2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  PRÀCTICUM II
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PRÀCTICUM II Codi 15072034
Ensenyament
Dret (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 0 6 Troncal Cinquè Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
BOSCH CAPDEVILA, ESTEBAN
CERRATO GURI, ELISABET
Adreça electrònica gonzalo.quintero@urv.cat
diana.marin@urv.cat
esteve.bosch@urv.cat
angeles.galiana@urv.cat
elisabet.cerrato@urv.cat
maria.marques@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
xenia.fuguet@urv.cat
xavi.forcadell@urv.cat
julia.gifra@urv.cat
ariadna.sanso@urv.cat
Professors/es
QUINTERO OLIVARES, GONZALO
MARIN CONSARNAU, DIANA BORIS
BOSCH CAPDEVILA, ESTEBAN
GALIANA SAURA, ÁNGELES
CERRATO GURI, ELISABET
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
CASADO CASADO, LUCÍA
FUGUET CARLES, XENIA
FORCADELL ESTELLER, FRANCISCO JAVIER
GIFRA DURALL, JULIA
SANSÓ MONREAL, ARIADNA
Web
Informació rellevant Practicas integradas que ponen en relación los contenidos estudiados en el ámbito del derecho civil, internacional privado y procesal, con el objetivo de conseguir una visión interdiciplinar
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent