2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIO MERCANTIL
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura CONTRATACIO MERCANTIL Codi 15072222
Ensenyament
Dret (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
TUA LOPEZ, JAVIER
Adreça electrònica monica.assama@urv.cat
Professors/es
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
Web
Informació rellevant Dret bancari i del mercat de crèdit. L’ordenació del sistema financer.
Assignatura de segon cicle