2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
First YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
2
8
6
5
1
0
1
SECOND LANGUAGE ACQUISITION
1
2
8
6
5
1
0
2
METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
1
2
8
6
5
1
0
3
MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
1
2
8
6
5
1
0
4
COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
1
2
8
6
5
1
0
5
GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
1
2
8
6
5
1
0
6
PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
1
2
8
6
5
1
0
7
RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
1
2
8
6
5
1
0
8
PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
1
2
8
6
5
3
0
1
MASTER'S THESIS
1
2
8
6
5
4
0
1
PRACTICUM
1
2
8
6
5
2
0
1
STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
1
2
8
6
5
2
0
2
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
1
2
8
6
5
2
0
4
CULTURE IN THE EL CLASSROOM
A1Dominar els corrents teòrics i enfocaments metodològics bàsics que caracteritzen els processos
d'ensenyament i aprenentatge d'una llengua estrangera en general i de la llengua anglesa en
particular
LO1Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplicar la metodologia adequada
per a superar-les

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Interpreta dades derivades de l'observació de la pràctica docent, pròpia i aliena, i els
relaciona amb la metodologia adequada en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
A2Dominar els fonaments lingüístics bàsics de la lingüística teòrica i aplicada
LO1Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Descriu, analitza, sintetitza i compara corrents teòrics i models d'adquisició de segones
llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'anglès

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Analitza els factors que intervenen en la producció / comprensió d'una llengua estrangera

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Identifica i analitza les unitats bàsiques i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a
desenvolupar una competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en anglès

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Analitza, avalua i adapta de forma reflexiva i crítica el material i la informació didàctica
disponible en el camp de l'ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Domina els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a redactar i defensar treballs de
recerca a nivell internacional

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
A3Posseir un coneixement avançat de la llengua anglesa oral i escrita a tots els nivells i del seu
sistema lingüístic (lèxic, fonètic, gramatical, pragmàtic, discursiu) i donar-li un tractament
didàctic adequat
LO1Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Ordena i s'estructura el procés d'aprenentatge en base a un model comunicatiu, basat en l'acció
(comprensió, producció, interacció i mediació oral i escrita) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell de Europa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Reflexiona críticament sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents nivells lingüístics
(gramàtica, lèxic, fonètica, pragmàtica) i analitza, elabora, compara i avalua propostes
didàctiques al respecte

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Reflexiona críticament sobre estudis relacionats amb el camp de la pragmàtica de la interllengua

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865401/PRACTICUM
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Analitza i avalua el discurs de la llengua anglesa per part de l'estudiantat dins l'aula

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Desenvolupa el sentit de l'escriptura científica sobre temes relacionats amb l'àmbit de
l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
A4Analitzar, planificar, dissenyar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge de la
llengua anglesa d'acord amb el currículum i l'enfocament metodològic adequats
LO1Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Analitza, compara, avalua, selecciona i adapta de forma reflexiva i crítica material adequat per
presentar, practicar i corregir elements de comunicació oral i escrita en llengua anglesa d'acord
amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Analitza i avalua la pròpia pràctica docent, introduint propostes d'innovació que vagin
encaminades a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Analitza, compara i avalua la interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent, introduint
propostes de millora

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Formula hipòtesis de partida i utilitza una metodologia que permeti extreure conclusions vàlides i
argumentar de manera adequada i raonada

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
A5Identificar, descriure, analitzar i avaluar recursos, estratègies, mètodes i procediments
didàctics emprats en l'ensenyament de la llengua anglesa i aplicar-los adequadament en qualsevol
entorns ILE / ISL i en funció de les necessitats de l'alumnat.
LO1Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar les destreses comunicatives en la
classe de llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Analitza, sintetitza i compara els principis teòrics i les aplicacions pràctiques de la
metodologia de l'ensenyament de llengües per optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona
o tercera llengua

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Analitza, compara, avalua i selecciona material adequat per presentar, practicar i corregir elements
de la pronunciació, la gramàtica, el lèxic i la pragmàtica de la llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Argumenta i raona sobre com, quan, i de quina manera treballar la pronunciació, la gramàtica, el
lèxic i la pragmàtica en la classe de llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Relaciona els diferents enfocaments metodològics amb les noves tecnologies: mitjans audiovisuals,
sistemes informàtics, etc.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Integra recursos culturals en la pràctica docent de la llengua anglesa per desenvolupar la
sensibilitat crítica i cultural

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO8Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO8 - Identifica, descriu i analitza els principis metodològics i els elements essencials de l'enfocament
CLIL per al disseny de recursos didàctics i el seu ús a l'aula de llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO9Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865401/PRACTICUM
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO9 - Integra recursos literaris i cinematogràfics a la pràctica docent de la llengua anglesa per a
desenvolupar la sensibilitat crítica i literària

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO10Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO10 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO11Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865401/PRACTICUM
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO11 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO12Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO12 - Desenvolupa habilitats i estratègies per a l'aprenentatge autònom, l'experimentació i la
innovació mitjançant el coneixement i aplicació de les metodologies pròpies de l'ensenyament de
la llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
A6Planificar, estructurar i dissenyar unitats didàctiques, programar i pautar els continguts de la
disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua
anglesa
LO1Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Elabora propostes i activitats pràctiques per incorporar les diferents competències
lingüístiques (pragmàtica, gramatical, lèxica, fonètica) en els programes docents

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Planifica tasques educatives efectives que tinguin en compte l'especificitat de l'ensenyament de la
llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Dissenya materials i activitats orientades a un alumnat amb necessitats específiques i propòsits
diferents en una varietat de contextos acadèmics i professionals

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos amb sensibilitat als diferents
ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Posseeix fluïdesa i precisió en l'ús instrumental i instruccional de la llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Elabora unitats didàctiques, programa i pauta els continguts de la disciplina en entorns diversos
amb sensibilitat als diferents ritmes d'aprenentatge de la llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Utilitza les noves tecnologies com a eina per enriquir l'aprenentatge de llengües estrangeres i per
promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
A7Analitzar, comparar, gestionar i avaluar la pràctica docent d'acord amb les necessitats de
l'alumnat
LO1Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Desenvolupa l'habilitat de detectar dificultats d'aprenentatge, i aplica la metodologia adequada per
a superar-les

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Identifica i aplica els processos d'interacció i comunicació a l'aula, domina i aplica les
destreses i habilitats necessàries per fomentar l'aprenentatge a l'aula

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Planifica, analitza, compara i avalua el currículum docent de llengua anglesa en diferents nivells;
desenvolupa i aplica metodologies didàctiques, grupals o individuals i personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
A8Aplicar els mètodes d'investigació propis de l'àmbit de la lingüística aplicada i la didàctica
de l'anglès com a llengua estrangera al disseny i elaboració de projectes docents, acadèmics i /
o d'investigació rigorosos i implementar els resultats a l'aula d'anglès
LO1Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Identifica, descriu i analitza els principals enfocaments metodològics utilitzats en l'ensenyament
de l'anglès com a llengua estrangera

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Busca, obté, processa, analitza, sintetitza i comunica informació críticament (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimèdia), la transforma en coneixement per elaborar i redactar un treball
acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador, considerant les fonts
bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Gestiona i utilitza de manera competent bases de dades electròniques i d'altres fonts

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
B1Learning to learn
LO1Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Be familiar with the features of their discipline.
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Understand the importance of mental schemas other than their own.
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO8Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865401/PRACTICUM
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO9Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865401/PRACTICUM
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO10Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865401/PRACTICUM
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO11Autonomously adopt learning strategies in each situation.
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865401/PRACTICUM
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO12Set their own learning objectives.
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865401/PRACTICUM
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO12 - Set their own learning objectives.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO13Make significant contributions and be responsible for some innovation.
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865401/PRACTICUM
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO14Be able to use paradigms from other disciplines.
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865401/PRACTICUM
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO15Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865401/PRACTICUM
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
B2Resoldre problemes complexos de manera efectiva en contextos multidisciplinaris relacionats amb el
camp de l'ensenyament de la llengua anglesa
LO1Identify problems and take decisions to solve them.
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Draw up strategies to solve problems.
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO8Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865401/PRACTICUM
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO9Find appropriate solutions.
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865401/PRACTICUM
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO9 - Find appropriate solutions.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO10Adopt realistic strategies for solving problems.
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865401/PRACTICUM
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO11Anticipate problems before they arise.
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865401/PRACTICUM
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO12Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865401/PRACTICUM
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO13Direct systematic processes for taking group decisions.
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865401/PRACTICUM
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO14Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865401/PRACTICUM
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO15Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865401/PRACTICUM
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
B3Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp d'estudi, en un context
d'investigació
LO1Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Reflect on new ways of doing things.
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Search for new procedures and methods.
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Search for new procedures and methods.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Experiment with new procedures.
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Experiment with new procedures.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Identify the results of innovation.
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Identify the results of innovation.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Be aware of who is affected by innovation and how.
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO8Find new methods for doing things.
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865401/PRACTICUM
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO8 - Find new methods for doing things.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO9Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865401/PRACTICUM
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO10Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865401/PRACTICUM
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO11Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865401/PRACTICUM
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO12Reflect on the causes and the purposes of innovation.
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865401/PRACTICUM
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO13Find new methods for doing things.
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865401/PRACTICUM
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO13 - Find new methods for doing things.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO14Design new products and processes, and analyze risks and benefits.
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865401/PRACTICUM
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO15Apply innovative techniques and obtain results.
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865401/PRACTICUM
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
B4Autonomy, responsibility and initiative
LO1Manage and organize their work and time as scheduled.
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Present results before the stipulated deadlines.
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Use data to take correct decisions.
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Use data to take correct decisions.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Suggest ways of improving the quality of work.
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO8Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865401/PRACTICUM
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO9Take correct decisions confidently, consistently and systematically.
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865401/PRACTICUM
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO10Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865401/PRACTICUM
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO11Decide how to manage and organize work and time.
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865401/PRACTICUM
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO12Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865401/PRACTICUM
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO13Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865401/PRACTICUM
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO14Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865401/PRACTICUM
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO15Reflect on their learning process and learning needs.
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865401/PRACTICUM
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
B5Treballar en equip de forma col•laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge
LO1Identify the group’s objectives as their own.
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Help to define, organize and distribute the group’s tasks.
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Participate actively and share information, knowledge and experience.
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Accept and comply with the rules of the group.
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Help to draw up and apply the team’s work processes.
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO8Act constructively to deal with any conflicts in the team.
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865401/PRACTICUM
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO9Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865401/PRACTICUM
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO10Take an interest in the importance of the group’s activity.
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865401/PRACTICUM
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO11Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865401/PRACTICUM
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO12Direct meetings effectively.
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865401/PRACTICUM
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO12 - Direct meetings effectively.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO13Propose ambitious, clearly defined goals to the group.
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865401/PRACTICUM
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO14Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865401/PRACTICUM
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO15Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865401/PRACTICUM
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
B6Comunicar informació, idees, conclusions, problemes i solucions - i les raons que els sustenten -
de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret
LO1Intervene effectively and convey relevant information.
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Use other media to support the message of their presentations.
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Reply to the questions that they are asked.
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Volunteer to make the necessary presentations in public.
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO8Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865401/PRACTICUM
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO9Make interesting and persuasive presentations.
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865401/PRACTICUM
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO10Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865401/PRACTICUM
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO11Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865401/PRACTICUM
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO12Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865401/PRACTICUM
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO13Adapt their arguments to different groups and/or situations.
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865401/PRACTICUM
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO14Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865401/PRACTICUM
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO15Adapt the form of their message to different situations.
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865401/PRACTICUM
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
B7Sensibilització en temes mediambientals
LO1Bear in mind the context of sustainability
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Identify the problems and consequences of sustainable development.
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Solve problems taking into account sustainable development and its implications.
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO8Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865401/PRACTICUM
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO9Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865401/PRACTICUM
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
B8 No
LO1Describe situations and justify the need for projects.
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Describe situations and justify the need for projects.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Set clear objectives for projects.
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Set clear objectives for projects.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Take active part in planning the teamwork, in distributing the members and in ensuring a good
performance.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Schedule the time required to complete the tasks to be done.
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Schedule the time required to complete the tasks to be done.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Plan to evaluate the results of the project.
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO8Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865401/PRACTICUM
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO9Plan monitoring mechanisms.
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865401/PRACTICUM
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO10Identify possible risks inherent to projects
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865401/PRACTICUM
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO11Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865401/PRACTICUM
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO11 - Appraise and prioritize the needs and resources in a real intervention context, paying particular
attention to the needs that are the objective of the project.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO12Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865401/PRACTICUM
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO12 - Ensure that long-term objectives are made visible in operational objectives.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO13Ensure that the objectives of the project involve the whole team.
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865401/PRACTICUM
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO13 - Ensure that the objectives of the project involve the whole team.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO14Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865401/PRACTICUM
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO14 - Distribute responsibility and tasks as a function of the potential of each member of the team, and
adapt any action taken to the incidents and changes that come about as the project is taking place.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO15Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865401/PRACTICUM
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
C1 NoHave an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Understand routine information and articles.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO7 - Take notes during a class.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO7 - Take notes during a class.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO7 - Take notes during a class.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO7 - Take notes during a class.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Take notes during a class.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Take notes during a class.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO7 - Take notes during a class.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO7 - Take notes during a class.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Take notes during a class.

12865401/PRACTICUM
    LO7 - Take notes during a class.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO7 - Take notes during a class.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO7 - Take notes during a class.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865401/PRACTICUM
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
C1Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
C2Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
C4 noBe able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865401/PRACTICUM
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865401/PRACTICUM
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
C3Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
C4Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO1 - Identify their training needs.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO1 - Identify their training needs.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO1 - Identify their training needs.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO1 - Identify their training needs.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identify their training needs.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identify their training needs.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO1 - Identify their training needs.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO1 - Identify their training needs.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identify their training needs.

12865401/PRACTICUM
    LO1 - Identify their training needs.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO1 - Identify their training needs.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO1 - Identify their training needs.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865401/PRACTICUM
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865401/PRACTICUM
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865101/SECOND LANGUAGE ACQUISITION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865102/METHODOLOGY OF SECOND LANGUAGE TEACHING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865103/MATERIALS AND TECHNIQUES IN ELT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865104/COMPUTER-ASSISTED LENGUAGE LEARNING (CALL) AND NEW TECHNOLOGIES IN ELT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865105/GRAMMAR AND LEXICON IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865106/PRONUNCIATION IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865107/RESEARCH METHODS AND TOOLS IN ELT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865108/PRAGMATICS IN THE EL CLASSROOM
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865401/PRACTICUM
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865201/STRATEGIES FOR TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865202/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

12865204/CULTURE IN THE EL CLASSROOM