ART GÒTIC
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA32 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA33Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214002/ICONOGRAFIA
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214102/ART CLÀSSIC
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214104/ART GÒTIC
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214107/ART DEL BARROC
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA33 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA34Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAFIA
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/ART CLÀSSIC
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/ART GÒTIC
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/ART DEL BARROC
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA34 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA35Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214002/ICONOGRAFIA
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214102/ART CLÀSSIC
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214104/ART GÒTIC
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214107/ART DEL BARROC
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA35 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA36Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAFIA
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/ART CLÀSSIC
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/ART GÒTIC
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/ART DEL BARROC
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA36 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA37Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214104/ART GÒTIC
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214107/ART DEL BARROC
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA37 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA38Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214002/ICONOGRAFIA
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214102/ART CLÀSSIC
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214104/ART GÒTIC
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214107/ART DEL BARROC
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA38 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA39Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214002/ICONOGRAFIA
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214102/ART CLÀSSIC
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214104/ART GÒTIC
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214107/ART DEL BARROC
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA39 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA40Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214002/ICONOGRAFIA
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214102/ART CLÀSSIC
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214104/ART GÒTIC
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214107/ART DEL BARROC
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA40 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
A2Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal
RA1Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA2Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA3Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA4Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA5Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA6Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA7Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Estudiar els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA8Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA9Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA10Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214102/ART CLÀSSIC
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214104/ART GÒTIC
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214107/ART DEL BARROC
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA11Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/ART CLÀSSIC
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/ART GÒTIC
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/ART DEL BARROC
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA12Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214102/ART CLÀSSIC
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214104/ART GÒTIC
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214107/ART DEL BARROC
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA12 - Acostar-se al l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans del
segle XX fins a l'actualitat

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA13Comprensió de la història del patrimoni
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA13 - Comprensió de la història del patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA14Visió de conjunt del pensament estètic
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214104/ART GÒTIC
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214107/ART DEL BARROC
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA14 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA15Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214002/ICONOGRAFIA
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214102/ART CLÀSSIC
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214104/ART GÒTIC
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214107/ART DEL BARROC
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA15 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA16Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214104/ART GÒTIC
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA16 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA17Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214002/ICONOGRAFIA
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214102/ART CLÀSSIC
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214104/ART GÒTIC
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214107/ART DEL BARROC
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA17 - Haver estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA18Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAFIA
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/ART CLÀSSIC
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/ART GÒTIC
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/ART DEL BARROC
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA18 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA19Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214104/ART GÒTIC
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214107/ART DEL BARROC
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA19 - Establir les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA20Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214102/ART CLÀSSIC
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214104/ART GÒTIC
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214107/ART DEL BARROC
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA20 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA21Realització de comentaris de textos i assaigs
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214002/ICONOGRAFIA
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214102/ART CLÀSSIC
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214104/ART GÒTIC
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214107/ART DEL BARROC
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA21 - Realització de comentaris de textos i assaigs

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA22Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA22 - Coneixement dels diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA23Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214002/ICONOGRAFIA
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214102/ART CLÀSSIC
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214104/ART GÒTIC
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214107/ART DEL BARROC
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA23 - Coneixement dels conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA24Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214002/ICONOGRAFIA
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214102/ART CLÀSSIC
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214104/ART GÒTIC
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214107/ART DEL BARROC
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA24 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA25Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214002/ICONOGRAFIA
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214102/ART CLÀSSIC
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214104/ART GÒTIC
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214107/ART DEL BARROC
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA25 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de l'art europeu
produït en els segles que tractem

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA26Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214002/ICONOGRAFIA
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214102/ART CLÀSSIC
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214104/ART GÒTIC
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214107/ART DEL BARROC
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA26 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
A3Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en el
context europeu occidental i hispànic
RA1Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA2Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA3Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents
de l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA4Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA5Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA6Estudi de l’evolució artística de l’època
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA7Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA8Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - Coneixement dels diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA9Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA10Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214104/ART GÒTIC
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA10 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA11Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214104/ART GÒTIC
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214107/ART DEL BARROC
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA11 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA12Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214102/ART CLÀSSIC
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214104/ART GÒTIC
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214107/ART DEL BARROC
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA12 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Saber fer una
anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del
període que tractem

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA13Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214102/ART CLÀSSIC
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214104/ART GÒTIC
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214107/ART DEL BARROC
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA13 - Comprensió de l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA14Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/ART CLÀSSIC
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/ART GÒTIC
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/ART DEL BARROC
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA14 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
A4Interpretar els coneixements particulars i optatius de la història de l'art
RA1Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA2Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Ampliació dels coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i
gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
A5Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges
(arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i
tècniques de la producció artística al llarg de la història
RA1Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA2Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA3Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Conèixer els procediments, les tècniques, els materials, els suports i els utillatges emprats en
les arts plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA4Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA5Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA6Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA7Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA8Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA9Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA10Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/ART GÒTIC
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/ART DEL BARROC
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA10 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA11Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/ART CLÀSSIC
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/ART GÒTIC
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/ART DEL BARROC
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA12Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA13Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA14Estudi de l’evolució artística de l’època
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/ART CLÀSSIC
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/ART GÒTIC
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/ART DEL BARROC
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA15Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214002/ICONOGRAFIA
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214102/ART CLÀSSIC
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214104/ART GÒTIC
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214107/ART DEL BARROC
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA15 - Estudi de l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA16Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214102/ART CLÀSSIC
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214104/ART GÒTIC
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214107/ART DEL BARROC
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA16 - Comprensió de les reflexions que s'han fet sobre l'art durant la història

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA17Visió de conjunt del pensament estètic
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214104/ART GÒTIC
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214107/ART DEL BARROC
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA17 - Visió de conjunt del pensament estètic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA18Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA18 - Identificació dels principis que regeixen l'estudi del patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA19Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214002/ICONOGRAFIA
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214102/ART CLÀSSIC
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214104/ART GÒTIC
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214107/ART DEL BARROC
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA19 - Anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu
produït en els segles tractats

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA20Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214002/ICONOGRAFIA
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214102/ART CLÀSSIC
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214104/ART GÒTIC
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214107/ART DEL BARROC
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA20 - Realització de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts
bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA21Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214104/ART GÒTIC
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA21 - Incorporació dels elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA22Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAFIA
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/ART CLÀSSIC
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/ART GÒTIC
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/ART DEL BARROC
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA22 - Recòneixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA23Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214002/ICONOGRAFIA
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214102/ART CLÀSSIC
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214104/ART GÒTIC
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214107/ART DEL BARROC
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA23 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació entre la música i les arts escèniques

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA24Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAFIA
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/ART CLÀSSIC
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/ART GÒTIC
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/ART DEL BARROC
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA24 - Visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA25Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAFIA
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/ART CLÀSSIC
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/ART GÒTIC
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/ART DEL BARROC
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA25 - Reconèixer i saber situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA26Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214002/ICONOGRAFIA
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214102/ART CLÀSSIC
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214104/ART GÒTIC
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214107/ART DEL BARROC
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA26 - Ampliar la visió cultural amb una panoràmica sobre la història de l'espectacle i aprofundir en la
relació música-arts escèniques

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA27Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214002/ICONOGRAFIA
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214102/ART CLÀSSIC
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214104/ART GÒTIC
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214107/ART DEL BARROC
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA27 - Conèixer i interpretar les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel
que fa al valor subjacent del mite com a generador de esquemes narratius, personatges i formes
simbòliques per a les múltiples modalitats del espectacle i les arts escèniques

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA28Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214002/ICONOGRAFIA
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214102/ART CLÀSSIC
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214104/ART GÒTIC
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214107/ART DEL BARROC
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA28 - Coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
A6Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art
RA1Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-ne els aspectes procedimentals i expressius

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA2Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permeten accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA3Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període tractat

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA4Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA5Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Assolir una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
 RA6Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història
    RA6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Comprendre les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT