2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Medicine and Health Sciences
A A 
 
 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus.
C/ Sant Llorenç, 21 - 43201 Reus (Tarragona).
Telèfon: +34 977 759345 - Fax +34 977 759322

Welcome
Location
Organization
Rules and regulations
Centres sanitaris docents
Unitats docents hospitalàries
Professorat/Departaments
Personal d'administració i serveis