2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
 
 
Dret (2002)
 Asignaturas
  CONTRATACIO MERCANTIL
   Competencias
Código  
A1 Adquisició de consciència del Dret com sistema regulador de les relacions socials
A4 Capacitat per al tractament de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
A9 Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
A13 Coneixements d’argumentació jurídica.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B9 Capacitat d’anàlisi i síntesi
B10 Capacitat d’organització i planificació
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món