2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Treball Social (2001)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15051102 ESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS Primer
Obligatòria 6
15051009 ESTRUCTURA DELS SERVEIS SOCIALS Primer
Troncal 6
15051014 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL Primer
Troncal 7.5
15051005 PSICOLOGIA BÀSICA Primer
Troncal 4.5
15051012 SOCIOLOGIA Primer
Troncal 7.5
15051001 ELEMENTS DEL DRET PÚBLIC Segon
Troncal 6
15051015 HABILITATS I TÈCNIQUES EN TREBALL SOCIAL Segon
Troncal 7.5
15051003 MÈTODES I TÈCNIQUES D´INVESTIGACIÓ SOCIAL Segon
Troncal 4.5
15051006 PSICOLOGIA EVOLUTIVA Segon
Troncal 4.5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15051013 ANTROPOLOGIA Primer
Troncal 6
15051002 ELEMENTS DE DRET PRIVAT Primer
Troncal 4.5
15051016 METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ EN TREBALL SOCIAL Primer
Troncal 7.5
15051007 PSICOLOGIA SOCIAL Primer
Troncal 4.5
15051010 SERVEIS SOCIALS I SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL Primer
Troncal 7.5
15051017 PRACTICUM D´INTERVENCIÓ Segon
Troncal 16.5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15051004 POLÍTICA SOCIAL Primer
Troncal 6
15051008 SALUT PÚBLICA I TREBALL SOCIAL Primer
Troncal 4.5
15051101 DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL Segon
Obligatòria 4.5
15051011 GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS Segon
Troncal 4.5
15051018 TREBALL SOCIAL COMUNITARI Segon
Troncal 6
15051019 PRACTICUM D´INVESTIGACIÓ APLICADA Anual
Troncal 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15051202 ELEMENTS D´ECONOMIA Primer
Optativa 4.5
15051212 GESTIÓ I DIRECCIÓ DE CENTRES Primer
Optativa 4.5
15051210 TREBALL SOCIAL EN LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA Primer
Optativa 4.5
15051208 TREBALL SOCIAL I DROGODEPENDÈNCIES Primer
Optativa 4.5
15051203 TREBALL SOCIAL I TERCERA EDAT Primer
Optativa 4.5
15051207 INTERVENCIÓ SOCIAL EN L´ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL Segon
Optativa 4.5
15051209 JUSTÍCIA PENAL JUVENIL Segon
Optativa 4.5
15051201 PEDAGOGIA SOCIAL Segon
Optativa 4.5
15051205 PSICOSOCIOLOGIA I DINÀMICA DE GRUPS Segon
Optativa 4.5
15051211 SOCIOLOGIA DE LA JUVENTUD Segon
Optativa 4.5
15051204 TREBALL SOCIAL I DISCAPACITATS Segon
Optativa 4.5
15051206 TREBALL SOCIAL I MARGINACIÓ Segon
Optativa 4.5