2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  PRACTICUM II
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PRACTICUM II Codi 15072034
Ensenyament
Dret (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 0 6 Troncal Cinquè Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
GIMÉNEZ COSTA, ANA
Adreça electrònica ana.gimenez@urv.cat
gonzalo.quintero@urv.cat
anna.pallares@urv.cat
diana.marin@urv.cat
aitana.delavarga@urv.cat
angeles.galiana@urv.cat
susana.borras@urv.cat
elisabet.cerrato@urv.cat
maria.marques@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
julia.gifra@urv.cat
Professors/es
GIMÉNEZ COSTA, ANA
QUINTERO OLIVARES, GONZALO
PALLARÉS SERRANO, ANA
MARIN CONSARNAU, DIANA BORIS
DE LA VARGA PASTOR, AITANA
GALIANA SAURA, ÁNGELES
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
CERRATO GURI, ELISABET
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
CASADO CASADO, LUCÍA
GIFRA DURALL, JULIA
Web
Informació rellevant Practicas integradas que ponen en relación los contenidos estudiados en el ámbito del derecho civil, internacional privado y procesal, con el objetivo de conseguir una visión interdiciplinar