2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Lletres
A A 
 
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2006)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Comun
  AC1 Avaluació de la informació en els diferents camps de recerca
  AC2 Capacitat de decisió analítica
  AC3 Conducció de protocols d'anàlisi i tècnica
  AC4 Avaluació de restes i decisió d'intervenció preventiva
  AC5 Planificació d'intervenció arqueològica de prospecció i excavació
  AC6 Direcció d'intervenció arqueològica
  AC7 Capacitació en el tractament i registre de dades
  AC8 Avaluació i decisió en la conservació i restauració
  AC9 Planificació de projecte de recerca
  AC10 Organització d'equip de recerca
  AC11 Capacitat de recerca, generació de paradigma i demostració
  AC12 Planificació de projecte de difusió social i didàctica
  AC13 Sòlida preparació intercultural
TipoB Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
  BC10 Lideratge
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips
  BC12 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC13 Aprendre a aprendre
  BC14 Planificació i organització
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BC16 Sensibilitat pel medi ambient
TipoC Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)