2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
1
4
0
0
1
LLENGUATGES ARTÍSTICS
1
2
2
1
4
0
0
2
ICONOGRAFIA
1
2
2
1
4
0
0
3
TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
1
2
2
1
4
0
0
4
SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
1
2
2
1
4
0
0
5
SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
1
2
2
1
4
0
0
6
SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
1
2
2
1
4
0
0
7
GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
1
2
2
1
4
0
0
8
GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
1
2
2
1
4
0
0
9
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
1
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
1
4
0
1
1
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
1
4
0
1
2
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
1
2
2
1
4
1
0
1
ART DEL PRÒXIM ORIENT
1
2
2
1
4
1
0
2
ART CLÀSSIC
1
2
2
1
4
1
0
3
ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
1
2
2
1
4
1
0
4
ART GÒTIC
1
2
2
1
4
1
0
5
SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
1
2
2
1
4
1
0
6
ART DEL RENAIXEMENT
1
2
2
1
4
1
0
7
ART DEL BARROC
1
2
2
1
4
1
0
8
HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
1
2
2
1
4
1
1
2
TEORIA DE L'ART
1
2
2
1
4
1
1
4
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
1
2
2
1
4
1
0
9
ART DEL SEGLE XIX
1
2
2
1
4
1
1
0
ART I MULTICULTURALITAT
1
2
2
1
4
1
1
1
ART DEL SEGLE XX
1
2
2
1
4
1
1
3
LITERATURA ARTÍSTICA
1
2
2
1
4
1
1
5
ART CATALÀ MEDIEVAL
1
2
2
1
4
1
1
6
ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
1
2
2
1
4
1
1
7
HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
1
2
2
1
4
1
1
8
HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
1
2
2
1
4
1
1
9
MUSEOLOGIA I
1
2
2
1
4
1
2
0
HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
1
2
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
1
4
2
0
5
ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
1
2
2
1
4
2
0
6
ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
1
2
2
1
4
2
1
2
ART MEDIEVAL A ESPANYA
1
2
2
1
4
2
1
3
ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
1
2
2
1
4
2
1
4
ART DEL BARROC A ESPANYA
1
2
2
1
4
2
1
7
HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
1
2
2
1
4
2
2
0
INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
1
2
2
1
4
2
2
1
PATRIMONI I SOCIETAT
1
2
2
1
4
2
2
2
MUSEOLOGIA II
1
2
2
1
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
A1Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les interrelacions
geogràfiques i culturals de la història de l’art.
RA1Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA3 - Es familiaritza amb les col·lecciones d'objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA4 - Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA5 - Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Distingeix els estils artístics de l’art clàssic
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA6 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA7 - Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA8 - S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA9 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/ART CLÀSSIC
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/ART GÒTIC
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/ART DEL BARROC
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA10 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA11 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA12 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Estudia l’evolució artística de l’època
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214102/ART CLÀSSIC
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214104/ART GÒTIC
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214107/ART DEL BARROC
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA13 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214102/ART CLÀSSIC
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214104/ART GÒTIC
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214107/ART DEL BARROC
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA14 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214104/ART GÒTIC
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214107/ART DEL BARROC
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA15 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA16Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA16 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA17Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214104/ART GÒTIC
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214107/ART DEL BARROC
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA17 - Assoleix una capacitat crítica interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius
escultòrics i pictòrics del romànic

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA18Aprèn a analitzar textos
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214002/ICONOGRAFIA
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214102/ART CLÀSSIC
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214104/ART GÒTIC
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214107/ART DEL BARROC
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA18 - Aprèn a analitzar textos

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA19Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214002/ICONOGRAFIA
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214102/ART CLÀSSIC
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214104/ART GÒTIC
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214107/ART DEL BARROC
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA19 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA20Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAFIA
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214102/ART CLÀSSIC
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214104/ART GÒTIC
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214107/ART DEL BARROC
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA20 - Elabora sistemàticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA21Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214102/ART CLÀSSIC
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214104/ART GÒTIC
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214107/ART DEL BARROC
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA21 - Comprèn les reflexions que s'han fet sobre l'art al llarg de la història

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA22Realitza comentaris de textos i assajos
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214002/ICONOGRAFIA
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214102/ART CLÀSSIC
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214104/ART GÒTIC
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214107/ART DEL BARROC
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA22 - Realitza comentaris de textos i assajos

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA23Comprèn la història del patrimoni
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA23 - Comprèn la història del patrimoni

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA24Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA24 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA25Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214002/ICONOGRAFIA
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214102/ART CLÀSSIC
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214104/ART GÒTIC
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214107/ART DEL BARROC
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA25 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA26Té visió de conjunt del pensament estètic
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214104/ART GÒTIC
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214107/ART DEL BARROC
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA26 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA27Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214104/ART GÒTIC
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA27 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA28Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214002/ICONOGRAFIA
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214102/ART CLÀSSIC
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214104/ART GÒTIC
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214107/ART DEL BARROC
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA28 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA29Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAFIA
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/ART CLÀSSIC
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/ART GÒTIC
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/ART DEL BARROC
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA29 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA30Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214002/ICONOGRAFIA
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214102/ART CLÀSSIC
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214104/ART GÒTIC
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214107/ART DEL BARROC
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA30 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA31Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAFIA
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/ART CLÀSSIC
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/ART GÒTIC
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/ART DEL BARROC
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA31 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA32Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214104/ART GÒTIC
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214107/ART DEL BARROC
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA32 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA33Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214002/ICONOGRAFIA
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214102/ART CLÀSSIC
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214104/ART GÒTIC
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214107/ART DEL BARROC
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA33 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA34Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214002/ICONOGRAFIA
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214102/ART CLÀSSIC
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214104/ART GÒTIC
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214107/ART DEL BARROC
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA34 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA35Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214002/ICONOGRAFIA
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214102/ART CLÀSSIC
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214104/ART GÒTIC
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214107/ART DEL BARROC
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA35 - Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període històric-artístic modern

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA36Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214104/ART GÒTIC
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA36 - Coneix els recursos mitjançant els quals l'artista concreta les seves intencions expressives i
comunicatives al llarg de la història de l'art

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA37Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214002/ICONOGRAFIA
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214102/ART CLÀSSIC
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214104/ART GÒTIC
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214107/ART DEL BARROC
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA37 - Té capacitat per analitzar els aspectes expressius i/o narratius propis de l'obra artística

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA38Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214002/ICONOGRAFIA
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214102/ART CLÀSSIC
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214104/ART GÒTIC
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214107/ART DEL BARROC
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA38 - Valora críticament els llenguatges artístics propis de diversos contextos temporals i culturals

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA39Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214104/ART GÒTIC
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214107/ART DEL BARROC
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA39 - Integra adequadament les competències específiques en relació a l'anàlisi i coneixement dels
períodes històrics i de l'estructura diacrònica de l'Història de l'Art

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA40Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214002/ICONOGRAFIA
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214102/ART CLÀSSIC
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214104/ART GÒTIC
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214107/ART DEL BARROC
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA40 - Té coneixements bàsics dels fenòmens artístics antics i medievals en els seus aspectes
diacrònics i sincrònics

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA41Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214002/ICONOGRAFIA
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214102/ART CLÀSSIC
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214104/ART GÒTIC
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214107/ART DEL BARROC
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA41 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cada un dels períodes d'aquest

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA42Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214002/ICONOGRAFIA
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214102/ART CLÀSSIC
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214104/ART GÒTIC
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214107/ART DEL BARROC
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA42 - Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els
recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
determinada

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA43Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214002/ICONOGRAFIA
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214102/ART CLÀSSIC
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214104/ART GÒTIC
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214107/ART DEL BARROC
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA43 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA44Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAFIA
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/ART CLÀSSIC
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/ART GÒTIC
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/ART DEL BARROC
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA44 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinars i aprenent a distingir els grans gèneres

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA45Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214104/ART GÒTIC
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214107/ART DEL BARROC
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA45 - Estableix les bases necessàries per a crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial del
graduat en Història de l'Art

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA46Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214002/ICONOGRAFIA
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214102/ART CLÀSSIC
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214104/ART GÒTIC
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214107/ART DEL BARROC
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA46 - Coneix i interpreta les diverses formes de la relació entre text i música, especialment pel que fa
al valor subjacent del mite com a generador d'esquemes narratius, personatges i formes simbòliques
per a les múltiples modalitats de l'espectacle i les arts escèniques

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A2Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal.
RA1Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA4 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA5 - És responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tenir una consciència clara de la
història de l'art

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA6 - Coneix detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA7 - Estudia els processos historicoartístics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions
després de la descomposició de l'Imperi romà

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA8 - Coneix els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA9 - Assoleix unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214102/ART CLÀSSIC
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214104/ART GÒTIC
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214107/ART DEL BARROC
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA10 - Aprèn a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra artística

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214102/ART CLÀSSIC
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214104/ART GÒTIC
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214107/ART DEL BARROC
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA11 - Elabora sintèticament els coneixements rebuts i els pot comunicar ordenadament i per escrit

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Comprèn la història del patrimoni
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA12 - Comprèn la història del patrimoni

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Té visió de conjunt del pensament estètic
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214104/ART GÒTIC
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214107/ART DEL BARROC
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA13 - Té visió de conjunt del pensament estètic

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214102/ART CLÀSSIC
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214104/ART GÒTIC
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214107/ART DEL BARROC
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA14 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i
començaments del segle XXI

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214104/ART GÒTIC
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA15 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA16Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214002/ICONOGRAFIA
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214102/ART CLÀSSIC
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214104/ART GÒTIC
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214107/ART DEL BARROC
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA16 - Ha estructurat una visió panoràmica sobre la història de la música occidental

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA17Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214002/ICONOGRAFIA
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214102/ART CLÀSSIC
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214104/ART GÒTIC
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214107/ART DEL BARROC
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA17 - Reconeix i sap situar obres musicals dins d'un període històric, establint relacions
interdisciplinàries i aprenent a distingir els grans gèneres

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA18Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214104/ART GÒTIC
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214107/ART DEL BARROC
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA18 - Estableix les bases necessàries per crear futurs consumidors directes de música formats en la
matèria, integrant així la cultura musical en tota la seva diversitat al paquet competencial de
graduat en Història de l'Art

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA19Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214102/ART CLÀSSIC
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214104/ART GÒTIC
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214107/ART DEL BARROC
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA19 - Comprèn les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA20Realitza comentaris de textos i assaigs
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214002/ICONOGRAFIA
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214102/ART CLÀSSIC
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214104/ART GÒTIC
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214107/ART DEL BARROC
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA20 - Realitza comentaris de textos i assaigs

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA21Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA21 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA22Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214002/ICONOGRAFIA
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214102/ART CLÀSSIC
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214104/ART GÒTIC
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214107/ART DEL BARROC
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA22 - Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA23Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214002/ICONOGRAFIA
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214102/ART CLÀSSIC
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214104/ART GÒTIC
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214107/ART DEL BARROC
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA23 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA24Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214002/ICONOGRAFIA
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214102/ART CLÀSSIC
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214104/ART GÒTIC
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214107/ART DEL BARROC
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA24 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques i artístiques de
l'art europeu produït en els segles que tractem

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA25Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214002/ICONOGRAFIA
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214102/ART CLÀSSIC
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214104/ART GÒTIC
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214107/ART DEL BARROC
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA25 - Realitza de treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA26Aplica les diferents tecnologies de la informació
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214002/ICONOGRAFIA
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214102/ART CLÀSSIC
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214104/ART GÒTIC
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214107/ART DEL BARROC
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA26 - Aplica les diferents tecnologies de la informació

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA27Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAFIA
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/ART CLÀSSIC
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/ART GÒTIC
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/ART DEL BARROC
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA27 - Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA28Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA28 - Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A3Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en el
context europeu occidental i hispànic.
RA1Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA1 - Té un coneixement general de les produccions artístiques de l'Orient Mitjà

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ART CLÀSSIC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ART GÒTIC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ART DEL BARROC
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA2 - Es familiaritza amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214102/ART CLÀSSIC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214104/ART GÒTIC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214107/ART DEL BARROC
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA3 - Es familiaritza amb les col·leccions d’objectes de referència dels museus europeus procedents de
l'Orient Mitjà

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA4 - Estudia la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/ART GÒTIC
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/ART DEL BARROC
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA5 - Estudia les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Estudia l’evolució artística de l’època
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214102/ART CLÀSSIC
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214104/ART GÒTIC
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214107/ART DEL BARROC
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA6 - Estudia l’evolució artística de l’època

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214102/ART CLÀSSIC
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214104/ART GÒTIC
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214107/ART DEL BARROC
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA7 - Estudia l'arquitectura, l'escultura, la pintura i les arts sumpturàries a França

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214102/ART CLÀSSIC
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214104/ART GÒTIC
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214107/ART DEL BARROC
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA8 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214102/ART CLÀSSIC
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214104/ART GÒTIC
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214107/ART DEL BARROC
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA9 - Coneix les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferentes
manifestacions a través de la història

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214102/ART CLÀSSIC
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214104/ART GÒTIC
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214107/ART DEL BARROC
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA10 - Desenvolupa l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214102/ART CLÀSSIC
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214104/ART GÒTIC
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214107/ART DEL BARROC
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA11 - Llegeix i interpreta el missatge que tanca l'obra d'art, sigui quin sigui, amb la intenció
d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214102/ART CLÀSSIC
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214104/ART GÒTIC
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214107/ART DEL BARROC
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA12 - Comprèn la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l'Edat Mitjana. Sap fer una anàlisi
interpretativa des de les diverses metodologies historico-artístiques de l'art europeu del període
que tractem

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214002/ICONOGRAFIA
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214102/ART CLÀSSIC
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214104/ART GÒTIC
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214107/ART DEL BARROC
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214119/MUSEOLOGIA I
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214120/HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214205/ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214206/ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214212/ART MEDIEVAL A ESPANYA
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214213/ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214214/ART DEL BARROC A ESPANYA
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214217/HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214220/INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214221/PATRIMONI I SOCIETAT
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214222/MUSEOLOGIA II
    RA13 - Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX

12214501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214002/ICONOGRAFIA
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214007/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214008/GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214101/ART DEL PRÒXIM ORIENT
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214102/ART CLÀSSIC
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214103/ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214104/ART GÒTIC
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214105/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214106/ART DEL RENAIXEMENT
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214107/ART DEL BARROC
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214108/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214112/TEORIA DE L'ART
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214114/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214109/ART DEL SEGLE XIX
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214110/ART I MULTICULTURALITAT
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214111/ART DEL SEGLE XX
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214113/LITERATURA ARTÍSTICA
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214115/ART CATALÀ MEDIEVAL
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214116/ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214117/HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214118/HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI
    RA14 - Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats

12214119/MUSEOLOGIA