2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
5
4
0
0
1
LITERATURA
1
2
2
5
4
0
0
2
ANGLÈS I
1
2
2
5
4
0
0
3
ANGLÈS II
1
2
2
5
4
0
0
4
COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
1
2
2
5
4
0
0
5
COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
1
2
2
5
4
0
0
6
LINGÜÍSTICA
1
2
2
5
4
0
0
7
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
5
4
0
0
8
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
5
4
0
0
9
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
5
4
0
1
0
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
1
2
2
5
4
1
0
1
LLENGUA ALEMANYA I
1
2
2
5
4
1
0
2
LLENGUA FRANCESA
1
2
2
5
4
1
0
3
LLENGUA ALEMANYA II
1
2
2
5
4
1
0
4
LITERATURA FRANCESA
1
2
2
5
4
1
0
5
LITERATURA ROMÀNICA
1
2
2
5
4
1
0
6
CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
1
2
2
5
4
1
0
7
CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
1
2
2
5
4
1
1
3
LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
1
2
2
5
4
1
1
4
EL LLEGAT CLÀSSIC
1
2
2
5
4
1
1
5
LLATÍ
1
2
2
5
4
1
1
6
COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
1
2
2
5
4
1
1
7
COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
1
2
2
5
4
1
1
8
LLENGUA ANGLESA I
1
2
2
5
4
1
1
9
LLENGUA ANGLESA II
1
2
2
5
4
1
0
8
ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
1
2
2
5
4
1
0
9
LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
1
2
2
5
4
1
1
0
ETNOPOÈTICA
1
2
2
5
4
1
1
1
CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
1
2
2
5
4
1
2
0
GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
1
2
2
5
4
1
2
1
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
1
2
2
5
4
1
2
2
MORFOLOGIA CATALANA
1
2
2
5
4
1
1
2
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
1
2
2
5
4
1
2
3
DIALECTOLOGIA CATALANA
1
2
2
5
4
1
2
4
SINTAXI CATALANA
1
2
2
5
4
1
2
5
CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
1
2
2
5
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
5
4
2
0
2
DONES, LLENGUATGES I CULTURA
1
2
2
5
4
2
0
4
ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
1
2
2
5
4
2
1
3
MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
1
2
2
5
4
2
1
5
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
2
2
5
4
2
1
8
GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
1
2
2
5
4
2
3
1
ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
1
2
2
5
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
A1Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves
aplicacions.
RA1Coneix les bases teòriques de la lingüística.
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254115/LLATÍ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Identifica les característiques del llenguatge humà.
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254001/LITERATURA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254115/LLATÍ
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Identifica les característiques del llenguatge humà.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254001/LITERATURA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254115/LLATÍ
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA4 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Coneix les aplicacions de la lingüística.
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254001/LITERATURA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254115/LLATÍ
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Coneix les aplicacions de la lingüística.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254001/LITERATURA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254115/LLATÍ
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA6 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254001/LITERATURA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254115/LLATÍ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Valora la riquesa lingüística del món.
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254001/LITERATURA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254115/LLATÍ
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA8 - Valora la riquesa lingüística del món.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254001/LITERATURA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254115/LLATÍ
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA9 - Aplica les tècniques i els mètodes de l’anàlisi lingüística.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA10Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254001/LITERATURA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254115/LLATÍ
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA10 - Coneix els mecanismes de comprensió i producció del llenguatge.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA11Construeix una argumentació lingüística.
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254001/LITERATURA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254115/LLATÍ
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA11 - Construeix una argumentació lingüística.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA12Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254001/LITERATURA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254115/LLATÍ
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA12 - Utilitza eines, aplicacions i programes informàtics específics.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA13Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254001/LITERATURA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254115/LLATÍ
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA13 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia lingüístiques.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA14Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254001/LITERATURA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254115/LLATÍ
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA14 - Coneix les últimes tendències de la investigació lingüística.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA15Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254001/LITERATURA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254115/LLATÍ
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA15 - Comprèn els fonaments de l’adquisició i l’aprenentatge lingüístics.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A2Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodológics de la literatura i crítica literària.
RA1Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254001/LITERATURA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254115/LLATÍ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254001/LITERATURA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254115/LLATÍ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Comprèn la literatura com un espai de representació, de debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254001/LITERATURA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254115/LLATÍ
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA4 - Analitza els conceptes teòrics fonamentals de la literatura.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254001/LITERATURA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254115/LLATÍ
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Comprèn la importància social i política de la literatura en relació amb les preocupacions i els
ideals estètics.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A3Entendre una segona llengua estrangera i expressar-se en ella en un nivell bàsic.
RA1Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari d’una segona llengua estrangera a un nivell bàsic.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254001/LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254115/LLATÍ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental bàsic d’una segona llengua estrangera.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Coneix, a un nivel bàsic, el sistema de sons de la segona llengua estrangera i la seva relació amb
el sistema ortogràfic.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254001/LITERATURA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254115/LLATÍ
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA4 - Reconeix aspectes contrastius entre la segona llengua estrangera i l’espanyol/català.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254001/LITERATURA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254115/LLATÍ
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Identifica, a un nivel bàsic, els errors més comuns que es produeixen per interferència entre
llengües per poder-los corregir.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254001/LITERATURA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254115/LLATÍ
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA6 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d’aprenentatge d’una segona
llengua estrangera.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254001/LITERATURA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254115/LLATÍ
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA7 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives en llengua francesa.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254001/LITERATURA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254115/LLATÍ
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA8 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua alemanya a un nivell bàsic/intermedi.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254001/LITERATURA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254115/LLATÍ
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA9 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats
bàsiques/intermèdies d’ús instrumental de la llengua alemanya.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA10Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254001/LITERATURA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254115/LLATÍ
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA10 - Se sensibilitza sobre aspectes contrastius entre la llengua alemanya i l’espanyol/català i es
familiaritza amb els errors més comuns que se es produeixen en el procés de transferència entre
llengües per a poder-los identificar i corregir.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA11Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254001/LITERATURA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254115/LLATÍ
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA11 - Coneix el sistema de sons de la llengua alemanya i la seva correspondència gràfica.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A4Aprofundir en el coneixement de l'ésser humà i dels seus diversos entorns culturals.
RA1Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254001/LITERATURA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254115/LLATÍ
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254001/LITERATURA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254115/LLATÍ
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Realitza comentaris de textos i assaigs filosòfics.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254001/LITERATURA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254115/LLATÍ
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254001/LITERATURA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254115/LLATÍ
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA4 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254001/LITERATURA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254115/LLATÍ
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254001/LITERATURA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254115/LLATÍ
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA6 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254001/LITERATURA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254115/LLATÍ
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA7 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254001/LITERATURA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254115/LLATÍ
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA8 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254001/LITERATURA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254115/LLATÍ
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA9 - Realitza treballs de síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques relacionades amb la
diversitat cultural i el multiculturalisme.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A5Acostar-se a la llengua llatina i als aspectes més generals de la tradició clàssica.
RA1Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Coneix la morfologia llatina i alguns conceptes sintàctics generals.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254115/LLATÍ
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Tradueix textos llatins en prosa i vers.
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254001/LITERATURA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254115/LLATÍ
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Tradueix textos llatins en prosa i vers.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254001/LITERATURA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254115/LLATÍ
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA4 - Interpreta històricament la importància de la cultura clàssica.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254115/LLATÍ
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A6Demostrar que coneix l'evolució del llatí a les llengües romàniques i l'origen de les
literatures romàniques.
RA1Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Identifica els gèneres literaris medievals.
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254001/LITERATURA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254115/LLATÍ
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Identifica els gèneres literaris medievals.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254001/LITERATURA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254115/LLATÍ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254115/LLATÍ
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Reconeix les característiques diferencials de les llengües romàniques.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A7Demostrar que coneix la història de la literatura en llengua catalana.
RA1Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana
contemporània.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254115/LLATÍ
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVIII i XIX.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Coneix les tendències literàries i les obres més significatives de la literatura catalana dels
segles XVI i XVII.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix els orígens de la literatura catalana.
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254001/LITERATURA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254115/LLATÍ
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA4 - Coneix els orígens de la literatura catalana.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254001/LITERATURA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254115/LLATÍ
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Coneix les relacions entre les tradicions literàries europees.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254001/LITERATURA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254115/LLATÍ
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA6 - Situa l'estudi de la literatura en el marc dels estudis humanístics, artístics i culturals.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254001/LITERATURA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254115/LLATÍ
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA7 - Coneix la problemàtica de les diferències de gènere en diverses èpoques i contextos a través
dels textos literaris.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A8Demostrar un coneixement avançat de les tècniques i els mètodes de la investigació i la creació
literàries i de l'edició de textos.
RA1Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Coneix els instruments teòrics i metodològics necessaris per a l'anàlisi dels textos literaris.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254001/LITERATURA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254115/LLATÍ
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Aplica els coneixements teòrics als treballs d'anàlisi, comentari i comparació de textos
literaris, poètics i narratius.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix les bases de l'edició de textos.
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Coneix les bases de l'edició de textos.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254001/LITERATURA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254115/LLATÍ
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA4 - Coneix els diferents mètodes i fases de la crítica textual.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254001/LITERATURA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254115/LLATÍ
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia literàries.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254001/LITERATURA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254115/LLATÍ
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA6 - Coneix les diverses tècniques i recursos de l'escriptura literària.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A9Demostrar que coneix l'estructura, l'ús, la variació i l'evolució històrica de la llengua
catalana.
RA1Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Coneix el sistema fonològic de la llengua catalana.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254115/LLATÍ
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Coneix l’estructura morfològica de la llengua catalana.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Coneix els mecanismes sintàctics de la llengua catalana.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix les relacions semàntiques lèxiques.
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254001/LITERATURA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254115/LLATÍ
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA4 - Coneix les relacions semàntiques lèxiques.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254115/LLATÍ
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Reflexiona sobre els aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua catalana.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254001/LITERATURA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254115/LLATÍ
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA6 - Coneix les etapes fonamentals de la història de la llengua catalana.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254001/LITERATURA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254115/LLATÍ
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA7 - Coneix les varietats dialectals, sociolingüístiques i estilístiques de la llengua catalana.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254001/LITERATURA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254115/LLATÍ
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA8 - Coneix els trets propis de les llengües especialitzades.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254001/LITERATURA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254115/LLATÍ
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA9 - Coneix la relació entre la llengua i la nominació de l’entorn.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A10Demostrar un coneixement avançat dels mecanismes orals i escrits de la llengua catalana i de les
diverses metodologies que implica l'activitat professional que se'n deriva.
RA1Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254001/LITERATURA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254115/LLATÍ
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Utilitza amb eficàcia els diferents registres i els recursos estilístics de la llengua catalana.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254001/LITERATURA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254115/LLATÍ
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Aplica els models i les tècniques de la planificació lingüística.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Coneix les tècniques que s’utilitzen per confeccionar diccionaris.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Elabora diferents tipus de textos.
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254001/LITERATURA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254115/LLATÍ
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA4 - Elabora diferents tipus de textos.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254001/LITERATURA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254115/LLATÍ
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Realitza tasques d'assessorament i correcció lingüística.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Gestiona i controla la qualitat editorial.
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254001/LITERATURA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254115/LLATÍ
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA6 - Gestiona i controla la qualitat editorial.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254001/LITERATURA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254115/LLATÍ
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA7 - Utilitza de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de la
llengua catalana: llibres d’estil, gramàtiques, diccionaris i bases de dades.

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254001/LITERATURA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254115/LLATÍ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254001/LITERATURA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254115/LLATÍ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d'aprenentatge proposats pel professor

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254001/LITERATURA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254115/LLATÍ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254001/LITERATURA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254115/LLATÍ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254115/LLATÍ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254001/LITERATURA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254115/LLATÍ
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA7 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254001/LITERATURA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254115/LLATÍ
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA8 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254001/LITERATURA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254115/LLATÍ
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA9 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254001/LITERATURA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254115/LLATÍ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254001/LITERATURA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254115/LLATÍ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254001/LITERATURA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254115/LLATÍ
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254001/LITERATURA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254115/LLATÍ
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254001/LITERATURA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254115/LLATÍ
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA2 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254001/LITERATURA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254115/LLATÍ
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA3 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254001/LITERATURA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254115/LLATÍ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Fa el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat donats

12254001/LITERATURA
    RA2 - Fa el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat donats

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Fa el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat donats

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Fa el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat donats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Fa el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat donats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Fa el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat donats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Fa el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat donats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Fa el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat donats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Fa el treball previ