2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Ensenyament de Llengües Estrangeres (2007)
 Perfil

L'oferta a les universitats catalanes pel que fa a l'ensenyament de llengües ha anat en augment en els darrers anys, sens dubte com a reacció a la realitat esmentada. Aquesta oferta, generalment encabida dins d'estudis de postgrau (màsters o doctorats) ha estat fins ara de caire específic, és a dir, o bé tracta de l'ensenyament d'una llengua en particular (l'anglès, el català, l'espanyol, etc.) o bé es centra el qüestions de lingüística aplicada sense centrar-se en cap llengua en concret. La possibilitat de combinar dins d'un mateix programa de postgrau, tal i com proposem aquí, la formació en l'ensenyament de dues de les llengües amb més demanda a nivell mondial, representa una important novetat que creiem que pot resultar atractiva per a un nombre molt gran i variat d'estudiants. A continuació s'enumeren algunes de les ofertes actualment existents a les universitats catalanes pel que fa a estudis de postgrau en l'ensenyament de llengües.

– La Universitat Rovira i Virgili té des del curs 2003-04 Programa de Postgrau en Formació de Professorat d'E/LE, compost per un Especialista Universitari en Formació de Professorat d'E/LE (200 crèdits, repartits en quatre mòduls independents més les pràctiques) i un Màster en Formació de Professorat d'E/LE (500 crèdits, amb tres mòduls més i una Memòria de Màster) En les dues edicions de dit Programa de Postgrau s'ha vist l'increment d'alumnat (actualment compte amb 24 alumnes) i, molt especialment, la diversificació de la procedència dels alumnes. En l'edició actual comptem amb pràcticament el mateix nombre d'alumnes procedents de la cantera de la URV com de procedència externa, tant de Barcelona, com de la resta de l'estat (Lugo, València i Alacant) o de diversos països (Grècia, Marroc, EEUU, Mèxic, Italia, Polonia, etc.)

Com a Conclussió, podem dir que:

– i)  La URV ofereix un Màster combinat que agrupa totes les matèries comunes a l'ensenyament de llengües estrangeres que poden compartir els estudiants d'anglès i d'espanyol, de manera que optimitza els recursos docents i acadèmics en reunir-los en un sol Màster diferenciat només en els aspectes particulars de la  llengua que s'ofereix.

– ii) Aquest Màster en Ensenyament de Llengües (ELE i ALE) amb dues especialitzacions en Ensenyament d'espanyol com a llengüa estrangera i Ensenyament d'anglès llengua estrangera és pioner a Catalunya (i a la resta de l'estat espanyol) atès que conjuga les dues possibilitats de sortida professional: l'ensenyament de l'anglès a Espanya o a països de llengua no anglesa i l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera tant al nostre país com a l'estranger.

– iii)  La transversalitat de les matèries de caire metodològic, que tenen la mateixa fonamentació en cada una de les llengües ofertes dona la possibilitat que altres alumnes de la resta de les universitats catalanes o de l'estat que hagin realitzat un Màster específic en ensenyament d'alguna d'aquestes dues llengües puguin -gràcies a unes taules de convalidacions - accedir a un segon títol en l'altra llengüa només cursant les matèries obligatòries pròpies de la llengua en qüestió ( Mòdul I (obligatòries), Mòdul II ( 50% optatives)  i Mòdul IV (optatives i obligatòries).