2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Servei de Biblioteca

Servei de Biblioteca

La Biblioteca de la FMCS disposa d'un fons bibliogràfic format per 14.500 monografies, 270 tesis doctorals, 796 CD-ROM i 93 vídeos i 256 DVD. Es reben 42 títols de publicacions periòdiques en suport paper i es té accés a aproximadament uns 10.600 títols de revistes multidisciplinars en format electrònic, a uns 8.000 llibres electrònics i a 37 bases de dades.

També disposa d'una aula multimèdia dotada amb 4 ordinadors, un televisor reproductor de vídeos i DVD's, 1 lector de microfitxes i un escàner.

Es consideren usuaris del Servei de Biblioteca i Documentació de la URV els alumnes, el PAS, el PDI de la URV i els membres de les associacions, entitats i institucions amb les quals la URV hagi subscrit un conveni que els atorgui explícitament aquesta condició, entre d’altres, els quals tenen dret a gaudir de tots els serveis que s'ofereixen, essent:

• Préstec
• Préstec Interbibliotecari i Obtenció de Documents
• Préstec d'ordinadors portàtils dins de les sales de lectura i xarxa sense fils
• Còpia i reproducció de documents
• Connexió a recursos electrònics
• Formació d'usuaris
• Informació bibliogràfica
• Ordinadors de lliure accés

Horari:

• Dilluns a divendres: de 8 a 22 h
• Caps de setmana: dissabte de 9 a 21 h i diumenge de 9 a 14 h
• Feiners durant el període d’avaluació: de 8 a 24 h. Caps de setmana durant el període d'examens: dissabte i diumenge de 9 a 24 h.

A l’estiu, horari reduït:

• JULIOL: de 8 a 20h.
• AGOST: de 8 a 14h.
• Caps de setmana tancat: del 18 de juliol al 30 d’agost

Per a més informació us podeu adreçar directament al personal de la Biblioteca. També podeu consultar l'apartat Biblioteca de la web de la URV: Biblioteca FMCS

BIBLIOTECA DE CENTRE
Garciapons Miranda, Susana (Cap de biblioteca)
Irún Saladie, M.Carme
Montané Calaf, Ernest
Mateo Ruiz, Antonio