2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Antropologia i Evolució Humana (2013)

Aquest grau és interuniversitari i s'oferta conjuntament entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya.

La informació referent al pla d'estudis es pot consultar des del següent enllaç: http://estudis.uoc.edu/ca/graus/antropologia-evolucio-humana/pla-estudisAtenció: Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la URV s'ha vist obligada a adaptar a la modalitat no presencial la docència i l'avaluació de les assignatures que s'imparteixen durant el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Així, doncs, tant la docència com l'avaluació es faran mitjançant el campus virtual de la URV (Moodle), sempre que sigui possible.

En l'espai Moodle de cada assignatura hi podeu consultar tots els canvis que s'han produït.