2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
5
4
0
0
1
LITERATURA
1
2
2
5
4
0
0
2
ANGLÈS I
1
2
2
5
4
0
0
3
ANGLÈS II
1
2
2
5
4
0
0
4
COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
1
2
2
5
4
0
0
5
COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
1
2
2
5
4
0
0
6
LINGÜÍSTICA
1
2
2
5
4
0
0
7
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
5
4
0
0
8
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
5
4
0
0
9
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
5
4
0
1
0
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
1
2
2
5
4
1
0
1
LLENGUA ALEMANYA I
1
2
2
5
4
1
0
2
LLENGUA FRANCESA
1
2
2
5
4
1
0
3
LLENGUA ALEMANYA II
1
2
2
5
4
1
0
4
LITERATURA FRANCESA
1
2
2
5
4
1
0
5
LITERATURA ROMÀNICA
1
2
2
5
4
1
0
6
CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
1
2
2
5
4
1
0
7
CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
1
2
2
5
4
1
1
3
LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
1
2
2
5
4
1
1
4
EL LLEGAT CLÀSSIC
1
2
2
5
4
1
1
5
LLATÍ
1
2
2
5
4
1
1
6
COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
1
2
2
5
4
1
1
7
COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
1
2
2
5
4
1
1
8
LLENGUA ANGLESA I
1
2
2
5
4
1
1
9
LLENGUA ANGLESA II
A1Entendre la llengua anglesa i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
RA1Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254115/LLATÍ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254115/LLATÍ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254001/LITERATURA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254115/LLATÍ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254001/LITERATURA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254115/LLATÍ
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254115/LLATÍ
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA7Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254001/LITERATURA
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254115/LLATÍ
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA8Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254001/LITERATURA
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254115/LLATÍ
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA9Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254001/LITERATURA
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254115/LLATÍ
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A2Entendre una llengua estrangera i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
RA1Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254115/LLATÍ
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254001/LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254115/LLATÍ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254001/LITERATURA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254115/LLATÍ
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254001/LITERATURA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254115/LLATÍ
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254001/LITERATURA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254115/LLATÍ
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254001/LITERATURA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254115/LLATÍ
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA7És capaç de comentar i valorar textos literaris
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254001/LITERATURA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254115/LLATÍ
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA8Coneix les tendències i les obres literàries més significatives
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254001/LITERATURA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254115/LLATÍ
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA9Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254001/LITERATURA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254115/LLATÍ
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA10Coneix les relacions entre les tradicions europees
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254001/LITERATURA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254115/LLATÍ
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A3Tenir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola.
RA1Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254001/LITERATURA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254115/LLATÍ
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254001/LITERATURA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254115/LLATÍ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254115/LLATÍ
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Domina el sistema fònic de la llengua estàndard
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254001/LITERATURA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254115/LLATÍ
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA7Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254001/LITERATURA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254115/LLATÍ
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA8Identifica els problemes d'expressió oral més comuns
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254001/LITERATURA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254115/LLATÍ
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A4Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
RA1Coneix les bases teòriques de la lingüística
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254115/LLATÍ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Coneix les característiques del llenguatge humà
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Coneix les aplicacions de la lingüística
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254001/LITERATURA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254115/LLATÍ
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254115/LLATÍ
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254001/LITERATURA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254115/LLATÍ
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA7Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254001/LITERATURA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254115/LLATÍ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A5Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica
literària.
RA1Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Adquireix coneixements literaris i culturals
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254001/LITERATURA
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254115/LLATÍ
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A6Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines.
RA1Adquireix coneixements literaris i culturals
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254001/LITERATURA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254115/LLATÍ
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254001/LITERATURA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254115/LLATÍ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254001/LITERATURA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254115/LLATÍ
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Realitza comentaris de textos i assajos
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254001/LITERATURA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254115/LLATÍ
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254001/LITERATURA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254115/LLATÍ
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA7Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254001/LITERATURA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254115/LLATÍ
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA8Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254001/LITERATURA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254115/LLATÍ
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA9Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254001/LITERATURA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254115/LLATÍ
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA10Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254001/LITERATURA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254115/LLATÍ
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA11Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254001/LITERATURA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254115/LLATÍ
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA11 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA12Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254001/LITERATURA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254115/LLATÍ
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA12 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA13Comprèn les lògiques dels conflictes actuals
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254001/LITERATURA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254115/LLATÍ
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA13 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA14Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254001/LITERATURA
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254115/LLATÍ
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA14 - Realitza d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA15Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254001/LITERATURA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254115/LLATÍ
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA16Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254001/LITERATURA
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254002/ANGLÈS I
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254003/ANGLÈS II
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254115/LLATÍ
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA16 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA17Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254001/LITERATURA
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254002/ANGLÈS I
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254003/ANGLÈS II
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254115/LLATÍ
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA17 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA18Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254001/LITERATURA
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254002/ANGLÈS I
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254003/ANGLÈS II
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254115/LLATÍ
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA18 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA19Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254001/LITERATURA
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254002/ANGLÈS I
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254003/ANGLÈS II
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254115/LLATÍ
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA19 - Reconeix la multiplicitat dels camps en els que influeix la cultura clàssica

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA20Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254001/LITERATURA
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254002/ANGLÈS I
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254003/ANGLÈS II
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254115/LLATÍ
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA20 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA21Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254001/LITERATURA
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254002/ANGLÈS I
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254003/ANGLÈS II
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254115/LLATÍ
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA21 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA22Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254001/LITERATURA
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254002/ANGLÈS I
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254003/ANGLÈS II
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254115/LLATÍ
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA22 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA23Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254001/LITERATURA
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254002/ANGLÈS I
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254003/ANGLÈS II
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254115/LLATÍ
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA23 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA24Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254001/LITERATURA
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254002/ANGLÈS I
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254003/ANGLÈS II
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254115/LLATÍ
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA24 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A7Conèixer els aspectes més generals de la llengua llatina i la tradició clàssica.
RA1Coneix la morfologia nominal i verbal llatina
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Coneix alguns conceptes sintàctics generals
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254115/LLATÍ
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254001/LITERATURA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254115/LLATÍ
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Tradueix textos llatins en prosa i vers
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254001/LITERATURA
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254115/LLATÍ
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Analitza i interpreta textos en llatí vulgar
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254001/LITERATURA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254115/LLATÍ
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA7Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254001/LITERATURA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254115/LLATÍ
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA8Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254001/LITERATURA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254115/LLATÍ
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA9Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254001/LITERATURA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254115/LLATÍ
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A8Conèixer l'evolució del llatí a les llengües romàniques i la llengua catalana.
RA1Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Coneix els gèneres literaris medievals
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254115/LLATÍ
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254001/LITERATURA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254115/LLATÍ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254115/LLATÍ
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254001/LITERATURA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254115/LLATÍ
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA7Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254001/LITERATURA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254115/LLATÍ
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA8Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254001/LITERATURA
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254115/LLATÍ
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA9Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254001/LITERATURA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254115/LLATÍ
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A9Dominar en profunditat la llengua, la literatura i la cultura catalanes.
RA1Coneix la història, teoria i crítica literàries
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254001/LITERATURA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254115/LLATÍ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254001/LITERATURA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254115/LLATÍ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254001/LITERATURA
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254115/LLATÍ
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254001/LITERATURA
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254115/LLATÍ
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la funció cultural, social i política de les
llengües en general i de la llengua catalana en particular

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254001/LITERATURA
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254115/LLATÍ
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA7Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254001/LITERATURA
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254115/LLATÍ
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA8Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254001/LITERATURA
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254115/LLATÍ
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA9Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254001/LITERATURA
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254115/LLATÍ
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA10Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254001/LITERATURA
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254115/LLATÍ
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA11Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254001/LITERATURA
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254115/LLATÍ
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA11 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A10Aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua catalana.
RA1Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254001/LITERATURA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254115/LLATÍ
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A11Corregir i assessorar d'acord amb les tècniques de correcció i assessorament lingüístic.
RA1Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A12Treballar amb expertesa en política lingüística i planificació lingüística.
RA1Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254001/LITERATURA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254115/LLATÍ
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Adquireix instruments per aplicar conceptes en el camp professional de la docència de la llengua
catalana, la normalització lingüística, l'assessorament i la correcció lingüístiques, el
treball en estandarització, la lexicografia, la planificació lingüística, la gestió de textos,
la traducció, la comunicació, la gestió i administració culturals del patrimoni escrit i oral,
la redacció i edició de textos de tot tipus i en diversos formats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A13Realitzar processos de redacció i edició de textos en diferents formats i suports.
RA1Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254001/LITERATURA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254115/LLATÍ
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254001/LITERATURA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254115/LLATÍ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254001/LITERATURA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254115/LLATÍ
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254001/LITERATURA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254115/LLATÍ
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254001/LITERATURA
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254115/LLATÍ
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Realitza activitats pràctiques per poder exposar, oralment o per escrit, i amb format multimèdia,
comentaris i anàlisis crítiques sobre les produccions literàries en totes les seves
manifestacions

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A14Gestionar els mecanismes d'organització i transferència cultural.
RA1Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254001/LITERATURA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254115/LLATÍ
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254001/LITERATURA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254115/LLATÍ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A15Aplicar els mètodes de gestió del patrimoni oral i tradicional.
RA1Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254001/LITERATURA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254115/LLATÍ
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254001/LITERATURA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254115/LLATÍ
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A16Investigar amb la metodologia adequada en història cultural, història literària i llengua
catalana.
RA1Coneix la història, teoria i crítica literàries
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix la història, teoria i crítica literàries

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254001/LITERATURA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254115/LLATÍ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254001/LITERATURA
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254115/LLATÍ
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254001/LITERATURA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254115/LLATÍ
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254001/LITERATURA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254115/LLATÍ
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254001/LITERATURA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254115/LLATÍ
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A17Analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, sociolingüístic i literari.
RA1Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Coneix la història, teoria i crítica literària
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254115/LLATÍ
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254001/LITERATURA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254115/LLATÍ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254001/LITERATURA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254115/LLATÍ
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254001/LITERATURA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254115/LLATÍ
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254001/LITERATURA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254115/LLATÍ
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254119/LLENGUA ANGLESA II
A18Formar-se una opinió crítica sobre textos i discursos i expressar una opinió clara i concisa
oralment i per escrit.
RA1 Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254001/LITERATURA
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254115/LLATÍ
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i
administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de
tot tipus i en diferents formats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254001/LITERATURA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254115/LLATÍ
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254001/LITERATURA
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254115/LLATÍ
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Coneix la història, teoria i crítica literària
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254001/LITERATURA
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254115/LLATÍ
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix la història, teoria i crítica literària

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254001/LITERATURA
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254115/LLATÍ
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254001/LITERATURA
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254115/LLATÍ
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Adquireix coneixements i termes específics sobre els diversos aspectes de la creació literària i
la seva recepció

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA7Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254001/LITERATURA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254115/LLATÍ
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254119/LLENGUA ANGLESA II
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254001/LITERATURA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254115/LLATÍ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254001/LITERATURA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254115/LLATÍ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254001/LITERATURA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254115/LLATÍ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254001/LITERATURA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254115/LLATÍ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254115/LLATÍ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254001/LITERATURA
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254115/LLATÍ
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Selecciona un procediment d'entre els que li proposa el professor

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254001/LITERATURA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254115/LLATÍ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254001/LITERATURA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254115/LLATÍ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254001/LITERATURA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254115/LLATÍ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254001/LITERATURA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254115/LLATÍ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA11Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254001/LITERATURA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254115/LLATÍ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA12Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254001/LITERATURA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254115/LLATÍ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254001/LITERATURA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254115/LLATÍ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254001/LITERATURA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254115/LLATÍ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254001/LITERATURA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254115/LLATÍ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l'aprenentatge

12254119/LLENGUA ANGLESA II
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254001/LITERATURA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254115/LLATÍ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254001/LITERATURA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254115/LLATÍ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254001/LITERATURA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254115/LLATÍ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254001/LITERATURA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254115/LLATÍ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254001/LITERATURA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254115/LLATÍ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254001/LITERATURA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254115/LLATÍ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254119/LLENGUA ANGLESA II
 RA7Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254001/LITERATURA
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC