2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
First YearSecond Year
Competence/
Learning outcomes
1
2
2
1
4
0
0
1
1
2
2
1
4
0
0
2
1
2
2
1
4
0
0
3
1
2
2
1
4
0
0
4
1
2
2
1
4
0
0
5
1
2
2
1
4
0
0
6
1
2
2
1
4
0
0
7
1
2
2
1
4
0
0
8
1
2
2
1
4
0
0
9
1
2
2
1
4
0
1
0
1
2
2
1
4
0
1
1
1
2
2
1
4
0
1
2
1
2
2
1
4
1
0
1
1
2
2
1
4
1
0
2
1
2
2
1
4
1
0
3
1
2
2
1
4
1
0
4
1
2
2
1
4
1
0
5
1
2
2
1
4
1
0
6
1
2
2
1
4
1
0
7
1
2
2
1
4
1
0
8
1
2
2
1
4
1
1
2
1
2
2
1
4
1
1
4
A1Conèixer les coordenades espai – temporals (diacronia i sincronia) i els límits i
interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l’Art.
LO1Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214112/ART THEORY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214112/ART THEORY
    LO5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO6Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214112/ART THEORY
    LO6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO7Distingir els estils artístics de l’art clàssic
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214112/ART THEORY
    LO7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO8Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214112/ART THEORY
    LO8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO9Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214112/ART THEORY
    LO9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO10Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/ART THEORY
    LO10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO11Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/ART THEORY
    LO11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO12Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214112/ART THEORY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO13Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214112/ART THEORY
    LO13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO14Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214102/CLASSICAL ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214104/GOTHIC ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214106/RENAISSANCE ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214107/BAROQUE ART
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214112/ART THEORY
    LO14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO15Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/ART THEORY
    LO15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO16Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/ART THEORY
    LO16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO17Estudi de l’evolució artística de l’època
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/CLASSICAL ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/GOTHIC ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/RENAISSANCE ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/BAROQUE ART
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/ART THEORY
    LO17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO18Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214102/CLASSICAL ART
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214104/GOTHIC ART
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214106/RENAISSANCE ART
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214107/BAROQUE ART
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214112/ART THEORY
    LO18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO19Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214102/CLASSICAL ART
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214104/GOTHIC ART
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214107/BAROQUE ART
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214112/ART THEORY
    LO19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO20Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/ART THEORY
    LO20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO21Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/CLASSICAL ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/GOTHIC ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/BAROQUE ART
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/ART THEORY
    LO21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO22Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214112/ART THEORY
    LO22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO23Aprendre a analitzar textos
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214102/CLASSICAL ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214104/GOTHIC ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214106/RENAISSANCE ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214107/BAROQUE ART
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214112/ART THEORY
    LO23 - Aprendre a analitzar textos

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO24Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214102/CLASSICAL ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214104/GOTHIC ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214106/RENAISSANCE ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214107/BAROQUE ART
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214112/ART THEORY
    LO24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO25Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAPHY
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/CLASSICAL ART
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/GOTHIC ART
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/RENAISSANCE ART
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/BAROQUE ART
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/ART THEORY
    LO25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A2Analitzar la visió diacrònica general de la Història de l’Art Universal.
LO1Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/ART THEORY
    LO4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214112/ART THEORY
    LO5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO6Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/ART THEORY
    LO6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO7Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214112/ART THEORY
    LO7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO8Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214112/ART THEORY
    LO8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO9Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/ART THEORY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO10Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214112/ART THEORY
    LO10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO11elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAPHY
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/ART THEORY
    LO11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO12Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214112/ART THEORY
    LO12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A3Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en els
contextos europeu – occidental i hispànic.
LO1Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/ART THEORY
    LO4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/ART THEORY
    LO5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO6Estudi de l’evolució artística de l’època
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/ART THEORY
    LO6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO7Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214112/ART THEORY
    LO7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A4Interpretar els coneixements particulars i optatius de la Història de l’Art.
LO1Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214112/ART THEORY
    LO1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A5Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges
(arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i
tècniques de la producció artística al llarg de la història.
LO1Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214112/ART THEORY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214112/ART THEORY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214112/ART THEORY
    LO3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO6Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO7Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214112/ART THEORY
    LO7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO8Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214112/ART THEORY
    LO8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO9Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/ART THEORY
    LO9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO10Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/ART THEORY
    LO10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO11Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/ART THEORY
    LO11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO12Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/ART THEORY
    LO12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO13Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/ART THEORY
    LO13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO14Estudi de l’evolució artística de l’època
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/CLASSICAL ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/GOTHIC ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/RENAISSANCE ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/BAROQUE ART
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/ART THEORY
    LO14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO15Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214102/CLASSICAL ART
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214104/GOTHIC ART
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214106/RENAISSANCE ART
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214107/BAROQUE ART
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214112/ART THEORY
    LO15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A6Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la Història de l’Art.
LO1Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214112/ART THEORY
    LO1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214112/ART THEORY
    LO2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214112/ART THEORY
    LO3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214112/ART THEORY
    LO4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/ART THEORY
    LO5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO6Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214112/ART THEORY
    LO6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO7Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214112/ART THEORY
    LO7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO8Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/ART THEORY
    LO8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO9Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214112/ART THEORY
    LO9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A7Interpretar les imatges. (Coneixements bàsics d’iconografia)
LO1Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214112/ART THEORY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214112/ART THEORY
    LO2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214112/ART THEORY
    LO3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214112/ART THEORY
    LO4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214112/ART THEORY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO6Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/ART THEORY
    LO6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO7Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214112/ART THEORY
    LO7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO8Estudi de l’evolució artística de l’època
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/ART THEORY
    LO8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO9Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214112/ART THEORY
    LO9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A8Aplicar les diferents metodologies d’aproximació a la Història de l’Art i de la seva
contingència històrica (Historiografia de l’Art).
LO1Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214112/ART THEORY
    LO1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214112/ART THEORY
    LO2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214112/ART THEORY
    LO3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Distingir els estils artístics de l’art clàssic
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214112/ART THEORY
    LO4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214112/ART THEORY
    LO5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO6Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/ART THEORY
    LO6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO7Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/ART THEORY
    LO7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO8Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214112/ART THEORY
    LO8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A9Aplicar la metodologia científica en Història de l’Art: estats de la qüestió, anàlisis
integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, recerca d’informació inèdita,
plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions.
LO1Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214112/ART THEORY
    LO1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214112/ART THEORY
    LO2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214112/ART THEORY
    LO3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214112/ART THEORY
    LO4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214112/ART THEORY
    LO5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A10Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i
gestió del patrimoni històric – artístic i cultural.
LO1Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214112/ART THEORY
    LO1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A12Conèixer la documentació, composició de materials i tècniques constructives dels bens artístics
mobles i immobles.
LO1Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214112/ART THEORY
    LO1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A13Conèixer la gestió de col•leccions d’art: inventari, documentació, catalogació, exposicions
i difusió d’art.
LO1Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/ART THEORY
    LO2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A15Conèixer els mitjans instrumentals aplicats a la Història de l’Art: gràfics, dibuix artístic i
lineal, fotografia, imatge en moviment, informàtica, coneixements per a interpretar els anàlisis
de tipus material de la obra d’art (físics, químics, informes de restauració).
LO1Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214112/ART THEORY
    LO1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214112/ART THEORY
    LO2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214112/ART THEORY
    LO3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214112/ART THEORY
    LO4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214112/ART THEORY
    LO5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO6Aplicar les diferents tecnologies de la informació
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214112/ART THEORY
    LO6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A16Conèixer els diferents períodes de la Història Universal.
LO1Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214112/ART THEORY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214112/ART THEORY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A17Conèixer a nivell general la Geografia regional i humana.
LO1Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214112/ART THEORY
    LO1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214112/ART THEORY
    LO2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A19Conèixer la relació interdisciplinària de les humanitats: Filosofia, llengües antigues,
Lingüística, Semiòtica, Història del Teatre i la Literatura, Història de la Música, Mitologia
clàssica, Història de les Grans Religions, Sociologia i Antropologia.
LO1Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214112/ART THEORY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Adquirir coneixements literaris i culturals
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214112/ART THEORY
    LO2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214112/ART THEORY
    LO3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214112/ART THEORY
    LO4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A20Conèixer la història general i del territori.
LO1Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214112/ART THEORY
    LO1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214112/ART THEORY
    LO2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214112/ART THEORY
    LO3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214112/ART THEORY
    LO4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214112/ART THEORY
    LO5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO6Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214112/ART THEORY
    LO6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO7Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214112/ART THEORY
    LO7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO8Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214112/ART THEORY
    LO8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO9Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214112/ART THEORY
    LO9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO10Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214112/ART THEORY
    LO10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO11Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214112/ART THEORY
    LO11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO12Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214112/ART THEORY
    LO12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO13Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214112/ART THEORY
    LO13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO14Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214102/CLASSICAL ART
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214104/GOTHIC ART
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214106/RENAISSANCE ART
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214107/BAROQUE ART
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214112/ART THEORY
    LO14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO15Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214102/CLASSICAL ART
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214104/GOTHIC ART
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214106/RENAISSANCE ART
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214107/BAROQUE ART
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214112/ART THEORY
    LO15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO16Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214112/ART THEORY
    LO16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO17Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214102/CLASSICAL ART
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214104/GOTHIC ART
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214106/RENAISSANCE ART
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214107/BAROQUE ART
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214112/ART THEORY
    LO17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO18Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214102/CLASSICAL ART
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214104/GOTHIC ART
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214107/BAROQUE ART
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214112/ART THEORY
    LO18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO19Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214102/CLASSICAL ART
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214104/GOTHIC ART
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214106/RENAISSANCE ART
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214107/BAROQUE ART
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214112/ART THEORY
    LO19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO20Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214102/CLASSICAL ART
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214104/GOTHIC ART
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214106/RENAISSANCE ART
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214107/BAROQUE ART
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214112/ART THEORY
    LO20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A21Conèixer la estructura diacrònica de la història.
LO1Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214112/ART THEORY
    LO1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214112/ART THEORY
    LO2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214112/ART THEORY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214112/ART THEORY
    LO4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214112/ART THEORY
    LO5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO6Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214112/ART THEORY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO7Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214112/ART THEORY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO8Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214112/ART THEORY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO9Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214112/ART THEORY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO10Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214112/ART THEORY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A22Conèixer els temes i problemàtiques objecte de debat historiogràfic.
LO1Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214112/ART THEORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214112/ART THEORY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214112/ART THEORY
    LO3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214112/ART THEORY
    LO4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO5Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214112/ART THEORY
    LO5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO6Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214112/ART THEORY
    LO6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO7Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214112/ART THEORY
    LO7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO8Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214112/ART THEORY
    LO8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO9Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214112/ART THEORY
    LO9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A23Conèixer els espais geogràfics regionals i els fonaments de la geografia humana i de la geografia
física.
LO1Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214112/ART THEORY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214112/ART THEORY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214112/ART THEORY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214112/ART THEORY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A24Elaborar, relacionar, sintetitzar i representar gràfica i cartogràficament informació geogràfica
per a la comprensió i interpretació del territori.
LO1Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214112/ART THEORY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214112/ART THEORY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214112/ART THEORY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214112/ART THEORY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A25Explicar la diversitat de llocs, regions i localitzacions interrelacionant els fenòmens geogràfics
(medi físic i humà) a diferents escales territorials.
LO1Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214112/ART THEORY
    LO1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214112/ART THEORY
    LO2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214112/ART THEORY
    LO3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214112/ART THEORY
    LO4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
A26Conèixer les teories dels principals pensadors.
LO1Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214112/ART THEORY
    LO1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO2Realitzar comentaris de textos i assajos
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214112/ART THEORY
    LO2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO3Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214112/ART THEORY
    LO3 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCE
 LO4Visió de conjunto del pensament modern i contemporani
    LO4 - Visió de conjunto del pensament modern i contemporani

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Visió de conjunto del pensament modern i contemporani

12214002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Visió de conjunto del pensament modern i contemporani

12214003/ARTISTICAND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Visió de conjunto del pensament modern i contemporani

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Visió de conjunto del pensament modern i contemporani

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Visió de conjunto del pensament modern i contemporani

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Visió de conjunto del pensament modern i contemporani

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Visió de conjunto del pensament modern i contemporani

12214008/TERRITORY AND SOCIETY II