2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Professorat/Departaments

PROFESSORAT/ DEPARTAMENTS

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES (CMB)

Director (en funcions): Josep Maria Tomàs

Secretari:

Telèfon: 977 75 9306

Relació de docència i professorat al seu càrrec PDI dcmb 18 19


DEPARTAMENT DE MEDICINA I CIRURGIA (MiC)

Director: Francesc Vidal Marsal

Secretari: Joan Lluís Borràs Balada

Telèfon: 977 75 93 05

Relació de docència i professorat al seu càrrecPDI dmic 18 19DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA (BiB)

Director: Begoña Muguerza Marquínez

Secretari: Cristina Reguant Miranda

Telèfon: 977 55 95 21