2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
First YearSecond YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
2
2
1
4
0
0
1
1
2
2
1
4
0
0
3
1
2
2
1
4
0
0
4
1
2
2
1
4
0
0
5
1
2
2
1
4
0
0
6
1
2
2
1
4
0
0
7
1
2
2
1
4
0
0
8
1
2
2
1
4
0
1
1
1
2
2
1
4
0
1
2
1
2
2
1
4
1
0
1
1
2
2
1
4
1
0
2
1
2
2
1
4
1
0
3
1
2
2
1
4
1
0
4
1
2
2
1
4
1
0
5
1
2
2
1
4
1
0
6
1
2
2
1
4
1
0
7
1
2
2
1
4
1
0
8
1
2
2
1
4
1
1
2
1
2
2
1
4
1
1
4
1
2
2
1
4
1
0
9
1
2
2
1
4
1
1
0
1
2
2
1
4
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
3
1
2
2
1
4
1
1
5
1
2
2
1
4
1
1
6
1
2
2
1
4
1
1
7
1
2
2
1
4
1
1
8
1
2
2
1
4
1
1
9
1
2
2
1
4
1
2
0
1
2
2
1
4
3
0
1
1
2
2
1
4
2
1
5
1
2
2
1
4
2
1
8
1
2
2
1
4
2
2
0
1
2
2
1
4
2
2
1
1
2
2
1
4
2
2
4
1
2
2
1
4
2
3
2
1
2
2
1
4
2
4
1
1
2
2
1
4
2
4
2
1
2
2
1
4
2
4
3
1
2
2
1
4
5
0
1
A1Conèixer les coordenades espai-temps (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions
culturals de la història i de la història de l’art.
LO1Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214112/ART THEORY
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214112/ART THEORY
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214112/ART THEORY
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214112/ART THEORY
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214218/ART CRITICISM
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214224/MITHOLOGY
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO5Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214112/ART THEORY
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214218/ART CRITICISM
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214224/MITHOLOGY
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO6Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214112/ART THEORY
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214218/ART CRITICISM
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214224/MITHOLOGY
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO7Coneix l'estructura diacrònica de la història.
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214112/ART THEORY
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214218/ART CRITICISM
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214224/MITHOLOGY
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO8Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214112/ART THEORY
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214218/ART CRITICISM
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214224/MITHOLOGY
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO9Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214112/ART THEORY
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214218/ART CRITICISM
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214224/MITHOLOGY
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214501/WORK PLACEMENT
A2Aplicar la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis
integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita,
plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesi, formulació ordenada de conclusions.
LO1Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214112/ART THEORY
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214112/ART THEORY
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214112/ART THEORY
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214501/WORK PLACEMENT
A3Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i
gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
LO1Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214112/ART THEORY
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214112/ART THEORY
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214112/ART THEORY
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214112/ART THEORY
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214218/ART CRITICISM
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214224/MITHOLOGY
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO5Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214112/ART THEORY
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214218/ART CRITICISM
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214224/MITHOLOGY
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO6Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214112/ART THEORY
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214218/ART CRITICISM
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214224/MITHOLOGY
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO7Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214112/ART THEORY
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214218/ART CRITICISM
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214224/MITHOLOGY
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO8Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214112/ART THEORY
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214218/ART CRITICISM
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214224/MITHOLOGY
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO9Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214112/ART THEORY
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214218/ART CRITICISM
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214224/MITHOLOGY
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO10Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214112/ART THEORY
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214218/ART CRITICISM
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214224/MITHOLOGY
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214501/WORK PLACEMENT
A4Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques:
arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
LO1Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214112/ART THEORY
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214112/ART THEORY
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214112/ART THEORY
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214112/ART THEORY
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214218/ART CRITICISM
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214224/MITHOLOGY
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO5Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214112/ART THEORY
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214218/ART CRITICISM
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214224/MITHOLOGY
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO6Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214112/ART THEORY
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214218/ART CRITICISM
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214224/MITHOLOGY
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO7Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214112/ART THEORY
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214218/ART CRITICISM
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214224/MITHOLOGY
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO8Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214112/ART THEORY
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214218/ART CRITICISM
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214224/MITHOLOGY
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO9Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214112/ART THEORY
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214218/ART CRITICISM
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214224/MITHOLOGY
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO10Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214112/ART THEORY
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214218/ART CRITICISM
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214224/MITHOLOGY
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO11Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214112/ART THEORY
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214218/ART CRITICISM
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214224/MITHOLOGY
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO12Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214112/ART THEORY
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214218/ART CRITICISM
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214224/MITHOLOGY
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO13Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214112/ART THEORY
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214218/ART CRITICISM
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214224/MITHOLOGY
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214501/WORK PLACEMENT
A5Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
LO1Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214112/ART THEORY
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214112/ART THEORY
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214112/ART THEORY
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214112/ART THEORY
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214218/ART CRITICISM
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214224/MITHOLOGY
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO5Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214112/ART THEORY
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214218/ART CRITICISM
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214224/MITHOLOGY
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO6Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214112/ART THEORY
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214218/ART CRITICISM
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214224/MITHOLOGY
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO7Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214112/ART THEORY
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214218/ART CRITICISM
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214224/MITHOLOGY
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO8Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214112/ART THEORY
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214218/ART CRITICISM
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214224/MITHOLOGY
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO9Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214112/ART THEORY
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214218/ART CRITICISM
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214224/MITHOLOGY
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO10Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214112/ART THEORY
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214218/ART CRITICISM
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214224/MITHOLOGY
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO11Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214112/ART THEORY
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214109/19TH CENTURY ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214111/20TH CENTURY ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214119/MUSEOLOGY I
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214218/ART CRITICISM
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214224/MITHOLOGY
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214501/WORK PLACEMENT
 LO12Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214112/ART THEORY
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214218/ART CRITICISM
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214224/MITHOLOGY
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO13Adquireix coneixements literaris i culturals.
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214112/ART THEORY
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214218/ART CRITICISM
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214224/MITHOLOGY
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO14Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214102/CLASSICAL ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214104/GOTHIC ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214107/BAROQUE ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214112/ART THEORY
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214218/ART CRITICISM
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214224/MITHOLOGY
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO15Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214102/CLASSICAL ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214104/GOTHIC ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214107/BAROQUE ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214112/ART THEORY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214218/ART CRITICISM
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214224/MITHOLOGY
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO16Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214102/CLASSICAL ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214104/GOTHIC ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214107/BAROQUE ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214112/ART THEORY
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214218/ART CRITICISM
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214224/MITHOLOGY
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214501/WORK PLACEMENT
A6Aplicar els coneixements i aspectes bàsics de la museologia i la museografia.
LO1Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214112/ART THEORY
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214112/ART THEORY
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214112/ART THEORY
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214112/ART THEORY
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214218/ART CRITICISM
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214224/MITHOLOGY
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214501/WORK PLACEMENT
A7Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica.
LO1Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214112/ART THEORY
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214112/ART THEORY
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214112/ART THEORY
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214112/ART THEORY
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214218/ART CRITICISM
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214224/MITHOLOGY
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO5Coneix el pensament del segle XX.
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214112/ART THEORY
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214218/ART CRITICISM
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214224/MITHOLOGY
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO6Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214112/ART THEORY
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214218/ART CRITICISM
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214224/MITHOLOGY
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO7Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214112/ART THEORY
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214218/ART CRITICISM
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214224/MITHOLOGY
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214501/WORK PLACEMENT
A8Conèixer i comprendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits
culturals i geogràfics on s’integren.
LO1Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214112/ART THEORY
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214112/ART THEORY
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214112/ART THEORY
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214112/ART THEORY
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214218/ART CRITICISM
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214224/MITHOLOGY
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO5Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214112/ART THEORY
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214218/ART CRITICISM
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214224/MITHOLOGY
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO6Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214102/CLASSICAL ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214104/GOTHIC ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214107/BAROQUE ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214112/ART THEORY
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214218/ART CRITICISM
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214224/MITHOLOGY
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO7Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214102/CLASSICAL ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214104/GOTHIC ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214107/BAROQUE ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214112/ART THEORY
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214218/ART CRITICISM
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214224/MITHOLOGY
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO8Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214102/CLASSICAL ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214104/GOTHIC ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214107/BAROQUE ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214112/ART THEORY
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214218/ART CRITICISM
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214224/MITHOLOGY
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO9Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214102/CLASSICAL ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214104/GOTHIC ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214107/BAROQUE ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214112/ART THEORY
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214218/ART CRITICISM
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214224/MITHOLOGY
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO10Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214102/CLASSICAL ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214104/GOTHIC ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214107/BAROQUE ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214112/ART THEORY
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214218/ART CRITICISM
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214224/MITHOLOGY
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO11Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214102/CLASSICAL ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214104/GOTHIC ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214107/BAROQUE ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214112/ART THEORY
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214218/ART CRITICISM
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214224/MITHOLOGY
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO12Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214102/CLASSICAL ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214104/GOTHIC ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214107/BAROQUE ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214112/ART THEORY
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214218/ART CRITICISM
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214224/MITHOLOGY
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO13Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214102/CLASSICAL ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214104/GOTHIC ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214107/BAROQUE ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214112/ART THEORY
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214218/ART CRITICISM
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214224/MITHOLOGY
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214501/WORK PLACEMENT
A9Gestionar els mitjans instrumentals aplicats a la història de l’art.
LO1Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214112/ART THEORY
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214112/ART THEORY
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214112/ART THEORY
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214501/WORK PLACEMENT
B1Learning to learn
LO1Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214112/ART THEORY
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214112/ART THEORY
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214112/ART THEORY
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214112/ART THEORY
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214218/ART CRITICISM
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214224/MITHOLOGY
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214501/WORK PLACEMENT
 LO5Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214112/ART THEORY
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214218/ART CRITICISM
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214224/MITHOLOGY
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214501/WORK PLACEMENT
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva
LO1Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214112/ART THEORY
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214112/ART THEORY
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214112/ART THEORY
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Troba la solució adequada
    LO4 - Troba la solució adequada

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Troba la solució adequada

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Troba la solució adequada

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Troba la solució adequada

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Troba la solució adequada

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Troba la solució adequada

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Troba la solució adequada

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Troba la solució adequada

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Troba la solució adequada

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Troba la solució adequada

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Troba la solució adequada

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Troba la solució adequada

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214107/BAROQUE ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO4 - Troba la solució adequada

12214112/ART THEORY
    LO4 - Troba la solució adequada

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO4 - Troba la solució adequada

12214109/19TH CENTURY ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO4 - Troba la solució adequada

12214111/20TH CENTURY ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO4 - Troba la solució adequada

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO4 - Troba la solució adequada

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO4 - Troba la solució adequada

12214119/MUSEOLOGY I
    LO4 - Troba la solució adequada

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO4 - Troba la solució adequada

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Troba la solució adequada

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214218/ART CRITICISM
    LO4 - Troba la solució adequada

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO4 - Troba la solució adequada

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO4 - Troba la solució adequada

12214224/MITHOLOGY
    LO4 - Troba la solució adequada

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO4 - Troba la solució adequada

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO4 - Troba la solució adequada

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO4 - Troba la solució adequada

12214501/WORK PLACEMENT
 LO5Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214102/CLASSICAL ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214104/GOTHIC ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214106/RENAISSANCE ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214107/BAROQUE ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214112/ART THEORY
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214109/19TH CENTURY ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214111/20TH CENTURY ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214119/MUSEOLOGY I
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214218/ART CRITICISM
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214224/MITHOLOGY
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214501/WORK PLACEMENT
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
LO1Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214102/CLASSICAL ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214104/GOTHIC ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214106/RENAISSANCE ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214107/BAROQUE ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214112/ART THEORY
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214109/19TH CENTURY ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214111/20TH CENTURY ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214119/MUSEOLOGY I
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214218/ART CRITICISM
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214224/MITHOLOGY
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214501/WORK PLACEMENT
 LO2Té en compte a qui i com afecta la innovació
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214102/CLASSICAL ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214104/GOTHIC ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214106/RENAISSANCE ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214107/BAROQUE ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214112/ART THEORY
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214109/19TH CENTURY ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214111/20TH CENTURY ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214119/MUSEOLOGY I
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214218/ART CRITICISM
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214224/MITHOLOGY
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214501/WORK PLACEMENT
 LO3Troba nous mètodes per fer les coses
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214102/CLASSICAL ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214104/GOTHIC ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214106/RENAISSANCE ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214107/BAROQUE ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214108/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUALS ARTS
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214112/ART THEORY
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214114/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214109/19TH CENTURY ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214110/ART AND MULTICULTURALISM
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214111/20TH CENTURY ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214113/ARTISTIC LITERATURE
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214115/MEDIEVAL CATALAN ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214116/MODERN AND CONTEMPORARY CATALAN ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214117/HISTORY OF AESTHETIC IDEAS
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214118/HISTORY AND CONCEPT OF HERITAGE
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214119/MUSEOLOGY I
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214120/HISTORY OF MUSIC
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214215/19TH CENTURY SPANISH ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214218/ART CRITICISM
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214220/INTERPRETATION OF HERITAGE
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214221/HERITAGE AND SOCIETY
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214224/MITHOLOGY
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214232/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENT
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214241/VISUALS ARTS: EXPERIENCES. PROTAGONISTS AND USES
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214242/ARCHAEOLOGY AND ROMAN ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214243/ARCHAEOLOGY AND GREEK ART
    LO3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214501/WORK PLACEMENT
 LO4Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214007/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214008/GEOGRAPHY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214012/MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214101/ART FROM THE NEAR EAST
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214102/CLASSICAL ART
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214103/HIGH MEDIEVAL AND ROMAN ART
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214104/GOTHIC ART
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214105/CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214106/RENAISSANCE ART
    LO4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214107/BAROQUE ART