2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Programes de mobilitat acadèmica

Programes de mobilitat acadèmica

PROGRAMA LIFELONG LEARNING

Durant el curs acadèmic 1998-1999, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) va posar en marxa la seva participació en el programaSòcrates-Erasmus, el qual permet la mobilitat d'estudiants i personal docentdins la Unió Europea per a la realització d'activitats d'estudi, les qualsobtenen reconeixement acadèmic mitjançant l' European Credit Transfer System(ECTS). Aquest programa haevolucionat fins l’actual ERASMUS-LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Actualment, la FMCS té signats acords bilaterals amb les següentsuniversitats europees, les quals constitueixen possibles destinacions per alsnostres alumnes i professors.

MEDICINA

ALEMANYA

University of Bonn

www.meb.uni-bonn.de

walter.bruchhausen@ukb.uni-bonn.de

University of Saarland

www.uni-saarland.de

ancmdo@uniklinik-saarland.de

University of Munich

www.uni-munchen.de

susanne.fleischmann@med.uni-munchen.de

AUSTRIA

Medical University of Vienna

www.meduniwien.ac.at

human.salemi @meduniwien.ac.at

BÈLGICA

Université de Liège

www.ulg.ac.be

marta.kucharska@ulg.ac.be

Universiteit Antwerpen

www.ua.ac.be

international@ua.ac.be

FRANÇA

Université Paris-Sud 11

www.u-psud.fr

agnes.vannereau@dri.u-psud.fr

Université Joseph Fourier Grenoble I

www.ujf-grenoble.fr

aline.paillard@ujf-grenoble.fr

Université Catholique de Lille

www.fupl.asso.fr

colette.creusy@flm.fulp.asso.fr

Universidade Louis Pasteur-Strasbourg

www-ulp.u-strasbg.fr

gilbert.vicente@adm-ulp.u-strasbg.fr

ITÀLIA

Universita degli studi di Padova

www.unipd.it

erasmus@unipd.it

Università degli Studi del l'Aquila

www.univaq.it

tozzi@univaq.it

Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia

www.unimo.it

uri@unimore.it

Seconda Università degli Studi di Napoli

web.unina2.it

sergio.minucci@unina2.it

Università degli Studi di Foggia

www.unifg.it

ma.ciavarella@unifg.it

PAÏSOS BAIXOS

University von Amsterdam

www.uva.nl

m.j.van gemert@amc.uva.nl

PORTUGAL

Universidade de Lisboa

www.ul.pt

llouro@fm.ul.pt

Universidade do Porto

www.up.pt

nri_fmup@med.up.pt

REPÚBLICA TXECA

Univerzita Karlova of Prague

www.cuni.cz

tkral@lfl.cuni.cz

SUÈCIA

Göteborg University

www.gu.se

johan.ahlgren@adm.gu.se

POLÒNIA

Universitat Nicolaus Copernicus

www.umk.pl

erasmus@cm.umk.pl


FISIOTERÀPIA

BÈLGICA

Hante école Paul-Henri Spoak

www.he-spaak.be

relinte@he-spaak.be

FRANÇA

UFR Activités Physiques et Sportives, Université Joseph Fournier Grenoble

www.ujf-grenoble.fr

herve.dubouchaud@ujf-grenoble.fr

Centre Hospitalier Univ. de Grenoble (Ecole de Kinesitherapie)

www.chu-grenoble.fr

sbernelle@chu-grenoble.fr

ITÀLIA

Universita degli studi di Padova

www.unipd.it

erasmus@uni.pd.it

Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia

www.unimore.it

uri@unimore.it

Seconda Università degli di Napoli

www.unima2.it

sergio.minucci@unima2.it

PORTUGAL

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

www.estesl.pt

isabel.coutinho@estesl.ipl.pt

POLONIA

Uniwersytet Mikolaja Kopernika

www.umk.pl

erasmus@cm.umk.pl


NUTRICIÓ

ITÀLIA

Universita degli studi di Padova

www.unipd.it

paola.arslan@unipd.it

PORTUGAL

Universidade do Porto

www.up.pt

sri@reit.up.pt

 

POLÒNIA

 

Uniwersytet Mikolaja Kopernika

 

www.umk.pl

 

erasmus@cm.umk.pl

La FMCS rebrà també el mateix nombre d'alumnes de cadascuna de les universitats participants. S'està treballant per ampliar aquesta participacióprogressivament.

Podeu trobar informació detallada de les destinacions, tràmits i terminis ala web de la URV: http://www.urv.net/mobilitat/estudiants/europa/Erasmus.html

Beques SICUE-Sèneca

Possibles destinacions de Medicina

Qualsevol Facultat de Medicina d'Espanya on s'imparteixi un pla d'estudisd'acord amb el RD 1497/87 sobre directrius generals comunes dels plans d'estudidels títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Podeu trobar informació detallada de les destinacions, tràmits i terminis ala web de la URV: http://www.urv.net/mobilitat/estudiants/sicue_seneca.html

Programa DRAC

Possibles destinacions

Universitats dels Països Catalans que pertanyin a la xarxa de l'InstitutJoan Lluís Vives.

ADRECES D'INTERNET INTERESSANTS

http://www.ijlv.uji.es
A aquesta web hi trobareu informació general del programa Drac i informació
general de l'Institut Joan Lluís Vives.

Comparticipar-hi?

Primer que tot cal que esteu ben informats, per a la qual cosa posem alvostre abast els següents mitjans:

Apartat Informació sobre: Mobilitat a la plana principal dela web de la URV
http://www.urv.cat

Apartat Programes de Mobilitat Acadèmica a la planaprincipal de la web de la FMCS
http://www.fmcs.urv.cat

Oficina deRelacions Internacionals
Av. PaïsosCatalans 17-19 - 43007 Tarragona

Tel. +34 977 55 82 41

international@urv.cat

L' horari d'atenció al públic d'aquesta oficina és de 9.00a 13.00 h, de dilluns a divendres, i de 16.00 a 17.00 h els dilluns i dijous
Es recomana concertar una cita prèvia.

Tutories a càrrec del Dr. Josep Ribalta, Coordinador de mobilitat de la FMCS: Dilluns-Divendres de 12-13-30. Sisplau, concreteu hora abans amb ell o amb el becari de relacions internacionals.

Becari de relacions internacionals (BRI) : és un estudiant becari que té com a principals funcions informar, facilitar i promoure la mobilitat acadèmica dels estudiants del centre i dels estudiants visitants. Podeu contactar amb el BRI per telèfon 977 75 93 30, per correuelectrònic: brifmcs@urv.cat o bé,visitant-lo, a l'Oficina dels Becaris en el seu horari d'atenció als alumnes.

Programes de mobilitat acadèmica

PROGRAMA LIFELONG LEARNING

Durant el curs acadèmic 1998-1999, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) va posar en marxa la seva participació en el programaSòcrates-Erasmus, el qual permet la mobilitat d'estudiants i personal docentdins la Unió Europea per a la realització d'activitats d'estudi, les qualsobtenen reconeixement acadèmic mitjançant l' European Credit Transfer System(ECTS). Aquest programa haevolucionat fins l’actual ERASMUS-LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Actualment, la FMCS té signats acords bilaterals amb les següentsuniversitats europees, les quals constitueixen possibles destinacions per alsnostres alumnes i professors.

MEDICINA

ALEMANYA

University of Bonn

www.meb.uni-bonn.de

walter.bruchhausen@ukb.uni-bonn.de

University of Saarland

www.uni-saarland.de

ancmdo@uniklinik-saarland.de

University of Munich

www.uni-munchen.de

susanne.fleischmann@med.uni-munchen.de

AUSTRIA

Medical University of Vienna

www.meduniwien.ac.at

human.salemi @meduniwien.ac.at

BÈLGICA

Université de Liège

www.ulg.ac.be

marta.kucharska@ulg.ac.be

Universiteit Antwerpen

www.ua.ac.be

international@ua.ac.be

FRANÇA

Université Paris-Sud 11

www.u-psud.fr

agnes.vannereau@dri.u-psud.fr

Université Joseph Fourier Grenoble I

www.ujf-grenoble.fr

aline.paillard@ujf-grenoble.fr

Université Catholique de Lille

www.fupl.asso.fr

colette.creusy@flm.fulp.asso.fr

Universidade Louis Pasteur-Strasbourg

www-ulp.u-strasbg.fr

gilbert.vicente@adm-ulp.u-strasbg.fr

ITÀLIA

Universita degli studi di Padova

www.unipd.it

erasmus@unipd.it

Università degli Studi del l'Aquila

www.univaq.it

tozzi@univaq.it

Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia

www.unimo.it

uri@unimore.it

Seconda Università degli Studi di Napoli

web.unina2.it

sergio.minucci@unina2.it

Università degli Studi di Foggia

www.unifg.it

ma.ciavarella@unifg.it

PAÏSOS BAIXOS

University von Amsterdam

www.uva.nl

m.j.van gemert@amc.uva.nl

PORTUGAL

Universidade de Lisboa

www.ul.pt

llouro@fm.ul.pt

Universidade do Porto

www.up.pt

nri_fmup@med.up.pt

REPÚBLICA TXECA

Univerzita Karlova of Prague

www.cuni.cz

tkral@lfl.cuni.cz

SUÈCIA

Göteborg University

www.gu.se

johan.ahlgren@adm.gu.se

POLÒNIA

Universitat Nicolaus Copernicus

www.umk.pl

erasmus@cm.umk.pl


FISIOTERÀPIA

BÈLGICA

Hante école Paul-Henri Spoak

www.he-spaak.be

relinte@he-spaak.be

FRANÇA

UFR Activités Physiques et Sportives, Université Joseph Fournier Grenoble

www.ujf-grenoble.fr

herve.dubouchaud@ujf-grenoble.fr

Centre Hospitalier Univ. de Grenoble (Ecole de Kinesitherapie)

www.chu-grenoble.fr

sbernelle@chu-grenoble.fr

ITÀLIA

Universita degli studi di Padova

www.unipd.it

erasmus@uni.pd.it

Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia

www.unimore.it

uri@unimore.it

Seconda Università degli di Napoli

www.unima2.it

sergio.minucci@unima2.it

PORTUGAL

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

www.estesl.pt

isabel.coutinho@estesl.ipl.pt

POLONIA

Uniwersytet Mikolaja Kopernika

www.umk.pl

erasmus@cm.umk.pl


NUTRICIÓ

ITÀLIA

Universita degli studi di Padova

www.unipd.it

paola.arslan@unipd.it

PORTUGAL

Universidade do Porto

www.up.pt

sri@reit.up.pt

 

POLÒNIA

 

Uniwersytet Mikolaja Kopernika

 

www.umk.pl

 

erasmus@cm.umk.pl

La FMCS rebrà també el mateix nombre d'alumnes de cadascuna de les universitats participants. S'està treballant per ampliar aquesta participacióprogressivament.

Podeu trobar informació detallada de les destinacions, tràmits i terminis ala web de la URV: http://www.urv.net/mobilitat/estudiants/europa/Erasmus.html

Beques SICUE-Sèneca

Possibles destinacions de Medicina

 

Qualsevol Facultat de Medicina d'Espanya on s'imparteixi un pla d'estudisd'acord amb el RD 1497/87 sobre directrius generals comunes dels plans d'estudidels títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Podeu trobar informació detallada de les destinacions, tràmits i terminis ala web de la URV: http://www.urv.net/mobilitat/estudiants/sicue_seneca.html

Programa DRAC

Possibles destinacions

Universitats dels Països Catalans que pertanyin a la xarxa de l'InstitutJoan Lluís Vives.

ADRECES D'INTERNET INTERESSANTS

http://www.ijlv.uji.es
A aquesta web hi trobareu informació general del programa Drac i informació
general de l'Institut Joan Lluís Vives.

Comparticipar-hi?

Primer que tot cal que esteu ben informats, per a la qual cosa posem alvostre abast els següents mitjans:

Apartat Informació sobre: Mobilitat a la plana principal dela web de la URV
http://www.urv.cat

Apartat Programes de Mobilitat Acadèmica a la planaprincipal de la web de la FMCS
http://www.fmcs.urv.cat

Oficina deRelacions Internacionals
Av. PaïsosCatalans 17-19 - 43007 Tarragona

Tel. +34 977 55 82 41

international@urv.cat

L' horari d'atenció al públic d'aquesta oficina és de 9.00a 13.00 h, de dilluns a divendres, i de 16.00 a 17.00 h els dilluns i dijous
Es recomana concertar una cita prèvia.

Tutories a càrrec del Dr. Josep Ribalta, Coordinador demobilitat de la FMCS: Dilluns-Divendres de 12-13-30. Sisplau, concreteu hora abans amb ell o amb el becari de relacions internacionals.

Becari de relacions internacionals (BRI) : és un estudiant becari que té com a principals funcions informar, facilitar i promoure la mobilitat acadèmica dels estudiants del centre i dels estudiants visitants. Podeu contactar amb el BRI per telèfon 977 75 93 30, per correuelectrònic: brifmcs@urv.cat o bé,visitant-lo, a l'Oficina dels Becaris en el seu horari d'atenció als alumnes.