2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Lletres
A A 
castellano 
Primer Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
2
2
6
4
0
0
1
LITERATURA
1
2
2
6
4
0
0
2
INGLÉS I
1
2
2
6
4
0
0
3
INGLÉS II
1
2
2
6
4
0
0
4
COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
1
2
2
6
4
0
0
5
COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
1
2
2
6
4
0
0
6
LINGÜÍSTICA
1
2
2
6
4
0
0
7
PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
1
2
2
6
4
0
0
8
ANTROPOLOGÍA CULTURAL
1
2
2
6
4
0
0
9
LITERATURA Y SOCIEDAD
1
2
2
6
4
0
1
0
FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
A1Entendre la llengua anglesa i expressar-se en ella oralment i per escrit de manera fluïda i precisa
RA1Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264001/LITERATURA
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264001/LITERATURA
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264001/LITERATURA
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264001/LITERATURA
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12264001/LITERATURA
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA6Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12264001/LITERATURA
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12264002/INGLÉS I
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12264003/INGLÉS II
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
A3Poseer un conocimiento instrumental avanzado de la lengua catalana y de la lengua española
RA1Conocer y aplicar las convenciones ortotipográficas, las normas ortográficas y gramaticales, y las
reglas de construcción de los textos escritos
    RA1 - Conocer y aplicar las convenciones ortotipográficas, las normas ortográficas y gramaticales, y las
reglas de construcción de los textos escritos

12264001/LITERATURA
    RA1 - Conocer y aplicar las convenciones ortotipográficas, las normas ortográficas y gramaticales, y las
reglas de construcción de los textos escritos

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Conocer y aplicar las convenciones ortotipográficas, las normas ortográficas y gramaticales, y las
reglas de construcción de los textos escritos

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Conocer y aplicar las convenciones ortotipográficas, las normas ortográficas y gramaticales, y las
reglas de construcción de los textos escritos

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Conocer y aplicar las convenciones ortotipográficas, las normas ortográficas y gramaticales, y las
reglas de construcción de los textos escritos

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Conocer y aplicar las convenciones ortotipográficas, las normas ortográficas y gramaticales, y las
reglas de construcción de los textos escritos

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conocer y aplicar las convenciones ortotipográficas, las normas ortográficas y gramaticales, y las
reglas de construcción de los textos escritos

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conocer y aplicar las convenciones ortotipográficas, las normas ortográficas y gramaticales, y las
reglas de construcción de los textos escritos

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conocer y aplicar las convenciones ortotipográficas, las normas ortográficas y gramaticales, y las
reglas de construcción de los textos escritos

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conocer y aplicar las convenciones ortotipográficas, las normas ortográficas y gramaticales, y las
reglas de construcción de los textos escritos

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Distinguir los errores ortotipográficos, ortográficos y gramaticales, y la violación de las
reglas de construcción de los textos escritos
    RA2 - Distinguir los errores ortotipográficos, ortográficos y gramaticales, y la violación de las
reglas de construcción de los textos escritos

12264001/LITERATURA
    RA2 - Distinguir los errores ortotipográficos, ortográficos y gramaticales, y la violación de las
reglas de construcción de los textos escritos

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Distinguir los errores ortotipográficos, ortográficos y gramaticales, y la violación de las
reglas de construcción de los textos escritos

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Distinguir los errores ortotipográficos, ortográficos y gramaticales, y la violación de las
reglas de construcción de los textos escritos

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Distinguir los errores ortotipográficos, ortográficos y gramaticales, y la violación de las
reglas de construcción de los textos escritos

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Distinguir los errores ortotipográficos, ortográficos y gramaticales, y la violación de las
reglas de construcción de los textos escritos

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Distinguir los errores ortotipográficos, ortográficos y gramaticales, y la violación de las
reglas de construcción de los textos escritos

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Distinguir los errores ortotipográficos, ortográficos y gramaticales, y la violación de las
reglas de construcción de los textos escritos

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Distinguir los errores ortotipográficos, ortográficos y gramaticales, y la violación de las
reglas de construcción de los textos escritos

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Distinguir los errores ortotipográficos, ortográficos y gramaticales, y la violación de las
reglas de construcción de los textos escritos

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Conocer las diferencies entre el estándar escrito y otras variedades lingüísticas
    RA3 - Conocer las diferencies entre el estándar escrito y otras variedades lingüísticas

12264001/LITERATURA
    RA3 - Conocer las diferencies entre el estándar escrito y otras variedades lingüísticas

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Conocer las diferencies entre el estándar escrito y otras variedades lingüísticas

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Conocer las diferencies entre el estándar escrito y otras variedades lingüísticas

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Conocer las diferencies entre el estándar escrito y otras variedades lingüísticas

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Conocer las diferencies entre el estándar escrito y otras variedades lingüísticas

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Conocer las diferencies entre el estándar escrito y otras variedades lingüísticas

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Conocer las diferencies entre el estándar escrito y otras variedades lingüísticas

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Conocer las diferencies entre el estándar escrito y otras variedades lingüísticas

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Conocer las diferencies entre el estándar escrito y otras variedades lingüísticas

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Identificar los errores más comunes que se dan en el proceso de transferencia entre lenguas, de
manera que se puedan corregir
    RA4 - Identificar los errores más comunes que se dan en el proceso de transferencia entre lenguas, de
manera que se puedan corregir

12264001/LITERATURA
    RA4 - Identificar los errores más comunes que se dan en el proceso de transferencia entre lenguas, de
manera que se puedan corregir

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Identificar los errores más comunes que se dan en el proceso de transferencia entre lenguas, de
manera que se puedan corregir

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Identificar los errores más comunes que se dan en el proceso de transferencia entre lenguas, de
manera que se puedan corregir

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Identificar los errores más comunes que se dan en el proceso de transferencia entre lenguas, de
manera que se puedan corregir

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Identificar los errores más comunes que se dan en el proceso de transferencia entre lenguas, de
manera que se puedan corregir

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identificar los errores más comunes que se dan en el proceso de transferencia entre lenguas, de
manera que se puedan corregir

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Identificar los errores más comunes que se dan en el proceso de transferencia entre lenguas, de
manera que se puedan corregir

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Identificar los errores más comunes que se dan en el proceso de transferencia entre lenguas, de
manera que se puedan corregir

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Identificar los errores más comunes que se dan en el proceso de transferencia entre lenguas, de
manera que se puedan corregir

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
A4Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüista i les seves aplicacions
RA1Conèixer les bases teòriques de la Lingüística
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12264001/LITERATURA
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264001/LITERATURA
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Conèixer les característiques del llenguatge humà
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12264001/LITERATURA
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Conèixer les aplicacions de la Lingüística
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12264001/LITERATURA
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12264001/LITERATURA
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA6Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12264001/LITERATURA
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12264002/INGLÉS I
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12264003/INGLÉS II
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA7Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12264001/LITERATURA
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12264002/INGLÉS I
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12264003/INGLÉS II
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
A5Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica
literària
RA1Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264001/LITERATURA
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Adquirir coneixements literaris i culturals
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264001/LITERATURA
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
A6Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines
RA1Adquirir coneixements literaris i culturals
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264001/LITERATURA
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264001/LITERATURA
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264001/LITERATURA
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12264001/LITERATURA
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Realitzar comentaris de textos i assajos
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12264001/LITERATURA
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA6Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264001/LITERATURA
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264002/INGLÉS I
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264003/INGLÉS II
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA7Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264001/LITERATURA
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264002/INGLÉS I
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264003/INGLÉS II
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA8Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264001/LITERATURA
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264002/INGLÉS I
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264003/INGLÉS II
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA9Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264001/LITERATURA
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264002/INGLÉS I
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264003/INGLÉS II
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA10Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264001/LITERATURA
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264002/INGLÉS I
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264003/INGLÉS II
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA11Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264001/LITERATURA
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264002/INGLÉS I
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264003/INGLÉS II
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA12Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264001/LITERATURA
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264002/INGLÉS I
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264003/INGLÉS II
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA13Comprendre les lògiques dels conflictes actuals
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12264001/LITERATURA
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12264002/INGLÉS I
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12264003/INGLÉS II
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA14Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12264001/LITERATURA
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12264002/INGLÉS I
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12264003/INGLÉS II
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA15Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12264001/LITERATURA
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12264002/INGLÉS I
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12264003/INGLÉS II
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA16Visió de conjunt del pensament modern i contemporani
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264001/LITERATURA
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264002/INGLÉS I
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264003/INGLÉS II
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
B1Aprender a aprender
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12264001/LITERATURA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12264001/LITERATURA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12264001/LITERATURA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12264001/LITERATURA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12264001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12264001/LITERATURA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12264002/INGLÉS I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12264003/INGLÉS II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12264001/LITERATURA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12264002/INGLÉS I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12264003/INGLÉS II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12264001/LITERATURA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12264002/INGLÉS I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12264003/INGLÉS II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12264001/LITERATURA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12264002/INGLÉS I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12264003/INGLÉS II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12264001/LITERATURA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12264002/INGLÉS I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12264003/INGLÉS II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12264001/LITERATURA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12264002/INGLÉS I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12264003/INGLÉS II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12264001/LITERATURA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12264002/INGLÉS I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12264003/INGLÉS II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12264001/LITERATURA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12264002/INGLÉS I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12264003/INGLÉS II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12264001/LITERATURA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12264002/INGLÉS I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12264003/INGLÉS II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12264001/LITERATURA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12264002/INGLÉS I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12264003/INGLÉS II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
B2Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo .....
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12264001/LITERATURA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12264001/LITERATURA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12264001/LITERATURA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12264001/LITERATURA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12264001/LITERATURA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12264001/LITERATURA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12264002/INGLÉS I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12264003/INGLÉS II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12264001/LITERATURA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12264002/INGLÉS I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12264003/INGLÉS II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12264001/LITERATURA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12264002/INGLÉS I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12264003/INGLÉS II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

12264001/LITERATURA
    RA9 - Troba la solució adequada

12264002/INGLÉS I
    RA9 - Troba la solució adequada

12264003/INGLÉS II
    RA9 - Troba la solució adequada

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA9 - Troba la solució adequada

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA9 - Troba la solució adequada

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Troba la solució adequada

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Troba la solució adequada

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Troba la solució adequada

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12264001/LITERATURA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12264002/INGLÉS I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12264003/INGLÉS II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12264001/LITERATURA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12264002/INGLÉS I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12264003/INGLÉS II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12264001/LITERATURA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12264002/INGLÉS I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12264003/INGLÉS II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12264001/LITERATURA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12264002/INGLÉS I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12264003/INGLÉS II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12264001/LITERATURA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12264002/INGLÉS I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12264003/INGLÉS II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12264001/LITERATURA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12264002/INGLÉS I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12264003/INGLÉS II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
B3Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12264001/LITERATURA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12264001/LITERATURA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12264001/LITERATURA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12264001/LITERATURA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12264001/LITERATURA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12264001/LITERATURA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12264002/INGLÉS I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12264003/INGLÉS II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12264001/LITERATURA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12264002/INGLÉS I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12264003/INGLÉS II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12264001/LITERATURA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12264002/INGLÉS I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12264003/INGLÉS II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12264001/LITERATURA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12264002/INGLÉS I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12264003/INGLÉS II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12264001/LITERATURA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12264002/INGLÉS I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12264003/INGLÉS II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12264001/LITERATURA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12264002/INGLÉS I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12264003/INGLÉS II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12264001/LITERATURA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12264002/INGLÉS I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12264003/INGLÉS II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12264001/LITERATURA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12264002/INGLÉS I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12264003/INGLÉS II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12264001/LITERATURA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12264002/INGLÉS I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12264003/INGLÉS II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12264001/LITERATURA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12264002/INGLÉS I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12264003/INGLÉS II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
B4Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12264001/LITERATURA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12264001/LITERATURA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12264001/LITERATURA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12264001/LITERATURA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12264001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12264001/LITERATURA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12264002/INGLÉS I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12264003/INGLÉS II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12264001/LITERATURA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12264002/INGLÉS I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12264003/INGLÉS II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12264001/LITERATURA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12264002/INGLÉS I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12264003/INGLÉS II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12264001/LITERATURA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12264002/INGLÉS I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12264003/INGLÉS II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12264001/LITERATURA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12264002/INGLÉS I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12264003/INGLÉS II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12264001/LITERATURA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12264002/INGLÉS I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12264003/INGLÉS II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12264001/LITERATURA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12264002/INGLÉS I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12264003/INGLÉS II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12264001/LITERATURA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12264002/INGLÉS I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12264003/INGLÉS II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12264001/LITERATURA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12264002/INGLÉS I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12264003/INGLÉS II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
B5Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12264001/LITERATURA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12264001/LITERATURA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12264001/LITERATURA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12264001/LITERATURA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12264001/LITERATURA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12264002/INGLÉS I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12264003/INGLÉS II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12264001/LITERATURA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12264002/INGLÉS I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12264003/INGLÉS II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12264001/LITERATURA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12264002/INGLÉS I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12264003/INGLÉS II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12264001/LITERATURA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12264002/INGLÉS I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12264003/INGLÉS II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12264001/LITERATURA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12264002/INGLÉS I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12264003/INGLÉS II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12264001/LITERATURA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12264002/INGLÉS I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12264003/INGLÉS II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12264001/LITERATURA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12264002/INGLÉS I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12264003/INGLÉS II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12264001/LITERATURA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12264002/INGLÉS I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12264003/INGLÉS II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12264001/LITERATURA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12264002/INGLÉS I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12264003/INGLÉS II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12264001/LITERATURA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12264002/INGLÉS I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12264003/INGLÉS II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
B6Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o
ámbito técnico concreto
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12264001/LITERATURA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12264001/LITERATURA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12264001/LITERATURA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12264001/LITERATURA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12264002/INGLÉS I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12264003/INGLÉS II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12264001/LITERATURA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12264001/LITERATURA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12264002/INGLÉS I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12264003/INGLÉS II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12264001/LITERATURA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12264002/INGLÉS I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12264003/INGLÉS II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12264001/LITERATURA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12264002/INGLÉS I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12264003/INGLÉS II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12264001/LITERATURA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12264002/INGLÉS I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12264003/INGLÉS II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12264001/LITERATURA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12264002/INGLÉS I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12264003/INGLÉS II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12264001/LITERATURA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12264002/INGLÉS I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12264003/INGLÉS II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12264001/LITERATURA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12264002/INGLÉS I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12264003/INGLÉS II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12264001/LITERATURA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12264002/INGLÉS I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12264003/INGLÉS II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12264001/LITERATURA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12264002/INGLÉS I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12264003/INGLÉS II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12264001/LITERATURA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12264002/INGLÉS I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12264003/INGLÉS II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
B7Sensibilización en temas medioambientales
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12264001/LITERATURA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12264001/LITERATURA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12264001/LITERATURA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12264001/LITERATURA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA6Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12264001/LITERATURA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12264002/INGLÉS I
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12264003/INGLÉS II
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA7Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12264001/LITERATURA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12264002/INGLÉS I
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12264003/INGLÉS II
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA8En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12264001/LITERATURA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12264002/INGLÉS I
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12264003/INGLÉS II
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA9Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12264001/LITERATURA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12264002/INGLÉS I
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12264003/INGLÉS II
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA10Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12264001/LITERATURA
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12264002/INGLÉS I
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12264003/INGLÉS II
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
B8Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12264001/LITERATURA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12264001/LITERATURA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12264001/LITERATURA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12264001/LITERATURA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12264001/LITERATURA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12264001/LITERATURA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12264002/INGLÉS I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12264003/INGLÉS II
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12264001/LITERATURA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12264002/INGLÉS I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12264003/INGLÉS II
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12264001/LITERATURA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12264002/INGLÉS I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12264003/INGLÉS II
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12264001/LITERATURA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12264002/INGLÉS I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12264003/INGLÉS II
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12264001/LITERATURA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12264002/INGLÉS I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12264003/INGLÉS II
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12264001/LITERATURA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12264002/INGLÉS I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12264003/INGLÉS II
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12264001/LITERATURA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12264002/INGLÉS I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12264003/INGLÉS II
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12264001/LITERATURA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12264002/INGLÉS I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12264003/INGLÉS II
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12264001/LITERATURA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12264002/INGLÉS I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12264003/INGLÉS II
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12264001/LITERATURA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12264002/INGLÉS I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12264003/INGLÉS II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
C1Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
RA1Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12264001/LITERATURA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12264001/LITERATURA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12264001/LITERATURA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12264002/INGLÉS I
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12264003/INGLÉS II
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12264001/LITERATURA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12264002/INGLÉS I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12264003/INGLÉS II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA10Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12264001/LITERATURA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12264002/INGLÉS I
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12264003/INGLÉS II
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
C2Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12264001/LITERATURA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12264001/LITERATURA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12264001/LITERATURA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12264001/LITERATURA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
C3Gestionar la información y el conocimiento.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12264001/LITERATURA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12264001/LITERATURA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12264001/LITERATURA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12264001/LITERATURA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
C4Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
RA1Produce un texto oral gramaticalmente correcto.
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12264001/LITERATURA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12264001/LITERATURA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12264001/LITERATURA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12264001/LITERATURA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA5Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12264001/LITERATURA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12264002/INGLÉS I
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12264003/INGLÉS II
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12264001/LITERATURA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12264002/INGLÉS I
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12264003/INGLÉS II
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
C5Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
RA1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12264001/LITERATURA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12264001/LITERATURA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
C6Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea en la universidad.
RA1Identificar necessitats de formació
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12264001/LITERATURA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12264002/INGLÉS I
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12264003/INGLÉS II
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12264001/LITERATURA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12264002/INGLÉS I
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12264003/INGLÉS II
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA3Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12264001/LITERATURA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12264002/INGLÉS I
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12264003/INGLÉS II
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
 RA4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12264001/LITERATURA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12264002/INGLÉS I
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12264003/INGLÉS II
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12264004/COMUNICACIÓN ESCRITA EN CATALÁN
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12264005/COMUNICACIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12264006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12264007/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12264008/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12264009/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12264010/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA