2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Currículum Nuclear
1r Cicle
Grau de Fisioteràpia (2010)
Grau de Medicina (2009)
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (2010)
1r i 2n Cicle
Màsters
Envelliment i Salut (2010)

Model de Competències de la URV i el Curríclum Nuclear:

A la URV ho tenim tot a punt perquè assoleixis competències professionals. El teu ensenyament ha preparat un perfil professional amb:

Competències específiques , pròpies del saber i del saber fer ,que conformen el camp disciplinar propi de la titulació.

Competències transversals , pròpies del saber ser i estar que no són exclusives d'un únic àmbit disciplinar, sinó que són comuns a ells, per exemple: treball en equip, creativitat, sensibilitat pel medi ambient ,etc.
Competències Nuclears , les han d’assolir tots els estudiant de la URV, Aquestes són:

Més informació:

CN a la urv

La informació detallada del Currículum Nuclear i el Pla d'Acció Tutorial dels graus de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut la podeu consultar: http://www.fmcs.urv.cat/portafolis/index.html

IMPORTANT!

Requeriment del B2 a partir del curs 2014-15. Teniu la informació a: http://www.urv.cat/estudis/credits/cunuclear.html