2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Química
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle

Màsters

Què és la tutoria acadèmica?La tutoria acadèmica et permet disposar d'un suport continuat per part d'un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada estudiant disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:

Les recomanacions del tutor no seran vinculants però cal prendre-les amb serietat, en especial en confeccionar el meu itinerari curricular.


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories que assistiràs poden estar organitzades amb tres tipus d’activitats:

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual.


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels estudiants que tutoritza.

Durant els períodes de classes els tutors disposaran d’un horari d’atenció.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

L’assignació és a l’atzar. En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i estudiant existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi.


En quins moments és recomanable anar a les tutories?
El Pla d'acció tutorial de la Facultat de Química

El Pla D'Acció Tutorial de la Facultat de Química  Pla d'acció tutorial 2012.

Podeu consultar més informació a la web de la Facultat de Química (apartat Alumnes/Tutories).